Par digitālo fiziskajā
bibliotēka kā saskarne

Par digitālo fiziskajā – bibliotēka kā saskarne Foto: Goethe-Institut Riga

Līdz ar tehnoloģiju straujo attīstību bibliotēkas sastopas ar jauniem izaicinājumiem. Digitalizācijas process maina informācijas meklētāju ieradumus un bibliotēkas jau sen dara ko vairāk nekā tikai uzglabā grāmatas.

Jauno attīstības tendenču rezultātā arvien pieaug bibliotēkas loma kā tikšanās un mācību vieta un līdz ar elektronisko materiālu izplatību tā kļūst par reālās un virtuālās telpas saskarsmes vietu. Kā bibliotēkām attaisnot lietotāju gaidas? Kā fiziskajā telpā padarīt redzamus digitālos materiālus un pakalpojumus? Šiem jautājumiem būs veltīta konference „Par digitālo fiziskajā – bibliotēka kā saskarne”.