Vilkår og betingelser

1. Generelle vilkår for deltakelse

1.1  Våre nettkurs gjennomføres av Goethe-instituttene i Nordvest-Europa. Kurs bestilles gjennom Goethe-Institut i Dublin, betalingen er i euro.

1.2 Våre kurs er utformet for voksne f.o.m. 18 år. Deltakere på kurs for ungdom er unntatt fra denne regelen.

1.3  En undervisningsenhet (UE) er på 45 minutter.

1.4  Det kan bli nødvendig å bytte lærer i løpet av kursperioden.

1.5  Det gis ingen undervisning på helligdager, inkludert såkalte "Bank Holidays". Kursene holdes da på en annen ukedag.

1.6 For våre kurs for barn gjelder spesielle vilkår. Du finner mer informasjon på nettsiden vår.

2. Betalingsvilkår

2.1  Kursavgiften betales ved påmelding til kurset. Det anbefales å melde seg på tidlig da det er begrenset antall plasser på kurset. En plass på kurset kan kun garanteres etter mottatt betaling.

2.2  Vi aksepterer betaling med debet-/kredittkort (Visa/Mastercard) og bankoverføring.

2.3  Dersom kursavgiften ikke er betalt før kursstart, mister deltakeren retten til å delta på kurset.
 

3. Priser

3.1  Kursprisene som gjelder ved påmeldingstidspunktet i Goethe-Instituts nettbutikk, er en del av kontrakten.

3.2  Det er ingen kostnader til undervisningsmateriell. Mens kurset pågår, er bruk av læringsplattformen inkludert i kursavgiften.

4. Avbestilling

Dersom kursdeltakeren ikke kan delta på kurset, gjelder følgende vilkår:

4.1  Ved avbestilling senest tre dager før kursstart blir den innbetalte kursavgiften refundert, med et administrasjonsgebyr på 25 euro. Etter det kan kursavgiften ikke lenger refunderes.

4.2  Avbestilling må skje skriftlig.

4.3  Dersom Goethe-Institut avlyser et kurs, blir hele kursavgiften refundert..

4.4  Goethe-Institut forbeholder seg retten til å si opp alle språkkurskontrakter etter eget skjønn.

4.5  Eksamensavgifter kan refunderes senest én uke før eksamensdato, med et administrasjonsgebyr på 25 euro. Etter det er det ikke lenger mulig å refundere eksamensavgiftene. Angreskjema må sendes skriftlig.
 

5. Kursinndeling/gruppestørrelse

5.1  På bakgrunn av en nettbasert nivåtest plasseres deltakerne på passende kursnivå.

5.2  For at et kurs skal kunne gjennomføres, må det være minst fem deltakere. Våre kurs har som regel maks 18 deltakere.

5.3 Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller flytte kurs. Kursdeltakeren har da mulighet til å bytte til et annet kurs eller få hele kursavgiften refundert.

5.4 Det er mulig å bytte til et annet kursnivå de tre første ukene etter kursstart etter samråd med læreren. Læreren kan gi deg råd om hvilket nivå/gruppe som passer best for deg.

6. Klagehåndtering

Dersom du har grunn til å klage, ber vi deg sende en skriftlig klage til Goethe-Institut i ditt land (språkavdelingen).

7. Goethe-lnstituts ansvar/ force majeure

Goethe-Institut og dets medarbeidere er kun ansvarlige for handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. Goethe-Institut er ikke ansvarlig for ikke-utførte tjenester på grunn av force majeure (f.eks. naturkatastrofer, brann, flom, krig, myndighetsvedtak og alle andre omstendigheter som ligger utenfor avtalepartenes kontroll).
 

Følg oss