רגע של שפה - הטור הלשוני
השפה הגרמנית והחוקה

Illustration: Eine Person mit Brille blickt in ein aufgeschlagenes Buch
חשוב לעגן בחוק את מדיניות השפה מאחר שסוגיות לשוניות עלולות בקלות להפוך לסלע מחלוקת | © Goethe-Institut e. V./Illustration: Tobias Schrank

אף משפט בחוקה הגרמנית אינו מצהיר כי גרמנית היא שפתה הרשמית של המדינה. הנינג לובין מציע שינוי חוקתי במטרה לעגן את תפקידה החברתי של השפה הגרמנית. עם זאת הוא אינו רואה בשפה סמל לאומי מדיני.

מאת הנינג לובין

השפה הרשמית ברפובליקה הפדרלית של גרמניה היא גרמנית - זה ברור מאליו, הלוא כן? אך היכן זה כתוב? בחוקה הגרמנית, בחוקי היסוד? במקום אחר? התשובה פשוטה: בשום מקום. זה לא מועגן באופן רשמי בחוקה או בשום חוק אחר.

חוקת גרמניה אינה מגדירה את השפה הרשמית במדינה

כאשר אושרה חוקת גרמניה בשנת 1949 לא חשבו על כך שהשפה המדוברת בגרמניה תהיה אי פעם סוגיה שיהיה צורך לדון בה. לכן המילה "שפה" מופיעה רק פעם אחת בחוקי היסוד. לפי סעיף 3 "אין להפלות או להעדיף אדם מטעמי מין, מוצא, גזע, שפה, לאום, אמונה או השקפות דתיות או פוליטיות".  
  
באוסטריה ובשוויץ המצב שונה: השפה הגרמנית מוגדרת בחוקה כשפה רשמית במדינה. (בשוויץ יש ארבע שפות רשמיות). בגרמניה השימוש בשפה הגרמנית למשל ברשויות ובבתי המשפט מוסדר בחוקים אחרים.

שפות של מיעוטים

מזה כמה שנים ייחודה של החוקה הגרמנית הביא ליוזמות הקוראות לשנות את המצב. "העמותה לשפה הגרמנית" נוסדה בשנת 1997 במטרה "לשמר ולקדם את השפה הגרמנית". בשנת 2011 היא הגישה הצעה לפרלמנט הגרמני לשנות את החוקה. הדרישה הייתה להוסיף פסקה לסעיף 22 העוסק בעיר הבירה של גרמניה ובדגל הלאומי. בפסקה תוגדר גרמנית כשפה הרשמית. 
 
הצעה זו נדחתה במהרה בטענה שעלולה להיות פגיעה בשפות אזוריות ובשפות מיעוטים בגרמניה כמו דנית, סורבית, פריזית, גרמנית תחתית או טורקית. בחוקה האוסטרית למשל לצד הגדרת השפה הגרמנית כשפה הרשמית במדינה מציינים שפות של מיעוטים.  

היוזמה לעגן את השפה הגרמנית בחוקה

הסוגייה עלתה מחדש עם כניסתה של מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" לבונדסטאג הגרמני ולכמה פרלמנטים מחוזיים בגרמניה בשנת 2017. המפלגה קראה לתיקון בחוק היסוד במצע המפלגה וכבר בשנת 2018 הוגשה הצעה לשינוי חוק היסוד בבונדסטאג הגרמני. אולם מכיוון שדרוש רוב של שני שלישים והמפלגות האחרות התנגדו להצעה היא נדונה לכישלון מלכתחילה. 
 
אך האם תהיה זו טעות לציין את השפה הגרמנית בחוקה? איני חושב כך - אך לא כסמל לאומי יחד עם עיר הבירה והדגל, מה גם שהשפה הגרמנית מדוברת במדינות אחרות. אנסח זאת כך: השפה הגרמנית היא הבסיס לקהילה של אזרחי גרמניה ותושביה. זו צריכה להיות נקודת המוצא לעיגון מעמד הגרמנית בחוקה.

מדיניות שפה לכול

בסעיף 5 בחוקה דנים בתקשורת במובן הרחב יותר: יש הגנה על חופש הביטוי, חופש העיתונות וחופש המחקר וההוראה. הסעיף יכול להגדיר גם את תפקידה של השפה הגרמנית בחברה הגרמנית. לפיכך אני בהחלט יכול לדמיין לעצמי הוספה של פסקה בנוסח:
 
השפה הגרמנית היא הבסיס לקהילה הגרמנית. על הרפובליקה ומדינות המחוז לסייע ולקדם שליטה בשפה.   
 
הגנה על שפות אזוריות ושפות מיעוטים צריכה להיות מעוגנת בחוקה. זוהי דרישה מכל המדינות החברות באיחוד האירופי.

חשוב שתהיה מדיניות לשונית מאחר שסוגיות לשוניות יכולות להפוך במהרה לסלע מחלוקת. אנו עדים לכך בעיקר במדינות רב לשוניות. אולם אפילו במדינה כמו גרמניה יש לתת את הדעת על השאלה כיצד לאפשר למגוון של שפות קיימות ומדוברות להתקיים. לפיכך יש לשלול מכל וכול כל ניסיון להפוך את שאלת מדיניות השפה לאמצעי להשגת מטרות לאומניות.
 

רגע של שפה - הטור הלשוני

אנו מקדישים את הטור הדו שבועי שלנו "רגע של שפה" לענייני שפה כתופעה תרבותית וחברתית. כיצד מתפתחת השפה, מהי הגישה של הסופרים והסופרות ללשון שהם משתמשים בה, כיצד היא מעצבת את החברה? כותבי טורים שונים, אנשים שיש להם זיקה מקצועית או אחרת לשפה, יכתבו על נושא הקרוב לליבם בשש מהדורות עוקבות.