Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Goethe-Instituts e.V.

Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München ("Goethe-Institut" lub „My“) jako operator strony internetowej o adresie www.goethe.de („Strona internetowa“) jest administratorem danych osobowych użytkowników strony („Państwo“) w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niemieckich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG).

Treść

 1. Korzystanie ze Strony internetowej w celach informacyjnych
 2. Zbieranie danych i ich wykorzystywanie w celu wykonania umowy
 3. Rejestracja i „konto Goethe.de“
 4. Google reCAPTCHA i Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. Zbieranie i wykorzystywanie danych do celów marketingu bezpośredniego
  a) Reklama za pośrednictwem poczty
  b) Newsletter przesyłany pocztą elektroniczną
 6. Pliki Cookies
 7. Analiza aktywności na stronie internetowej
  a) Webtrekk
  b) Google (Universal) Analytics
 8. Remarketing
  a) Google AdWords Remarketing
  b) DoubleClick
  c) Google Tag Manager
  d) Facebook Retargeting
 9. Sieci społecznościowe
  a) Korzystanie z wtyczek i widgetów sieci społecznościowych  Facebook, Twitter, Google+, Instagram oraz VKontakte z zastosowaniem komponentu Shariff
  b) Stosowanie widgetów Spotify i Soundcloud
  c) Wtyczki Youtube i Vimeo Video
 10. Udostępnianie danych stronom trzecim
  a) Udostępnianie danych instytutom prowadzonym przez Goethe-Institut
  b) Przekazywanie danych do Centralnego Archiwum Egzaminów
  c) Przekazywanie danych do niemieckich urzędów konsularnych
 11. Bezpieczeństwo danych
 12. Państwa prawa i dane kontaktowe
 13. Prawo do wniesienia sprzeciwu


Goethe-Institut traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. W niniejszym oświadczeniu na temat ochrony danych osobowych pragniemy w przejrzysty sposób poinformować Państwa, jakie dane osobowe („Państwa dane”) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy, gdy odwiedzą Państwo nasze strony internetowe i / lub skorzystają z oferty online Goethe-Institut. 

1. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych

Mogą Państwo odwiedzać naszą Stronę internetową oraz korzystać z niektórych elementów naszej oferty online bez konieczności podawania dotyczących Państwa danych. Podczas każdej wizyty na jednej z naszych stron internetowych serwer zapisuje automatycznie w tzw. plikach logowania serwera jedynie dane dotyczące korzystania ze strony, przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową, np. nazwę pliku, którego dotyczy zapytanie, ostatnią z odwiedzanych stron internetowych, datę i godzinę dostępu, używaną przeglądarkę, ilość przesyłanych danych, adres IP, dane wysyłającego zapytanie providera itp. W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu inny podmiot świadczy na naszą rzecz usługi w zakresie hostingu i prezentacji Strony internetowej. Wspomniany powyżej podmiot ma swoją siedzibę na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu skrócenia czasu ładowania naszych stron internetowych korzystamy ponadto z tzw. Content Delivery Network („CDN“), w ramach którego Strona internetowa dostarczana jest przez serwer internetowy jednego z dostawców CDN, będącego podmiotem przetwarzającym dane w naszym imieniu. Także na serwerach internetowych danego dostawcy CDN zbierane są dane dotyczące dostępu.

Wszystkie dane dotyczące dostępu przechowywane są przez okres 7 dni. Wspomniane dane są analizowane jedynie w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania Strony internetowej, analizy błędów i polepszenia naszej oferty. Korzystanie z usług dostawcy CDN oraz opisany sposób postępowania służą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prawidłowej prezentacji naszej oferty. 

2. Zbieranie danych i ich wykorzystywanie w celu wykonania umowy

Zbieramy dane osobowe, jeśli zostaną one przekazane nam przez Państwa przy próbie nawiązania kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-maila), w ramach rejestracji na potrzeby uzyskania konta użytkownika (konto „Goethe.de“) lub podczas zapisów np. na kurs lub egzamin. Jakie dane są zbierane w konkretnym przypadku oraz które informacje są obowiązkowe, a które są podawane dobrowolnie, wynika ze stosowanych w konkretnym przypadku formularzy.

Zbieramy i przetwarzamy przekazane nam przez Państwa dane w ww. przypadkach w celu realizacji konkretnej umowy, np. w celu przeprowadzenia testu stwierdzającego poziom językowy w związku z Państwa kursami lub kursem wraz z przewidzianym po ich zakończeniu egzaminem oraz w celu podjęcia działań na Państwa żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli udzielili Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art 9 ust. 2 lit. a RODO, zbieramy Państwa dane dotyczące zdrowia (np. alergie) wyłącznie w celu, o którym zostali Państwo poinformowani podczas wyrażania zgody.

Po całkowitym wykonaniu danej umowy albo po usunięciu Państwa konta użytkownika dane dotyczące Państwa zostaną wyłączone z dalszego wykorzystania i usunięte po upływie terminów przechowywania wynikających z przepisów podatkowych lub prawa handlowego. Jeśli w odniesieniu do konkretnych danych osobowych brak jest terminów przechowywania określonych przez przepisy podatkowe lub prawa handlowego, zostaną one usunięte bezpośrednio po wykonaniu danej umowy. Powyższe nie dotyczy jedynie przypadku, kiedy udzielili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie swoich danych albo kiedy my w zgodzie z obowiązującymi przepisami zastrzegliśmy sobie dalsze wykorzystywanie Państwa danych i poinformujemy Państwa o tym.

Ponadto dane dotyczące Państwa konta związanego z naszą platformą edukacyjną zostaną usunięte automatycznie po upływie trzech lat niekorzystania w ww. konta.

Przekazywanie danych w celu wykonania umowy
W ramach zapisów na kursy i egzaminy dane osobowe dotyczące Państwa będą przetwarzane w naszym centralnym systemie zarządzania kursami językowymi, do którego dostęp mają inne instytuty utrzymywane przez Goethe-Institut na całym świecie. Wspomniane przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy oraz, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na uzyskaniu wiarygodnych danych i poprawnych zestawów danych w ramach zapisów na kursy. Jeśli w zw. z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się poza granicami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzgodniliśmy z właściwymi instytutami prowadzonymi przez Goethe-Institut standardowe klauzule ochronne jako odpowiednią, w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c RODO, gwarancję ochrony danych.

W celu wykonania umowy przekazujemy dane osobowe dotyczące Państwa przedsiębiorstwom transportowym, jeżeli jest to niezbędne w celu dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego z dostawców usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie składania zamówienia, przekazujemy dane dot. płatności zebrane w celu realizacji tychże płatności instytucji kredytowej odpowiedzialnej za dokonanie płatności oraz w razie konieczności działającym na naszą rzecz dostawcom usług płatniczych wzgl. wybranej usłudze płatniczej. Ww. dane są częściowo zbierane bezpośrednio przez wybranych dostawców usług płatniczych, o ile założą tam Państwo konto. W takim przypadku muszą Państwo podczas procesu składania zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych używając swoich danych uwierzytelniających. W tym względzie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych.

W ramach wykonania naszych umów z Państwem, np. umowy o przeprowadzenie kursu językowego, przekazujemy Państwa dane osobowe częściowo usługodawcom, którzy przetwarzają je na nasze zlecenie oraz w ramach istniejącej między Goethe-Institut i danym usługodawcą umowy o przetwarzaniu danych. Takim usługodawcą może być na przykład dostawca oprogramowania, z którego Goethe-Institut korzysta przy wykonywaniu umowy. 

3. Rejestracja i „konto Goethe.de”

Jeśli chcą Państwo pozostawiać komentarze lub inne teksty, prowadzić dialog z innymi użytkownikami, brać udział w kursach online, korzystać z platformy edukacyjnej, nabywać produkty z internetowego sklepiku, wypożyczać media cyfrowe oraz dokonać zapisu na kurs lub egzamin czy też korzystać z naszego serwisu online bibliotek stacjonarnych (szukać informacji o książkach, rezerwować, przedłużać książki itp.), niezbędna jest rejestracja i utworzenie „konta Goethe.de”. W celu rejestracji przetwarzamy Państwa dane zgłoszeniowe (adres e-mail i hasło), przy użyciu których mają Państwo dostęp do spersonalizowanej oferty Goethe-Institut, udzielonych przez siebie zgód, oraz ustawień: kraj i preferowany język. 

a) Dane dotyczące Państwa oraz treści stworzone przez Państwa
Jako obowiązkowe dane podczas tworzenia „konta Goethe.de“ oznaczane są tylko dane, które są niezbędne w celu realizacji naszej oferty lub wykonania ewentualnie łączącej nas z Państwem umowy.

Zbieramy i przetwarzamy udostępnione przez Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w ramach wykonania tej umowy użytkowania

 • w celu weryfikacji Państwa wniosku o utworzenie „konta Goethe.de“
 • w celu realizacji bezpłatnych usług, z których Państwo korzystają (blogi, fora, funkcje komentowania, autoprezentacja, grupy społecznościowe, czaty itp.)
 • w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów z Państwem (udostępnienie kursów online, platformy edukacyjnej i mediów cyfrowych w zw. z ich wypożyczeniem, dostawa produktów ze sklepiku online oraz realizacja kursów i egzaminów, biblioteczne umowy wypożyczenia).

Mogą Państwo dobrowolnie podać dalsze informacje na temat własnej osoby oraz dodać treści (tzw. user generated content) jak np. swoje zdjęcie, teksty w formie wpisów na blogu lub forum, głosy w dyskusji itp. Jakie konkretnie dane są zbierane oraz które informacje są obowiązkowe lub dowolne, wynika z formularzy używanych do zbierania danych. Dane podane dobrowolnie przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z przeważających wspólnych interesów polegających na zróżnicowanej komunikacji w ramach naszej platformy. 

b) Spersonalizowany marketing
W celach marketingowych korzystamy z danych, które podali Państwo w swoim koncie użytkownika, także na potrzeby prezentacji naszej strony i oferty internetowej w spersonalizowanej formie, np. indywidualna strona startowa oraz profil, w którym prezentujemy Państwu dopasowaną indywidualnie ofertę. Jest to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na optymalnym wprowadzeniu do obrotu naszej oferty. 

c) Publikowanie danych
Jeżeli wyrazili Państwo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu utworzenia konta użytkownika, inni użytkownicy mogą zobaczyć dotyczące Państwa dane, które pozostawili Państwo korzystając z “konta Goethe.de”, np. nazwisko wzgl. nazwę użytkownika, opublikowane wypowiedzi wraz z data i godziną ich publikacji, Państwa przynależność do grup, Państwa przyjaciół, Państwa listy z materiałami do nauki, Państwa pliki, Państwa status online, Państwa oceny, czas trwania Państwa członkostwa, Państwa płeć i Państwa wpisy w księdze gości.

Dane / Usługi Komentarze Platforma edukacyjna Deutsch für Dich
(Niemiecki dla ciebie)
Stadt der Wörter
(Miasto słów)
Pan/Pani     x  
Imię, nazwisko     (x)  
Nazwa użytkownika x   x x
Zdjęcie użytkownika   x x x
Płeć     x  
Data urodzenia     (x)  
Status online     (x) x
Kraj   x (x) x
Adres e-mail   x    
Miejscowość     (x)  
Czas trwania Państwa członkostwa     x  
Data i godzina wpisu x   x  
Państwa komentarze i posty x x x  
Kursy, w których Państwo uczestniczą   x    
Członkostwo/ Moderator w grupach     x  
Aktywność w Państwa grupach     x  
Państwa przyjaciele        
Państwa hobby     (x)  
Osobiste listy z materiałami do nauki        
Wgrane przez Państwa pliki   x    
Język / Poziom opanowania języka     (x)  
Inne dane*   o ile zostały przez Państwa podane o ile zostały przez Państwa podane  

* np. URL, ICQ, Skype, Telefon, AIM, Yahoo!, MSN, numer ID, instytucja, dział, telefon, telefon komórkowy, adres, uczę się niemieckiego/uczę niemieckiego, Zainteresowanie językiem niemieckim, Szukam partnera do nauki, Brałem/-łam już udział w kursie Goethe-Institut.

x = Edycja widoczności nie jest możliwa
(x) = Edycja widoczności jest możliwa. 

d) Łączenie danych
Jeśli w przeszłości podawali już Państwo swoje dane osobowe w ramach innej usługi Goethe-Institut oraz jeśli wyrazili Państwo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odpowiednią zgodę, dokonamy scalenia podanych wcześniej danych z Państwa danymi w opisanej tu i wymagającej rejestracji ofercie internetowej. To samo odnosi się do sytuacji odwrotnej: Jeśli będą Państwo chcieli w przyszłości skorzystać z innych usług Goethe-Institut oferowanych w Internecie, chcielibyśmy tym usługom udostępnić wewnętrznie dotyczące Państwa dane za pośrednictwem naszej centralnej bazy danych klientów, aby mogli Państwo wygodnie używać także i tych usług bez konieczności ponownego wpisywania swoich danych. 

e) Usuwanie danych
Jeśli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji w czasie 7 dni, Państwa „konto Goethe.de“ zostanie usunięte wraz z danymi podanymi przez Państwa podczas rejestracji. W przypadku potwierdzenia rejestracji zostanie utworzone konto użytkownika zgodnie z opisem. Usunięcie „konta Goethe.de“ oraz znajdujących się tam danych dotyczących Państwa jest możliwe w każdym czasie i może nastąpić albo przez wysłanie wiadomości na podany niżej adres, albo przez skorzystanie z odpowiedniej funkcji na koncie użytkownika. 

4. Google Recaptcha i Google Maps 

a) Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed nadużyciem naszych formularzy internetowych oraz ochrony przed spamem korzystamy w przypadku niektórych formularzy na tej stronie z Google reCAPTCHA Service. Przez weryfikację wpisanych ręcznie danych ww. usługa uniemożliwia niepożądaną działalność zautomatyzowanych programów (tzw. botów) na Stronie internetowej. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na ochronie naszej Strony internetowej przed nadużyciami oraz na wolnej od zakłóceń prezentacji naszego wizerunku online.

Google reCAPTCHA jest usługą Google LLC (www.google.de).

Google LLC ma swoją siedzibę główną w USA. W odniesieniu do tego kraju została wydana przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Decyzja ta została wydana na podstawie EU US Privacy Shield, w ramach którego Google LLC uzyskało właściwy certyfikat. Aktualny certyfikat dostępny jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list

korzystania ze Strony jak np. cookies, korzystając przy tym z umieszczonego na Stronie internetowej kodu, tzw. JavaScript. Zebrane automatycznie dane dot. korzystania przez Państwa z tej Strony internetowej wraz z Państwa adresem IP przekazywane są z reguły na jeden z serwerów firmy Google w USA i są tam przechowywane. Oprócz tego analizowane są przez Google reCAPTCHA także inne pliki cookies, zapisane przez usługi Google w Państwa przeglądarce.

Nie są pobierane i przechowywane dane osobowe z pól poszczególnych formularzy. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Google znajduje się pod adresem: www.google.com/policies/privacy/.

Mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie i przetwarzanie przez Google generowanych przez JavaScript wzgl. plik cookie danych odnoszących się do korzystania przez Państwa ze Strony (wraz z Państwa adresem IP) blokując w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej wykonywanie JavaScript oraz odrzucając pliki cookie. Prosimy wziąć pod uwagę, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej oferty internetowej podczas korzystania z niej przez Państwa. 

b) Google Maps
Na naszej Stronie internetowej korzystamy z Google Maps w celu wizualizacji informacji o charakterze geograficznym. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty w poszczególnych lokalizacjach.

Google Maps jest usługą Google LLC (www.google.de).

Google LLC ma swoją siedzibę główną w USA. W odniesieniu do tego kraju została wydana przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Decyzja ta została wydana na podstawie porozumienia EU US Privacy Shield, w ramach którego Google LLC uzyskało właściwy certyfikat. Aktualny certyfikat dostępny jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list

Podczas wyświetlania strony, na której zintegrowany jest komponent Google Maps, serwer internetowy firmy Google automatycznie zbiera w tzw. plikach dziennikach serwera (Server Log Files) dane dotyczące dostępu przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową, np. nazwa pliku, którego dotyczy zapytanie, ostatnia z odwiedzanych stron internetowych, data i godzina dostępu, używana przeglądarka, ilość przesyłanych danych, adres IP, dane wysyłającego zapytanie providera itp. Podczas korzystania z Google Maps firma Google przetwarza ponadto dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez użytkowników strony.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Google oraz możliwych ustawień znajduje się pod adrese: www.google.com/policies/privacy/. 

5. Zbieranie i wykorzystywanie danych do celów marketingu bezpośredniego

a) Reklama za pośrednictwem poczty
Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego do własnych celów marketingowych, np. w celu przesyłania interesujących ofert i informacji na temat naszych produktów w formie przesyłek listowych. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na kierowaniu treści reklamowych pod adresem naszych klientów. W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania dotyczących Państwa danych w ww. celu wysyłając wiadomość na adres recht@goethe.de. 

b) Newsletter przesyłany pocztą elektroniczną
Jeśli zamówią Państwo jeden z naszych newsletterów, wykorzystujemy niezbędne lub odrębnie podane przez Państwa dane, aby dostarczać Państwu regularnie zamówiony newsletter pocztą elektroniczną. Dostarczanie newsletterów drogą mailową odbywa się w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa wyraźnej i odrębnej zgody. Ze względów bezpieczeństwa korzystamy przy tym z tzw. procedury Double Opt-In: Przesyłamy Państwu newsletter drogą mailową dopiero po potwierdzeniu przez Państwa subskrypcji newslettera. W tym celu przesyłamy Państwu wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji za pomocą linku zawartego w treści wiadomości. W ten sposób chcemy zagwarantować, że tylko Państwo jako właściciele podanego adresu e-mail mogą zamówić newsletter.

Newsletter wysyłany jest w naszym imieniu przez podmiot przetwarzający, któremu udostępniamy Państwa adres poczty elektronicznej.

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa adresu poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na podany poniżej adres lub korzystając z umieszczonego w tym celu w wiadomości z newsletterem linku nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów poza kosztami wynikającymi z przesłania wiadomości zgodnie z obowiązującą taryfą. 

6. pliki Cookies

Aby nasza Strona internetowa prezentowała się atrakcyjnie oraz aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tzn. po zamknięciu przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy ponownej wizycie na stronie oraz umożliwiają Państwu automatyczne zalogowanie się na stronie (ciasteczka trwałe). Jeśli np. logując się na goethe.de zaznaczą Państwo opcję „pozostań zalogowany”, zostanie wygenerowany plik cookie, za pomocą którego rozpoznamy Państwa przez określony czas podczas ponownej wizyty na stronie goethe.de.

Datę ważności trwałych plików cookie mogą sprawdzić Państwo za pomocą przeglądarki internetowej. Mogą Państwo tak dostosować ustawienia przeglądarki, aby informowała o przychodzących plikach cookie a Państwo za każdym razem mogli decydować o przyjęciu takiego pliku lub też odrzucić pliki cookie w określonych przypadkach lub zawsze. Przeglądarki internetowe różnią się od siebie co do sposobu, w jaki zarządzają ustawieniami cookie. Kwestie te są opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie znajdą Państwo instrukcję, jak zmienić ustawienia dot. plików cookie. Znajdą je Państwo dla poszczególnych przeglądarek na następujących stronach:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=de&answer=95647

Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Odrzucenie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej Strony internetowej.

7. Analiza aktywności na stronie internetowej 

a) Webtrekk
Korzystamy z komponentów Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com) w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej oferty online, ulepszania jej, umożliwienia analizy korzystania z naszej oferty online i tworzenia zestawień dotyczących zachowań użytkowników na stronach internetowych. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty. W tym celu dopuszczalne jest stosowanie plików cookie. W ramach tych działań sporządzane są zabezpieczone pseudonimem profile użytkowników. Nie są one łączone bez oddzielnej i wyraźnej zgody z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Po ustaniu celu i zakończeniu przez nas stosowania komponentów Webtrekk zgromadzone w związku z tym dane zostaną usunięte.

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść, ze skutkiem na przyszłość, sprzeciw wobec ww. zbierania i przechowywania danych klikając na poniższy przycisk.

Vielen Dank. Der Cookie mit dem Namen „webtrekkOptOut“ wurde gesetzt, Ihre Besucherdaten werden ab sofort nicht mehr gespeichert

Abyśmy mogli przy Państwa kolejnej wizycie na naszej stronie uwzględnić złożony przez Państwa sprzeciw, zostanie on zapisany w pliku cookie umieszczonym w Państwa przeglądarce. Po wniesieniu sprzeciwu na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik Opt-Out-Cookie. Jeśli skasują Państwo pliki cookie, muszą Państwo ponownie kliknąć na ww. przycisk. 

b) Google (Universal) Analytics
Na potrzeby analizy ruchu na niniejszej Stronie internetowej używamy na niej Google (Universal) Analytics, narzędzia analitycznego firmy Google LLC (www.google.de). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics używa metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze Strony internetowej, np. pliki cookies. Te zbierane automatycznie informacje dotyczące korzystania z niniejszej Strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer firmy Google znajdujący się w USA i tam przechowywane. Przez aktywowanie anonimizacji IP na niniejszej Stronie internetowej adres IP jest skracany przed jego przesłaniem wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP przekazywany jest na serwer firmy Google w USA i dopiero tam podlega skróceniu. Zanonimizowany adres IP, który został w ramach Google Analytics przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową, co do zasady nie jest łączony przez firmę Google z innymi danymi. Po ustaniu celu i zakończeniu przez nas stosowania Google Analytics zgromadzone w związku z tym dane zostaną usunięte.

Firma Google LLC ma swoją siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W oparciu o ww. porozumienie pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu przez Google danych (łącznie z Państwa adresem IP) utworzonych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze Strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywą dla wtyczki do przeglądarki internetowej jest użycie tego linku, aby zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Na Państwa urządzeniu zostanie zapisany wtedy plik Opt-Out-Cookie. Jeśli skasują Państwo pliki cookie, muszą Państwo ponownie kliknąć na ww. link. 

8. Remarketing 

a) Google AdWords Remarketing
Za pośrednictwem Google Adwords reklamujemy naszą Stronę internetową w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych innych podmiotów. W tym celu podczas wizyty Państwa na naszej Stronie Google umieszcza w przeglądarce plik cookie (tzw. Remarketing Cookie), który automatycznie, w oparciu o zabezpieczony pseudonimem identyfikator CookieID oraz na podstawie witryn, które Państwo odwiedzili, umożliwia prezentację reklamy uwzględniającej Państwa zainteresowania. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu optymalnych działań marketingowych w odniesieniu do naszej Strony internetowej.

Wykraczające poza ww. zakres przetwarzanie danych osobowych ma miejsce jedynie wtedy, kiedy udzielili Państwo firmie Google zgody na powiązanie przez nią historii przeglądania Państwa przeglądarki z Państwa kontem Google i na wykorzystywanie informacji zapisanych na Państwa koncie Google w celu personalizacji reklam prezentowanych Państwu w Internecie. Jeśli w takim przypadku podczas wizyty na naszej Stronie są Państwo zalogowani na koncie Google internetowej, Google korzysta z Państwa danych razem z danymi z usługi Google Analytics w celu sporządzania i definiowania list odbiorców na potrzeby remarketingu na różnych urządzeniach końcowych. W tym celu, na potrzeby tworzenia grup odbiorców reklamy, Państwa dane osobowe zostaną powiązane tymczasowo z danymi pochodzącymi z usługi Google Analytics. Po ustaniu celu i zakończeniu przez nas stosowania Google AdWords Remarketing zgromadzone w związku z tym dane zostaną usunięte.

Google AdWords Remarketing jest usługą Google LLC (www.google.de). Google LLC ma swoją siedzibę główną w USA. W odniesieniu do tego kraju została wydana przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Decyzja ta została wydana na podstawie porozumienia EU US Privacy Shield, w ramach którego Google LLC uzyskało właściwy certyfikat. Aktualny certyfikat dostępny jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list

Korzystając z tego linku mogą Państwo dezaktywować plik Remarketing Cookie. Ponadto mogą Państwo na stronie Digital Advertising Alliance zasięgnąć informacji o umieszczaniu plików cookie i dokonać odpowiednich ustawień. 

b) DoubleClick
Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje w ramach usługi Google Analytics (patrz powyżej) także pliki cookies związane z usługą DoubleClick, pozwalające na rozpoznawanie Państwa przeglądarki podczas wizyty na innych stronach internetowych. Wygenerowane automatycznie przez ww. plik cookie informacje dotyczące Państwa wizyty na niniejszej Stronie internetowej przekazywane są na serwer firmy Google w USA i są tam przechowywane. Przez aktywowanie anonimizacji IP na niniejszej Stronie internetowej adres IP jest skracany przed jego przesłaniem wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP przekazywany jest na serwer firmy Google w USA i dopiero tam podlega skróceniu. Zanonimizowany adres IP, który został w ramach Google Analytics przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową, nie jest łączony przez firmę Google z innymi danymi. Po ustaniu celu i zakończeniu przez nas stosowania Google DoubleClick zgromadzone w związku z tym dane zostaną usunięte.

Informacje te są wykorzystywane przez Google w celu sporządzania raportów na temat aktywności na Stronie oraz realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze Strony internetowej. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu optymalnych działań marketingowych w odniesieniu do naszej Strony internetowej. W konkretnych przypadkach ww. informacje mogą być przekazywane przez firmę Google stronom trzecim, jeśli nakazują tak odpowiednie przepisy lub jeśli wspomniane dane przetwarzane są przez stronę trzecią na zlecenie firmy Google.

Google Double Click jest usługą Google LLC (www.google.de).

Google LLC ma swoją siedzibę główną w USA. W odniesieniu do tego kraju została wydana przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Decyzja ta została wydana na podstawie porozumienia EU US Privacy Shield, w ramach którego Google LLC uzyskało właściwy certyfikat. Aktualny certyfikat dostępny jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list
Korzystając z tego linku mogą Państwo dezaktywować plik DoubleClick Cookie. Ponadto mogą Państwo na stronie Digital Advertising Alliance zasięgnąć informacji o umieszczaniu plików cookie i dokonać odpowiednich ustawień.

c) Google Tag Manager
W ramach administrowania usługami mającymi na celu dostarczanie spersonalizowanej reklamy korzystamy również z narzędzia Google Tag Manager. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu optymalnych działań marketingowych w odniesieniu do naszej Strony internetowej. Samo narzędzie Google Tag Manager jest domeną, która nie stosuje plików cookie i nie rejestruje żadnych danych osobowych. Służy ono realizacji innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane (patrz powyżej).

Google Tag Manager jest usługą Google LLC (www.google.de). Google LLC ma swoją siedzibę główną w USA. W odniesieniu do tego kraju została wydana przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Decyzja ta została wydana na podstawie porozumienia EU US Privacy Shield, w ramach którego Google LLC uzyskało właściwy certyfikat. Aktualny certyfikat dostępny jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list

Jeśli wybrali Państwo opcję dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie, to odnosi się ona do wszystkich tagów stosujących śledzenie aktywności i zarządzanych za pośrednictwem Google Tag Manager. 

d) Facebook Retargeting
Korzystając z usług firmy Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) reklamujemy niniejszą Stronę internetową na platformie Facebook. W tym celu podczas wizyty Państwa na naszej Stronie Facebook umieszcza w przeglądarce plik cookie, który w oparciu o zabezpieczony pseudonimem identyfikator CookieID oraz na podstawie witryn, które Państwo odwiedzili, umożliwia prezentację reklamy uwzględniającej Państwa zainteresowania. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu optymalnych działań marketingowych w odniesieniu do naszej Strony internetowej.

Jako użytkownicy portalu Facebook mogą dokonać Państwo dezaktywacji pliku Retargeting Cookie korzystając z adresu:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Innym sposobem jest taka zmiana ustawień Państwa przeglądarki internetowej, aby byli Państwo informowani o próbach umieszczenia plików cookie i mogli w każdym przypadku decydować o przyjęciu pliku cookie lub odrzucać pliki cookie w określonych przypadkach albo odrzucić je w każdym przypadku. W przypadku odrzucenia plików cookie funkcjonalność naszej Strony internetowej może być ograniczona. 

9. Sieci społecznościowe 

a) Korzystanie z wtyczek i widgetów sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Google+, Instagram oraz VKontakte z zastosowaniem komponentu Shariff
Na naszej Stronie internetowej korzystamy z przycisków udostępniania w sieciach społecznościowych (social buttons) oraz z widgetów mediów społecznościowych.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Państwa danych podczas wizyty na naszej Stronie internetowej wspomniane przyciski i widgety nie są umieszczone na Stronie w sposób pozbawiony ograniczeń, lecz za pomocą linku HTML. Ten sposób umieszczenia ww. elementów na naszej Stronie internetowej gwarantuje, że przy wywołaniu jednej ze stron naszej witryny, na której znajdują się takie przyciski, nie zostaje nawiązane natychmiastowe połączenie z serwerami firmy, która jest odpowiedzialna za daną sieć społecznościową.

Kiedy klikną Państwo na jeden z przycisków, otworzy się nowe okno przeglądarki, które wywoła stronę danej sieci społecznościowej, na której będą mogli Państwo (ew. po zalogowaniu się) np. skorzystać z przycisków „Lubię to“ lub „Udostępnij“.

Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych na swoich stronach przez operatorów sieci społecznościowych oraz możliwości kontaktu a także związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych poszczególnych operatorów:

Informacje dot. ochrony danych osobowych portalu Facebook
Informacje dot. ochrony danych osobowych portalu Twitter
Informacje dot. ochrony danych osobowych firmy Google
Informacje dot. ochrony danych osobowych serwisu Instagram
Informacje dot. ochrony danych osobowych portalu VKontakte 

b) Stosowanie widgetów Spotify i Soundcloud
Na naszej Stronie internetowej stosujemy w celu interaktywnej prezentacji treści tzw. widgety sieci Spotify i Soundcloud. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na multimedialnej prezentacji naszej oferty i naszych działań.

Wyświetlając jedną ze stron naszej Witryny, na której znajduje się taki widget, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Spotify lub Soundcloud. Zawartość widgetu przekazywana jest przez danego operatora bezpośrednio do Państwa przeglądarki i pokazywana jako element strony. Przez zintegrowanie ze stroną widgetu operatorzy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej Witryny nawet wtedy, kiedy nie mają Państwo profilu lub nie są w danym momencie zalogowani. Ta informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przekazywana bezpośrednio do serwera właściwego operatora i tam przechowywana.

Jeśli są Państwo zalogowani do którejś z usług, ich operatorzy mogą bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej Stronie internetowej Państwa profilowi w danej sieci społecznościowej. Jeśli zachodzą z Państwa strony interakcje z widgetem, np. przez odtworzenie treści, odpowiednia informacja zostanie także i w tym przypadku przekazana bezpośrednio na serwer operatora i będzie tam przechowywana.

Informacje te mogą być ponadto publikowane w danej sieci społecznościowej i prezentowane Państwa kontaktom.

Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez operatorów oraz możliwości kontaktu a także związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności znajdą Państwo w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych poszczególnych operatorów:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy

Jeśli nie chcą Państwo, aby ww. sieci społecznościowe bezpośrednio przyporządkowywały dane zebrane podczas wizyty Państwa w naszej Witrynie internetowej Państwa profilowi w którejś z usług, mogą Państwo zablokować całkowicie ładowanie widgetów korzystając z dodatków do przeglądarki internetowej, np. blokera skryptów „NoScript“ (http://noscript.net/). 

c) Wtyczki Youtube i Vimeo Video
W celu interaktywnej prezentacji naszych treści za pośrednictwem Youtube i Vimeo niniejsza Strona internetowa zawiera treści osób trzecich. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na multimedialnej prezentacji naszej oferty i naszych działań.

Youtube jest spółką należącą do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Operatorem Vimeo jest Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych osobowych podczas wizyty na naszej Stronie internetowej, wtyczki są umieszczone na stronie w taki sposób, że mogą one być aktywowane jedynie przez dodatkowe kliknięcie. Taki sposób implementacji wtyczek gwarantuje, że przy wywołaniu jednej ze stron naszej witryny, na której znajdują się takie wtyczki, nie zostaje nawiązane natychmiastowe połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Dopiero w momencie aktywacji wtyczki Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej.

Treść danej wtyczki przekazywana jest przez danego operatora bezpośrednio do Państwa przeglądarki i pokazywana jako element strony. Przez zintegrowanie wtyczki ze stroną operatorzy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej Witryny nawet wtedy, kiedy nie mają Państwo profilu lub nie są w danym momencie zalogowani. Ta informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przekazywana bezpośrednio do serwera właściwego operatora (ewentualnie w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zachodzą z Państwa strony interakcje z wtyczką, np. przez wciśnięcie przycisku „Lubię to”, odpowiednia informacja zostanie także i w tym przypadku przekazana bezpośrednio na serwer operatorów i będzie tam przechowywana.

W przypadku nagrań wideo z Vimeo, które pokazywane są jako element naszej Strony, automatycznie zintegrowane jest narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics. Nie mamy wpływu na wynik analiz pochodzące z tego instrumentu. Nie mamy także do nich wglądu. Ponadto przez zintegrowane ze stroną filmy z Vimeo przy ich aktywowaniu umieszczane są po stronie odwiedzającego naszą Stronę internetową pliki web beacon (sygnalizatory internetowe). Mogą Państwo zapobiec umieszczaniu przez Google Analytics plików tracking cookie w taki sam sposób, w jaki dezaktywuje się Google Analytics. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w części dotyczącej analizy aktywności na stronie internetowej.

Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez operatorów oraz związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności znajdą Państwo w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych poszczególnych operatorów:

Youtube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Vimeo: https://vimeo.com/privacy 

10. Udostępnianie danych stronom trzecim 

a) Udostępnianie danych instytutom prowadzonym przez Goethe-Institut
Jeśli w kraju lub za granicą właściwy dla Państwa jest któryś z instytutów prowadzonych przez Goethe-Institut wzgl. jeśli dokonali Państwo zgłoszenia za pośrednictwem takiego instytutu, Państwa dane osobowe przekazywane są temu instytutowi, o ile udzielili Państwo na to zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku gdy zostaną Państwo wykluczeni z udziału w którymś z egzaminów przeprowadzanych przez Goethe-Institut z powodów wymienionych w Regulaminie egzaminu i Goethe-Institut w związku z tym odmówi Państwu, na okres jednego roku i na całym świecie, prawa przystępowania do egzaminów ze swojej oferty, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione Centrom Egzaminacyjnym Goethe-Institut na całym świecie (patrz: §2 Regulaminu egzaminu) i będą tam przetwarzane w celu realizacji ww. środka (kontrola realizacji niedopuszczenia do udziału w egzaminach). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania wspólnej umowy dotyczącej przeprowadzenia egzaminu. Jeśli w zw. z powyższym nastąpi przetwarzanie danych osobowych w krajach położonych poza Unią Europejską lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, to także w tym przypadku podstawę stanowi konieczność udostępnienia danych w celu wypełnienia wspomnianej umowy. 

b) Przekazywanie danych do Centralnego Archiwum Egzaminów
Jeśli wyrażą Państwo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgodę, to dane dotyczące egzaminów, do których Państwo przystępowali, będą przechowywane w Centralnym Archiwum Egzaminów (przez maks. 10 lat) i wykorzystywane w celu kontroli autentyczności i wystawiania zaświadczeń. 

c) Przekazywanie danych do niemieckich urzędów konsularnych
Niemieckie urzędy konsularne żądają podczas niektórych procedur wizowych (np. w zw. z migracją małżonka, studiami) od wnioskodawcy przedstawienia zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego.

Jeśli Republika Federalna Niemiec wymaga tego od obywateli państwa, z którego pochodzi uczestnik egzaminu, to niezbędne jest udzielenie zgody przez uczestnika egzaminu na przekazanie następujących danych dotyczących jego osoby oraz egzaminów, w których brał udział, właściwemu urzędowi konsularnemu w celu weryfikacji w trakcie procedury wizowej:

 • Informacje dotyczące osoby (imię i nazwisko, data urodzenia)
 • Kopie/skany paszportu
 • Zdjęcie uczestnika egzaminu
 • Informacje dotyczące złożonych egzaminów: numer świadectwa, wynik egzaminu, dokumenty zgłoszeniowe do egzaminu, dokumenty egzaminacyjne.  

11. Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą Stronę internetową oraz inne systemy za pomocą technicznych i organizacyjnych działań od utraty, zniszczenia, zmiany, rozpowszechniania lub dostępu do Państwa danych przez niepowołane osoby, jak na przykład za pomocą szyfrowania SSL podczas zakładania „Konta Goethe.de“ oraz późniejszego logowania się. 

12. Państwa prawa i dane kontaktowe

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO prawo do uzyskania w określonym tam zakresie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa;
 • zgodnie z art . 16 RODO prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przechowywanych przez nas dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, jeśli nie jest konieczne dalsze ich przetwarzanie
  • w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli
  • kwestionują Państwo prawidłowość danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu tych danych;
  • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania; ;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo o wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwracać do organu nadzorczego w miejscu swojego zwykłego pobytu lub swojego miejsca pracy, albo naszej siedziby.

W razie pytań dot. pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w sprawie dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych oraz odwołania ewent. udzielonych zgód lub do wniesienia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, a także w kwestii prawa do przenoszenia danych prosimy o zwrócenie się do naszego Inspektora ochrony danych:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de 

13. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w opisany powyżej sposób w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec ww. przetwarzania Państwa danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku kiedy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli dane osobowe przetwarzane są w innych celach, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu tylko z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe nie odnosi się do przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w tym celu.