רגע של שפה - הטור הלשוני
כינויי גוף

Illustration: mehrere kleine farbige Elemente – gelbe Note, roter Kreis mit schwarzem Kreuz, violetter Balken horizontal, blauer Balken vertikal, weiß-rote Tablette
© Goethe-Institut e. V./Illustration: Tobias Schrank

מהו יחסם של כינויי הגוף בגרמנית לשפה שוויונית מבחינה מגדרית? שרון דודואה בוחנת את הסוגייה תוך השוואה לכמה שפות - ויש לה הצעה. 

אנו זקוקים לשירים שיהרהרו בעולמם של כינויי הגוף ויפתחו בפנינו אפשרויות חדשות של שפה וחיים, אסטרטגיות פוליטיות שיתמכו באישור עצמי ויקדמו אותו (ג'ודית באטלר)

נראה שאפילו חובבי דקדוק מושבעים לא תיארו לעצמם מעולם שכינויי גוף יעוררו עניין כה רב כפי שזה קורה בשנים האחרונות. למען האמת אפילו אני לא הקדשתי מחשבה כלשהי לכינויי גוף בשלב הראשון. גדלתי עם אם שבלבלה כל הזמן בין "הוא" ל"היא" מכיוון שהסוציאליזציה שלה הייתה בשפה שיש בה כינוי גוף אחד, ניטרלי-מגדרית, לגוף שלישי יחיד. שפת אימה נקראת גה ומשתמשים בה בעיקר בעיר הבירה אקרה. כינוי הגוף „lɛ“ משמש ל"הוא", "היא" ו„it“. גם לי מעולם לא הייתה בעיה להשתמש בכינוי הרבים „they“ ככינוי גוף לגוף שלישי יחיד. איני זוכרת באמת מדוע - לא ראיתי בכך צעד מתקדם או מהפכני.
 
לא התחנכתי עם מודעות כלשהי לזהות מגדרית שהייתה מעבר ל'זכר" ו"נקבה". אך אני כן זוכרת שהשתמשתי במילים „they“ (הם/הן), „them“ (אותם/אותן/להם/להן) ו „their“ (שלהם, שלהן) כשהמגדר של האדם לא היה ידוע או חשוב. כמו למשל במשפט החכם: „if somebody isn’t returning your calls, maybe they’re just not that into you …“ (אם מישהו אינו מחזיר לך צלצול כנראה שהם לא באמת מעוניינים…) נראה שאפילו צ'וסר ושקספיר השתמשו בגוף שלישי רבים הניטרלי-מגדרית „they“ ביצירותיהם. לכן בניגוד לדעה הרווחת הרי ששימוש בכינוי „they“ בשפה האנגלית המודרנית אינו נראה לי כלל וכלל צעד מהפכני.

מילה אחת, משמעויות רבות

ומה קורה בגרמנית? יוסטון, יש לנו בעיה. הוויכוח על כינויי גוף שריר וקיים. הכוכבית והקו התחתון מציינים בגרמנית ניטרליות מגדרית. הוויכוח נסוב סביב אחת הסוגיות השנויות במחלוקת ביותר בתחום השפה שאינה מפלה. אחת הבעיות היא שהמילה „they“- בגרמנית "sie" - משמעותה גם "הם" וגם "היא". אופן כתיבתה והגייתה זהה לחלוטין. וכאילו שאין זה מבלבל מספיק, משמעות הכינוי „Sie“ (המתחיל באות גדולה) היא "את/ה, אתם/ן". נראה שיש פה פער לקסיקלי: מילה שימושית מאוד בשפה האנגלית אינה קיימת בגרמנית. מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם העניין?
 
אני יכולה להעלות על דעתי שתי אפשרויות בלבד. (ודאי שיש אפשרויות נוספות. לא פעם אני מנסחת מחדש משפטים כדי להימנע לחלוטין משימוש בכינויי הגוף השלישי. אך אני כותבת יצירתית. לא לכל אחד יש זמן לתרגילים מחשבתיים מהסוג הזה). אפשרות אחת היא  להתכחש לקיומם של אנשים בעלי מגדר לא בינארי או לפחות לשלול את זכותם להגדיר את זהותם המגדרית באופן מתאים בשפה הגרמנית. אני סבורה שאפשרות זו אינה מתקבלת על הדעת ואף פוגעת בזכויות אדם. האפשרות השנייה היא לעודד את השימוש בכינויים חדשים דוגמת „xier“ או „sier“.

ניסוח ניטרלי-מגדרית 

ודאי שצריך להתרגל לכינויים חדשים. וברור שיש להביא  בחשבון התנגדות מצידם של אלו המעוניינים לשמר את השפה הגרמנית כפי שהיא. יחד עם זאת אם האקדמיה השוודית הוסיפה באופן רשמי את כינוי הגוף הניטרלי-מגדרית
  לגוף שלישי לכינויים הקיימים לזכר ולנקבה “hen”
 „han“ ו„hon“
 הרי שאין לי ספק שהדבר אפשרי גם בהקשר הגרמני. במיוחד אם אנו הכותבות והכותבים היצירתיים נפשיל שרוולים ונירתם למשימה של שימוש בכינויים אלו באופן טבעי בטקסטים שלנו. שכן אם מדובר בהרחבת השימוש בהם הרי שאני מסכימה עם ג'ודית באטלר: .אנו זקוקים לשירים  
 

רגע של שפה - הטור הלשוני

אנו מקדישים את הטור הדו-שבועי שלנו "רגע של שפה" לענייני שפה כתופעה תרבותית וחברתית. כיצד מתפתחת השפה, מהי הגישה של הסופרים והסופרות ללשון שהם משתמשים בה, כיצד היא מעצבת את החברה? כותבי טורים שונים, אנשים שיש להם זיקה מקצועית או אחרת לשפה, יכתבו על נושא הקרוב לליבם בשש מהדורות עוקבות.