Oświadczenie dotyczące polityki prywatności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych oraz deklaracje zgody na ich przetwarzanie

Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 München/Monachium (określany dalej jako "Goethe-Institut" lub „My“) jest jako operator strony internetowej www.goethe.de (określanej dalej jako “strona internetowa“) administratorem danych osobowych użytkowników (określanych dalej jako “Pan/Pani/Państwo“) strony internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO) oraz niemieckiego ustawodawstwa o ochronie danych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Spis treści

 1. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych
 2. Zbieranie i wykorzystywanie danych w celu wykonania umowy
 3. rejestracja i konto GOETHE.DE
  a) Dane dotyczące Pani/Pana osoby oraz treści przez Państwa tworzone
  b) Marketing spersonalizowany
  c) Publikowanie danych
  d) Wymiana danych pomiędzy naszym systemem zarządzania kursami językowymi a Państwa kontem Goethe.de
  e) Usunięcie
 4. Google Recaptcha i Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. Zbieranie i wykorzystywanie danych dla celów reklamy bezpośredniej
  a) Reklama pocztowa
  b) Newsletter przesyłany na adres e-mail
 6. Cookies
 7. Analityka internetowa
  a) Mapp
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Google AdWords i śledzenie konwersji Google
  d) Google Analytics Remarketing  
  e) Piksel Facebooka
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS
 8. Serwisy społecznościowe
  a) Stosowanie wtyczek i widżetów serwisów Facebook, Twitter, Google+, Instagram oraz  VKontakte z wykorzystaniem narzędzia Shariff
  b) Stosowanie widgetów serwisów Spotify i Soundcloud
  c)  Osadzanie i prezentacja treści z serwisów społecznościowych
  d) Wtyczki video YouTube oraz Vimeo
  e) Nasza obecność online w serwisach społecznościowych  
  f) Social Media Monitoring
 9. Przekazywanie danych podmiotom trzecim
  a) Przekazywanie danych placówkom Goethe-Institut
  b) Przekazywanie danych do Centralnego Archiwum Egzaminów
 10. Bezpieczeństwo danych
 11. Przysługujące Państwu prawa i możliwości kontaktowania się
 12. Prawo do sprzeciwu

Goethe-Institut traktuje ochronę Państwa danych osobowych z wielką powagą.  Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności ma na celu poinformowanie Państwa w przejrzysty sposób o tym, jakie dane osobowe, dotyczące Państwa („Państwa dane“) są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową oraz/lub korzystają Państwo z serwisu internetowego Goethe-Institut.  

1. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych

Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z szeregu naszych ofert internetowych bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Każdorazowe wejście na stronę internetową skutkuje jedynie automatycznym zapisem przez serwer w tzw. pliku dziennika danych dostępowych, przekazywanych automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową, takich jak np. nazwa wyszukiwanego pliku, ostatnio odwiedzona strona internetowa, data i godzina odwiedzin strony, nazwa wykorzystywanej przeglądarki, ilość przekazanych danych, adres IP, dostawca usług sieciowych danego zapytania itd. W ramach przetwarzania w naszym imieniu dostawca będący podmiotem trzecim realizuje na naszą rzecz usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej. Powyższy usługodawca ma swą siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem umożliwienia skrócenia czasu ładowania naszej strony internetowej stosujemy ponadto tzw. sieć dostarczania zawartości (Content Delivery Network, określaną dalej jako „CDN“), w ramach której nasza strona internetowa udostępniana jest za pośrednictwem serwera sieci usługodawcy CDN, działającego na naszą rzecz jako podmiot przetwarzający. W związku z tym dane dostępowe zbierane są również na serwerach usługodawcy.  

Wszystkie dane dostępowe przechowywane będą przez okres 7 dni. Powyższe dane poddawane będą analizie wyłącznie w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania strony internetowej i analizy błędów.  Korzystanie z usług usługodawcy CDN, podobnie jak opisany powyżej sposób postępowania, służą ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z prawidłowym przedstawieniem naszej oferty.    

 2. zbieranie i wykorzystywanie danych w celu wykonania umowy

Zbieramy dane osobowe, jeśli przekazujecie nam je Państwo, kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail), w trakcie zakładania konta użytkownika (określanego dalej jako „konto Goethe.de”) lub w ramach dokonywanej rejestracji, np. zapisu na kurs lub egzamin.  O tym, jakie dane są każdorazowo zbierane oraz które informacje mają charakter obowiązkowy, zaś które dobrowolny, informujemy w poszczególnych formularzach rejestracyjnych.

Zbieramy i przetwarzamy przekazane przez Państwa dane w powyższych przypadkach dla potrzeb związanych z realizacją danej umowy, czyli przykładowo przeprowadzenia testu poziomującego pod kątem wybranych przez Państwa kursów językowych bądź kursu połączonego z przewidzianym na jego zakończenie egzaminem, a także w celu opracowania kierowanych przez Państwa zapytań na mocy art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. b RODO. Jeżeli w tym zakresie wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych zgodnie z art.  9 ust.  2 lit. a RODO, zbieramy dane dotyczące zdrowia (np. alergii) wyłącznie w celu, o którym informujemy Państwa podczas zasięgania zgody.

Po całkowitym wykonaniu danej umowy lub skasowaniu Pani/Pana konta użytkownika Państwa dane będą zablokowane dla dalszego użytkowania oraz usunięte po upływie okresów przechowywania danych, wynikających z prawa handlowego i podatkowego. O ile w odniesieniu do poszczególnych danych nie mają zastosowania przepisy prawa podatkowego lub handlowego, dotyczące obowiązku przechowywania danych, dane te podlegają usunięciu bezpośrednio po wykonaniu danej umowy. Odmienne postępowanie ma miejsce wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych bądź też o ile  z naszej strony nastąpiło zastrzeżenie wychodzącego poza powyższy zakres wykorzystania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym informujemy Państwa poniżej.

Ponadto dane Państwa konta, powiązanego z naszą platformą edukacyjną, usuwane są automatycznie po upływie trzech lat nieużytkowania.

Przekazywanie danych w celu wykonania umowy

Państwa dane osobowe, udostępniane nam w ramach zapisu na kurs lub egzamin, przetwarzane są w naszym centralnym systemie zarządzania kursami językowymi, do którego co do zasady posiadają dostęp inne placówki Goethe-Institut, chyba że na tego rodzaju dostęp nie zezwalają obowiązujące przepisy lokalnego prawa.

Następuje to w celu wykonania umowy na mocy myśl art.  6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO oraz celem ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z zapewnieniem wiarygodnych informacji i poprawnych zbiorów danych gromadzonych podczas zapisów na kurs. O ile w związku z powyższą sytuacją następuje przetwarzanie danych osobowych w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się uzgodnione przez nas z poszczególnymi placówkami Goethe-Institut standardowe klauzule ochrony danych UE jako odpowiednie zabezpieczenie ochrony danych w rozumieniu art.  46 ust. 2 lit. c RODO.

Dla umożliwienia realizacji umowy przekazujemy Państwa dane przedsiębiorstwom realizującym dostawę, o ile jest to niezbędne dla dostawy zamówionych towarów lub świadczenia zamówionych usług. W zależności od dokonanego przez Państwa w toku zamówienia wyboru dostawcy usług płatniczych przekazujemy dla umożliwienia dokonania płatności zgromadzone w tym celu dane dotyczące płatności na rzecz instytucji finansowej, której realizację płatności powierzono tudzież realizującego płatność na nasze polecenie względnie wybranego dostawcy usług płatniczych. Częściowo powyższe dane zbierane są samodzielnie przez dostawców usług płatniczych, o ile zdecydują się Państwo na oferowaną przez nich rejestrację konta użytkownika. W takim przypadku zobowiązani są Państwo w trakcie dokonywania zamówienia do zalogowania się w serwisie dostawcy usług płatniczych z wykorzystaniem Państwa danych logowania. W tym przypadku stosuje się odpowiednio oświadczenie o polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Podczas składania zamówień w naszym sklepie internetowym podane przez Państwa dane dotyczące płatności kierowane są bezpośrednio do działającego w naszym imieniu dostawcy usług płatniczych. Z naszej strony nie dysponujemy dostępem do tych danych na żadnym etapie procesu.

O ile dostawca usług płatniczych dokonuje przetwarzania Państwa danych osobowych celem realizacji płatności, np. w toku realizacji płatności kartami płatniczymi, jako administrator w rozumieniu art.  4 ust.  7 RODO, udostępniamy Państwu informacje, do których podania dostawca usług płatniczych jest zobowiązany zgodnie z art. 13, 14 RODO.
Informacje te znaleźć można tutaj i tutaj.

W ramach realizacji zawieranych przez nas z Państwem umów, na przykład dotyczących oferowanych kursów językowych, przekazujemy częściowo Państwa dane usługodawcom, którzy przetwarzają je w naszym imieniu i w ramach umów, zawartych pomiędzy Goethe-Institut i poszczególnymi usługodawcami jako podmiotami przetwarzającymi. Takim usługodawcą może być na przykład przedsiębiorstwo oferujące oprogramowanie, wykorzystywane przez Goethe-Institut do realizacji umowy.      

3. REjestracja i konto GOETHE.DE

Aby zamieszczać komentarze lub wpisy, wymieniać  opinie z innymi użytkownikami, uczestniczyć w kursach online, korzystać z platform edukacyjnych, dokonywać zakupów w sklepie internetowym, wypożyczać media cyfrowe oraz zapisywać się na kursy lub egzaminy, a także korzystać z usług online, oferowanych przez naszą bibliotekę stacjonarną (wyszukiwanie lub rezerwacja książek, prolongata wypożyczeń itp.), zobowiązani są Państwo do dokonania rejestracji i utworzenia „konta Goethe.de” W celu rejestracji przetwarzamy Państwa dane zgłoszeniowe (adres e-mail i hasło), zapewniające Państwu dostęp do spersonalizowanej oferty Goethe-Institut, a także udzielone zgody oraz dane o Państwa kraju oraz preferowanym języku.   

a) Dane osobowe i wygenerowane przez Państwa treści
W trakcie zakładania konta Goethe.de status informacji obowiązkowych przewidziany jest jedynie dla tych danych, które są dla nas niezbędne dla realizacji naszej oferty bądź ewentualnego zawartego z Państwem jako stroną stosunku umownego.

Zbieramy i przetwarzamy przekazane nam przez Państwa dane w ramach wykonania umowy użytkowania zgodnie z art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. b RODO
 • w celu weryfikacji złożonego przez Państwa wniosku o założenie konta Goethe.de
 • w celu świadczenia bezpłatnych usług z Państwa uczestnictwem (blogi, fora, funkcja komentowania, autoprezentacja, społeczności, czaty itp.)
 • w celu realizacji naszych obowiązków wynikających z zawartymi z Państwem umów (udostępnianie kursów online, platform edukacyjnej oraz mediów cyfrowych w ramach wypożyczalni, dostaw produktów ze sklepu internetowego oraz realizacji kursów, egzaminów i bibliotecznych umów wypożyczenia).
Możecie Państwo dobrowolnie przekazywać inne dane osobowe oraz zamieszczać treści (tzw. user generated content), jak na przykład własną fotografię, teksty w formie wpisów na blogach lub forach, głosy w dyskusji itp. O tym, jakie dane są każdorazowo zbierane oraz które informacje mają charakter obowiązkowy, zaś które dobrowolny, informujemy w poszczególnych formularzach rejestracyjnych. Dane o charakterze dobrowolnym przetwarzamy celem ochrony wspólnego uzasadnionego interesu, związanego z różnorodną wymianą w ramach naszej platformy, zgodnie z art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO.   

b) Marketing spersonalizowany
Podane przez Państwa na koncie użytkownika dane wykorzystujemy ponadto w celach marketingowych, by umożliwić dopasowany do Państwa osobistych preferencji układ naszej strony oraz serwisu internetowego, np. w postaci strony startowej oraz strefy profilu użytkownika, gdzie prezentujemy stosowne dla Państwa oferty. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu, związanego z optymalną promocją rynkową naszych ofert na mocy art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO. Jeżeli zapytano o odpowiednią zgodę (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Zgodę można odwołać w każdym momencie.   

c) Publikacja danych
Dane udostępniane przez Państwa w trakcie korzystania z konta Goethe.de są częściowo widoczne dla innych użytkowników. Dane te obejmują np. Państwa nazwisko lub nazwę użytkownika, zamieszczone wpisy wraz z datą i godziną ich zamieszczenia, Państwa przynależność do grup, przyjaciół, listy sporządzane w toku nauki, pliki, status online, oceny, czas trwania Państwa członkostwa, płeć oraz wpisy zamieszczone przez Państwa w księdze gości. Publikacja danych jest na mocy art.  6 ust.  1. zd. 1 lit. b. RODO niezbędna do udostępnienia Państwu określonych w umowie funkcji naszej platformy. 
 

​​​​​​​

 
d) Wymiana danych pomiędzy naszym systemem zarządzania kursami językowymi a Państwa kontem Goethe.de
Aby zawarte na Państwa koncie informacje i wyniki były dostępne do wglądu dla naszego systemu zarządzania kursami i egzaminami, następuje wymiana danych (tzw. parowanie) pomiędzy oprogramowaniem do zarządzania kursami i egzaminami oraz Państwa kontem Goethe.de.  Służy to na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z powiązaniem zbiorów danych dla umożliwienia Państwu jednolitego administrowania danymi źródłowymi oraz wglądu w zestawienie kursów i egzaminów, na które zapisaliście się Państwo, poprzez naszą stronę internetową.    

e) Usunięcie
Jeśli nie dokonacie Państwo potwierdzenia swojej rejestracji w ciągu 7 dni, Państwa konto Goethe.de zostanie usunięte wraz z podanymi w toku rejestracji danymi. W przypadku potwierdzenia rejestracji konto zostanie założone zgodnie z zamieszczonymi powyżej wyjaśnieniami. Nie dotyczy to tych kont Goethe.de, które założone zostały w ramach rejestracji w sklepie internetowym. Pozostają one trwale aktywne, jeśli nie złożą Państwo wniosku o ich usunięcie. Usunięcie Państwa konta Goethe.de i zdeponowanych na nim danych jest możliwe w dowolnym momencie i może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości przez określony poniżej kanał kontaktowy lub przy użyciu przewidzianej do tego celu funkcjonalności konta użytkownika.   


4. Google Recaptcha i Google Maps

 
a) Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed nadużyciami w stosunku do naszych formularzy online, a także ochrony przed spamem, w niektórych formularzach zamieszczonych na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych serwis ten zapobiega podejmowaniu na stronie internetowej działań o charakterze nadużyć przez automatyzowane oprogramowanie (tzw. boty).  Służy to na mocy art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z ochroną naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz niezakłóconym wyświetlaniem naszego serwisu online.

Google reCAPTCHA stanowi usługę, oferowaną przez firmę Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia(www.google.pl). W odniesieniu do przekazywania informacji na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i ich przechowywania tamże, spółka amerykańska Google LLC legitymuje się certyfikatem EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła należyty poziom ochrony danych zapewniany przez przedsiębiorstwa, certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności. Google reCAPTCHA korzysta za pośrednictwem osadzonego w stronie internetowej kodu, tzw. skryptu Java, w ramach prowadzonej weryfikacji z metod, umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, np. pliki cookies.   Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej z Państwa adresem IP włącznie przekazywane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tamże przechowywane. Ponadto niektóre inne, zapisane przez serwisy Google w Państwa przeglądarce pliki cookies, poddawane są analizie przez Google reCAPTCHA.

Wczytywanie lub przechowywanie danych osobowych, wpisywanych w polach danego formularza, nie jest praktykowane. Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych Google znajdą Państwo na stronie www.google.com/policies/privacy/.

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu generowanych przez skrypt Java względnie pliki cookies danych, związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony (z Państwa adresem IP włącznie) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, blokując w ustawieniach Państwa przeglądarki działanie skryptu Java lub obsługę plików cookies. Proszę mieć na uwadze, iż może to jednakże ograniczać niektóre funkcje podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu internetowego.    

b) Google Maps
Na naszej stronie korzystamy z powiązania z Google Maps, by prezentować informacje geograficzne w formie wizualnej. Zapisywanie plików cookie Google-Maps oraz korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się po wyrażeniu odpowiedniej zgody, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie.
Zapisywaniu plików cookie można zapobiegać dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; należy jednak pamiętać, że wówczas niektóre funkcje strony internetowej nie będą dostępne w pełnym zakresie.

Zgodnie z warunkami użytkowania Google (wersja: 31.03.2020) usługa Google Maps firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) jest udostępniana, jeżeli miejsce Państwa stałego pobytu znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii. Jeżeli miejsce Państwa stałego pobytu znajduje się w innym kraju, usługa Google Maps jest oferowana przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Podczas korzystania z Google Maps Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przedsiębiorstwu Google krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których nie jest zapewniany należyty poziom ochrony danych, a Państwa prawa, wynikające z europejskiego prawa ochrony danych, nie mogą być egzekwowane.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przesyłania danych użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa do USA, uzgodniliśmy z firmą Google LLC stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, uchwalonych przez Komisję Europejską. W razie potrzeby możemy udostępnić Państwu kopię tego porozumienia. W celu wysłania zapytania należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

Podczas wyświetlania strony internetowej z zamieszczonym odnośnikiem do Google Maps, również na serwerze Google następuje automatyczny zapis w tzw. pliku dziennika danych dostępowych, przekazywanych automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową, takich jak np. nazwa wyszukiwanego pliku, ostatnio odwiedzona strona internetowa, data i godzina odwiedzin strony, nazwa wykorzystywanej przeglądarki, ilość przekazanych danych, adres IP, dostawca usług sieciowych danego zapytania itd. Ponadto w trakcie korzystania z Google Maps firma Google przetwarza dane związane z korzystaniem z funkcji map przez użytkowników, odwiedzających dane strony internetowe.

Dalsze informacje na temat polityki ochrony danych Google oraz możliwości ustawień znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy.     

5. zbieranie i wykorzystywanie danych dla celów reklamy bezpośredniej

 
a) Reklama pocztowa
Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystywania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego dla własnych celów reklamowych, np. do wysyłki interesujących ofert i informacji na temat naszych produktów drogą listowną. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z możliwością kierowania treści reklamowych do naszych klientów, zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit. f RODO. Możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec zbierania i przetwarzania Państwa danych poprzez przesłanie wiadomości na adres datenschutz@goethe.de.   

b) Newsletter wysyłany pocztą elektroniczną
Gdy rejestrują się Państwo jako abonenci naszego newslettera, wykorzystujemy niezbędne do tego celu lub przekazane przez Państwa odrębnie dane w celu regularnego wysyłania na państwa adres e-mail zamówionego newslettera. Wysyłka tego rodzaju biuletynów drogą mailową odbywa się na podstawie wyraźnej zgody, udzielonej przez Państwa odrębnie zgodnie z art.  6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Ze względów bezpieczeństwa korzystamy przy tym z procedury podwójnego sprawdzania procesu rejestracji (double opt-in): Przesyłamy Państwu newsletter drogą mailową dopiero po uprzednim potwierdzeniu przez Państwa faktu jego zamówienia. W tym celu wysyłamy do Państwa wiadomość e-mail, służącą potwierdzeniu zamówienia poprzez zamieszczony w niej link. W ten sposób chcemy zagwarantować, że wyłącznie Państwo jako właściciele podanego adresu e-mail mogą dokonać zamówienia newslettera.

Wysyłka newslettera może w niektórych przypadkach odbywać się za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.  W tego rodzaju przypadkach przetwarzanie danych odbywa się w naszym imieniu. Możecie Państwo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec powyższego wykorzystywania Państwa adresu e-mail poprzez wysłanie wiadomości na podany poniżej adres kontaktowy lub poprzez przewidziany do tego link we wiadomości mailowej, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat innych niż koszty przesyłki obliczone na podstawie taryf bazowych.

Jeżeli usługodawca ma swą siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych, zwracamy należytą uwagę na odpowiednią certyfikację zgodną z wymogami EU-US-Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Aktualny certyfikat jest do wglądu tutaj. Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła należyty poziom ochrony danych zapewniany przez przedsiębiorstwa, certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności.

Dla wysyłki newslettera na adres e-mail za pośrednictwem dostawcy usług mailingowych „Mailchimp” obowiązuje:

Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem dostawcy usług mailingowych
„MailChimp”, platformy do wysyłki newsletterów amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Politykę prywatności dostawcy usług mailingowych można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Dostawca usług mailingowych został przez nas zaangażowany na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz umową na wykonanie usługi zgodnie z art. 28 ust. 3 zd. 1 RODO.
Dostawca usług mailingowych może używać danych odbiorców w formie pseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy usług, np. do technicznej optymalizacji mailingu oraz prezentacji newslettera, bądź do celów statystycznych. Dostawca usług mailingowych nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera do bezpośredniego kontaktu z nimi, ani nie przekazuje tych danych podmiotom trzecim.

Newslettery zawierają tzw. „web-beacon”, tzn. plik wielkości piksela, który jest pobierany przy otwarciu newslettera przez nasz serwer lub przez serwer dostawcy usług mailingowych, jeżeli jest on przez nas zaangażowany. W ramach tego pobierania gromadzone są najpierw informacje techniczne, takie jak dane przeglądarki, systemu, jak również adres IP użytkownika i czas pobrania.
Informacje te są wykorzystywane do poprawy strony technicznej serwisu na podstawie danych technicznych lub w oparciu o grupy docelowe oraz ich historii przeglądania na podstawie otwieranych podstron (określanych za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Statystyczne gromadzenie danych obejmuje również sprawdzenie, czy newsletter został otwarty, kiedy został otwarty i które łącza kliknięto.

Informacje te mogą być z przyczyn technicznych przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani my, ani nasz ewentualny dostawca usług mailingowych nie dążymy do obserwacji poszczególnych użytkowników. Analizy służą nam głównie do sprawdzania ogólnych zachowań czytelniczych naszych użytkowników, czyli anonimowo i dopasowywania dla nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodny z zainteresowaniami naszych użytkowników. Oddzielna rezygnacja z pomiaru skuteczności nie jest niestety możliwa, w takim przypadku należy całkowicie zrezygnować z subskrypcji newslettera.

Wysyłka newslettera oraz związany z tym pomiar skuteczności odbywają się na podstawie zgody odbiorcy według art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG (niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji) lub jeżeli wyrażenie zgodny nie jest konieczne, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie marketingu bezpośredniego według art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w połączeniu z § 7 ust. 3 UWG. W przypadku stosunków biznesowych, w których newsletter jest częścią usługi umownej, podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO.
Protokołowanie procedury logowania odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie jest zapewnienie bezpiecznego systemu wysyłki newsletterów, który będzie służył zarówno naszym interesom biznesowym jak i odpowiadał oczekiwaniom naszych użytkowników, a ponadto zezwalał na dokumentowanie zgód.    

6. pliki COOKIES

Dla uatrakcyjnienia sposobu prezentacji naszej strony oraz w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcji na naszych stronach wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookie mają na celu poprawienie przystępności, efektywności i bezpieczeństwa naszej oferty. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym.

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, a więc po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie i ewentualne zapewnienie Państwu opcji automatycznego logowania (stałe pliki cookies) Jeśli przykładowo podczas logowania na stronie goethe.de zaznaczą Państwo  w okienku wyboru opcję „Pozostań zalogowany/a”, wygenerowany zostanie plik cookie, pozwalający na ponowną identyfikację użytkownika po wyświetleniu strony Goethe.de w określonym czasie.

Czas przechowywania stałych plików cookies możecie Państwo sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te możecie Państwo dostosować tak, by otrzymywać na bieżąco informacje o zapisywaniu plików cookies i każdorazowo móc decydować o ich akceptacji,  bądź wykluczyć akceptację obsługi plików cookies w określonych przypadkach lub generalnie. Poszczególne przeglądarki różnią się od siebie sposobem zarządzania plikami cookies. Informacje na ten temat zamieszczone są w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie możecie Państwo znaleźć informacje o tym, jak dokonać zmiany ustawień obsługi plików cookies.

Brak akceptacji obsługi plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej. 

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcja koszyka), są zapisywane w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu udostępniania naszych zoptymalizowanych usług bez błędów technicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zapytano o odpowiednią zgodę (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Gromadzeniu danych zapisanych w oparciu o pliki cookie oraz odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) mogą Państwo zapobiec dezaktywując odpowiednie kategorie i usługi w ustawieniach prywatności.

Jeżeli do ustawiania plików cookie wymagana jest Państwa zgoda na zapisywanie, korzystamy z platformy Consent Management firmy Usercentrics w celu udokumentowania Państwa zgody na zapisywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Oferentem tej technologii jest firma Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, strona www: https://usercentrics.com/de/ (określana dalej jako „Usercentrics”).

Po wejściu na naszą stronę internetową do Usercentrics zostaną przekazane następujące dane osobowe: Państwa zgoda(y) lub odwołanie zgody (zgód), Państwa adres IP, informacje o przeglądarce, informacje o Państwa urządzeniu końcowym , godzina odwiedzin strony internetowej.

Korzystamy z usług firmy Unsercentrics, aby uzyskać wymagane ustawowo zgody na zastosowanie określonych technologii. Podstawą prawną jest tutaj art. 6, ust. 1 zd. 1 lit. C RODO. Ustawienia plików cookie mogą Państwo zmienić w dowolnym momencie klikając „Ustawienia cookie” na naszej stronie internetowej.    

7. analityka internetowa

 
a) Mapp
Korzystamy z usług firmy Mapp Digital c/o GmbH, aby gromadzić dane statystyczne na temat korzystania z naszego serwisu internetowego, udoskonalać go, umożliwiać analizę korzystania z naszego serwisu internetowego oraz sporządzanie raportów na temat aktywności na stronie internetowej. W tym celu mogą być stosowane pliki cookies. W ramach tej procedury śledzenia generowane są pseudonimizowane profile użytkownika, które bez udzielonej odrębnie, wyraźnej zgody nie będą łączone z danymi osobowymi osoby oznaczonej pseudonimem. Po ustaniu celu i zakończeniu korzystania przez nas z usług Mapp zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte. Zapisywanie plików cookie Mapp oraz korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się po wyrażeniu odpowiedniej zgody, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Mapp Digital c/o GmbH jest spółką zależną Mapp Digital US, LLC (3655 Nobel Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, USA, „Mapp“). Jeżeli informacje są przesyłane na serwery Mapp w USA i tam zapisywane, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przesyłania Państwa danych do kraju trzeciego, uzgodniliśmy z firmą Mapp stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, uchwalonych przez Komisję Europejską. W razie potrzeby możemy udostępnić Państwu kopię tego porozumienia. W celu wysłania zapytania należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.       

b) Google(Universal) Analytics
Do analizy strony internetowej używamy narzędzia Website Google (Universal) Analytics usługi analizy sieci firmy Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia; „Google”). Przetwarzanie danych osobowych użytkownika za pomocą Google Analytics umożliwia nam analizę zachowania naszych użytkowników podczas surfowania. Dzięki analizie pozyskanych danych jesteśmy w stanie zbierać informacje o stopniu wykorzystania i funkcjonalności strony internetowej. Umożliwia to nam ciągłe ulepszanie własnej strony internetowej, jej treści i przystępności dla użytkownika.

Zapisywanie plików cookie Google-Analytics oraz korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się po wyrażeniu odpowiedniej zgody, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Google (Universal) Analytics stosuje metody, umożliwiające analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, jak na przykład pliki cookies. Zebrane automatycznie informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tamże przechowywane. Poprzez aktywację mechanizmu anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej dany adres IP podlega skróceniu przed jego przekazaniem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP przekazywany jest na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie następuje jego skrócenie.   Przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics w postaci zanonimizowanej adres IP co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po ustaniu celu i zakończeniu korzystania przez nas z narzędzia Google Analytics zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.   

W związku z korzystaniem z Google (Universal) Analytics używamy na naszej stronie internetowej usługi Google Tag Manager.  

Przy użyciu usługi Google Tag Manager zarządzamy tzw. „znacznikami”, które dodaliśmy na naszej stronie internetowej. Znaczniki to niewielkie elementy kodu, stosowane do monitorowania ruchu i zachowań odwiedzających stronę, rejestrowania wpływu reklamy online oraz kanałów społecznościowych, stosowania remarketingu i targetowania (grupy docelowe) oraz testowania i optymalizacji stron internetowych. Podczas stosowania znaczników na Państwa urządzeniu końcowym nie są zapisywane żadne dane.

Znaczniki wykorzystujemy wyłącznie w ramach analizy strony internetowej przy użyciu Google (Universal) Analytics, tzn. w celu jeszcze dokładniejszej analizy i optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej.

W przypadku przesyłania i zapisywania informacji na serwerach Google do USA, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przesyłania Państwa danych do kraju trzeciego, uzgodniliśmy z firmą Google LLC stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, uchwalonych przez Komisję Europejską. W razie potrzeby możemy udostępnić Państwu kopię tego porozumienia. W celu wysłania zapytania należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.    

c) Google AdWords i śledzenie konwersji Google 
Niniejsza strona wykorzystuje Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Jeżeli użytkownik kliknie reklamą włączoną przez Google, zostanie zastosowany plik cookie dla konwersji śledzenia. Jeżeli użytkownik odwiedzi określone podstrony na tej stronie internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie używanych do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali usługę śledzenia konwersji. Klienci mogą sprawdzić łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani do strony zawierającej znacznik konwersji śledzenia. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwalałby zidentyfikować użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może to zablokować dezaktywując w prosty sposób plik cookie konwersji śledzenia Google w ustawieniach użytkownika przeglądarki internetowej. Nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie konwersji oraz korzystanie z tego narzędzia śledzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli wyrażono odpowiednią zgodę; zgodę można odwołać w każdym momencie. 
 
d) Google Analytics Remarketing
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami przełączania między urządzeniami Google Adwords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych reklamy, utworzonych za pośrednictwem Google Analytics Remarketing z funkcjami przełączania między urządzeniami Google Adwords i Google DoubleClick. W ten sposób można tworzyć spersonalizowane reklamy odpowiednio do zainteresowań użytkowników, które w zależności od wcześniejszego zachowania użytkowników podczas korzystania i surfowania na urządzeniu końcowym (np. na telefonie komórkowym) są dopasowywane i wyświetlane na innych urządzeniach końcowych (np. na tablecie lub komputerze).
Jeżeli użytkownik udzielił odpowiedniej zgody, Google połączy w tym celu przeglądarkę sieciową i przeglądarkę aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik zaloguje się na konto Google, zostaną włączone te same spersonalizowane reklamy. Do obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje ID użytkowników uwierzytelnione przez Google, które zostają połączone tymczasowo z naszymi danymi Google-Analytics, aby zdefiniować grupy docelowe dla wyświetlania reklam z funkcją przełączania między urządzeniami.

Połączenie zgromadzonych danych na koncie użytkownika Google odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, którą może wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku rejestracji danych, które nie są powiązane z kontem Google użytkownika (np. dlatego, że użytkownik nie posiada konta Google lub nie wyraził zgody na powiązanie), rejestracja i przetwarzanie danych odbywają się na podstawie zgody wyrażonej na zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
e) Piksel Facebooka
Ta strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel Facebooka umożliwiający pomiar działań klientów, udostępniany przez Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia („Facebook”).

W ten sposób można śledzić zachowanie użytkowników odwiedzających stronę, jeżeli zostali przekierowani na stronę dostawcy po kliknięciu reklamy na Facebooku. Dzięki temu można analizować skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i celów badania rynku oraz optymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zgromadzone dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej udostępniane w formie anonimowej, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie identyfikować użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez portal Facebook, dlatego możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą Facebooka dotyczącą przetwarzania danych. W ten sposób Facebook może umożliwiać włączanie reklam na stronach portalu Facebook oraz poza portalem. Jako operatorzy strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.
Podstawa prawna przetwarzania danych

Korzystanie z piksela Facebook odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile udzielono odpowiedniej zgody; zgodę można odwołać w każdym momencie.  
 
f) Bing Ads 
Na stronie internetowej korzystamy z technologii Bing Ads (bingads.microsoft.com), udostępnianej i obsługiwanej przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”). Firma Microsoft umieszcza przy tym plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika, jeżeli użytkownik przejdzie na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Microsoft-Bing. Umożliwia to nam oraz firmie Microsoft sprawdzenie, czy ktoś kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę oraz uzyskał dostęp do określonej wcześniej strony docelowej („strona konwersji”). Otrzymujemy przy tym informację tylko o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Microsoft zapisuje, przetwarza i wykorzystuje za pośrednictwem pliku cookie informacje, które umożliwiają tworzenie profili użytkowników przy zastosowaniu pseudonimów. Te profile użytkownika służą do analizy zachowania użytkowników i są wykorzystywane do tworzenia reklam. W celu zidentyfikowania użytkownika nie są przetwarzane żadne dane osobowe.
 
Korzystanie z BingAds odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile udzielono odpowiedniej zgody; zgodę można odwołać w każdym momencie.  
 
g) LINKEDIN INSIGHTS
Na naszych stronach internetowych korzystamy ze znacznika LinkedIn Insight. Za pomocą tej technologii możemy tworzyć raporty o efektywności naszych reklam oraz zbierać informacje o interakcji z naszą stroną internetową. Przetwarzamy dane użytkowników w celu oceny kampanii oraz pozyskiwania informacji o odwiedzających stronę, którzy trafili do nas przez kampanie na LinkedIn.

Korzystanie z LINKEDIN INSIGHTS odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile udzielono odpowiedniej zgody; zgodę można odwołać w każdym momencie.     

8. sieci społecznościowe

 
a) Korzystanie z wtyczek i widżetów mediów społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram i VKontakte z zastosowaniem rozwiązania Shariff
Na naszej stronie korzystamy z przycisków społecznościowych i widgetów serwisów społecznościowych.

Dla podwyższenia poziomu ochrony Państwa danych podczas wizyty na naszej stronie wymienione przyciski i widgety nie są wbudowane są w naszą stronę bez ograniczeń, lecz jedynie osadzone na niej z zastosowaniem łącza HTML.  Ten sposób osadzenia gwarantuje, że po wyświetleniu strony naszego serwisu internetowego, zawierającej tego rodzaju przyciski, nie jest nawiązywane automatycznie połączenie z serwerami dostawców poszczególnych serwisów społecznościowych.

Po kliknięciu na jeden z przycisków następuje otwarcie nowego okna wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, w którym wyświetla się strona danego dostawcy serwisu społecznościowego, na której mogą Państwo (ew. po wprowadzeniu danych logowania) np. nacisnąć przycisk „Lubię to” lub „Podziel się”.


Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawców na ich własnych stronach internetowych, a także możliwości nawiązania kontaktu oraz przysługujących Państwu w tym kontekście prawach i możliwych ustawieniach celem zabezpieczenia sfery prywatności znajdą Państwo w oświadczeniach poszczególnych dostawców o prowadzonej przez nich polityce prywatności:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu      

b) Korzystanie z widgetów Spotify i Soundcloud
W celu nadania zawartości naszego serwisu internetowego interaktywnego charakteru na naszej stronie korzystamy z tzw. widgetów serwisów sieciowych
Spotify i Soundcloud. 

Po wyświetleniu strony naszego serwisu internetowego, zawierającej tego rodzaju widgety, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Spotify lub Soundcloud. Zawartość widgetu jest przekazywana przez dostawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki internetowej i osadzana na stronie. Poprzez osadzenie widgetu dostawcy uzyskują informacje o tym, iż Państwa przeglądarka wyświetliła daną stronę naszego serwisu internetowego także wówczas, gdy nie posiadają Państwo zarejestrowanego profilu ani nie są Państwo w danym momencie zalogowani. Powyższe informacje (z Państwa adresem IP włącznie) są przekazywane przez Państwa przeglądarkę na serwer danego dostawcy i tam zapisywane.  

Jeżeli są Państwo zalogowani w którymś z wymienionych serwisów, ich dostawcy mogą bezpośrednio przyporządkować fakt odwiedzin na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli wchodzą Państwo w interakcję z widgetami, np. odtwarzając elementy zawartości, stosowna informacja także jest przekazywana bezpośrednio na serwer dostawcy i tam zapisywana.

Ponadto informacje mogą być publikowane w danym serwisie społecznościowym i uwidocznione tam w Państwa kontaktach.

Korzystanie ze Spotify i Soundcloud jest możliwe po wyrażeniu odpowiedniej zgody i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO; zgodę można odwołać w każdym momencie.

Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawców na ich własnych stronach internetowych, a także możliwości nawiązania kontaktu oraz przysługujących Państwu w tym kontekście prawach i możliwych ustawieniach celem zabezpieczenia sfery prywatności znajdą Państwo w oświadczeniach poszczególnych dostawców o prowadzonej przez nich polityce prywatności:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy     

c) Osadzanie i prezentacja treści z serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, Instagram,  Facebook i inne
Na naszej stronie internetowej, w szczególności w ramach artykułów Goethe-Institut mogą być wyświetlane za pomocą wtyczek społecznościowych elementy zawartości i (posty, komentarze oraz/lub kanały) z serwisów takich jak Twitter, Instagram i Facebook.

Ponadto możliwe jest wyświetlanie treści z pozostałych serwisów społecznościowych (np. Spotify i Soundcloud) za pomocą wtyczek społecznościowych. Poprzez wtyczki społecznościowe możliwe jest nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami danego serwisu społecznościowego, co skutkuje przekazaniem danych do dostawcy serwisu. Powyższe dane mogą w szczególności obejmować:
 • adres odwiedzanej strony internetowej
 • informacje o przeglądarce
 • informacje o systemie operacyjnym
 • adres IP
Korzystanie z zawartości jest możliwe po wyrażeniu odpowiedniej zgody i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO; zgodę można odwołać w każdym momencie.    

d) Wtyczki YouTube i Vimeo
W celu nadania zawartości naszego serwisu internetowego interaktywnego charakteru na naszej stronie osadzane są za pośrednictwem YouTube i Vimeo treści dostawców, będących podmiotami trzecimi. 
 
Operatorem YouTube jest firma Google Ireland Limited, spółka zarejestrowaną i działająca zgodnie z prawem irlandzkim z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“).

Operatorem Vimeo jest firma Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Dla podwyższenia poziomu ochrony Państwa danych podczas wizyty na naszej stronie wtyczki osadzone są na stronie w taki sposób, że ich aktywacja możliwa jest wyłącznie przez wyrażenie zgody. Ten sposób osadzenia gwarantuje, że po wyświetleniu strony naszego serwisu internetowego, zawierającej tego rodzaju wtyczki, nie jest nawiązywane automatycznie połączenie z serwerami dostawcy danego serwisu społecznościowego. Dopiero z chwilą aktywacji wtyczki Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy danego serwisu społecznościowego.

Zawartość wtyczki jest wówczas przekazywana przez dostawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki internetowej i osadzana na stronie. Poprzez osadzenie wtyczki dostawcy uzyskują informacje o tym, iż Państwa przeglądarka wyświetliła daną stronę naszego serwisu internetowego także wówczas, gdy nie posiadają Państwo zarejestrowanego profilu u danego dostawcy ani nie są Państwo w danym momencie zalogowani. Powyższe informacje (z Państwa adresem IP włącznie) są przekazywane przez Państwa przeglądarkę na serwer danego dostawcy (w niektórych przypadkach na terenie Stanów Zjednoczonych) i tam zapisywane.  

Gdy wchodzą Państwo w interakcję z dodatkami („wtyczkami“), na przykład przez naciśnięcie przycisku „Lubię to“, stosowna informacja jest również przekazywana bezpośrednio do serwera dostawcy i tam zapisywana.

W przypadku materiałów video z serwisu YouTube, osadzonych na naszej stronie, aktywowano rozszerzone ustawienia ochrony danych. Oznacza to, że YouTube nie zbiera i nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach odwiedzających stronę internetową, chyba że odtwarzają oni materiał wideo.

W przypadku materiałów video z serwisu Vimeo, osadzonych na naszej stronie, automatycznie wbudowane jest narzędzie śledzące Google Analytics. Na gromadzone za jego pośrednictwem wyniki analiz nie posiadamy wpływu ani też prawa wglądu do nich. Ponadto poprzez osadzenie materiałów video z serwisu Vimeo na skutek ich aktywacji u użytkowników danych stron internetowych umieszczane są tzw. sygnalizatory nawigacyjne (web beacons).

Użytkowanie jest możliwe po wyrażeniu odpowiedniej zgody i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawców, a także przysługujących Państwu w tym kontekście prawach i możliwych ustawieniach celem zabezpieczenia sfery prywatności znajdą Państwo w oświadczeniach poszczególnych dostawców o prowadzonej przez nich polityce prywatności:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy   

e) Nasza obecność online w mediach społecznościowych
Nasza obecność w mediach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi osobami. W tych miejscach informujemy o naszych produktach.

Podczas wizyty na naszych profilach w mediach społecznościowych Państwa dane mogą był automatyczne zbierane i zapisywane w celach związanych z badaniem rynku oraz reklamą. Na podstawie tych danych tworzone są z użyciem pseudonimów tzw. profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane np. w celu wyświetlania w ramach danej platformy lub poza nią reklam, odpowiadających prawdopodobnie Państwa zainteresowaniom. W tym celu na Państwa urządzeniu końcowym umieszczane są z reguły pliki cookies, zawierające informacje o zachowaniach i zainteresowaniach odwiedzających stronę użytkowników. 

Użytkowanie jest możliwe po wyrażeniu odpowiedniej zgody i wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Jeśli wymienione powyżej serwisy społecznościowe posiadają swą główną siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych, obowiązuje co następuje: Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych przez poszczególnych dostawców usług na ich stronach internetowych, jak również o możliwościach nawiązania kontaktu i przysługujących Państwu w tym kontekście prawach oraz możliwych ustawieniach celem zabezpieczenia sfery prywatności, w szczególności o możliwościach sprzeciwu (procedura opt-out) znajdą Państwo w dostępnych po kliknięciu poniższych łącz oświadczeniach poszczególnych dostawców o prowadzonej przez nich polityce prywatności. Jeżeli mimo to potrzebowaliby Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo kontaktować się z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Możliwość wniesienia sprzeciwu (procedura opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads     

f) Social Media Monitoring
Goethe-Institut przeprowadza w celu poprawy jakości i dalszego rozwoju oferty treści, optymalizację aktywności marketingowych oraz dokonuje w celu wykrywania ewentualnego ryzyka (np. kryzys polityczny lub kryzysy komunikacyjne dotyczące Goethe-Institut, bądź wpływ skutków katastrof naturalnych) oceny wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych poza stroną goethe.de lub danych dotyczący wydajności mediów społecznościowych. Korzystamy tutaj z narzędzia do monitorowania i analizy mediów społecznościowych Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxemburg.

Gromadzone i analizowane są Państwa działania w mediach społecznościowych oraz informacje podane w Państwa profilach, w tym na forach, blogach lub w internetowych serwisach informacyjnych. Przetwarzane są wyłącznie informacje publicznie dostępne, które mogą obejmować również pojedyncze cytaty lub dane osobowe, jak np. nazwę użytkownika. Analiza służy do ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, w zakresie optymalizacji naszych ofert oraz informacji i odpowiednio wczesnego ostrzegania o ewentualnym ryzyku politycznym i związanym ze środowiskiem naturalnym. Dane osobowe są przetwarzane głównie w formie zagregowanej, do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane osobowe poszczególnych osób nie są przetwarzane celowo, w trakcie procesu przetwarzania są w dużym zakresie anonimizowane oraz nie są oczywiście wykorzystywane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników. Istnieje jednak możliwość wykorzystania pojedynczych cytatów, także wewnętrznie, do opisywania określonych działań marketingowych Goethe-Institut.    


9. przekazywanie danych podmiotom trzecim

  a) Przekazywanie danych placówkom Goethe-Institut
Po utworzeniu przez Państwa konta Goethe.de administratorom właściwej placówki zagranicznej umożliwiony zostanie dostęp do zdeponowanych na Państwa koncie danych. Odbywające się w tych ramach przetwarzanie danych służy w pierwszym rzędzie administracyjnemu opracowaniu danych, np. w celu korekty/zablokowania/usunięcia względnie przypisaniu ról i uprawnień wewnątrz systemu. Podstawę prawną stanowi wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Ponadto służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów na mocy art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z zapewnieniem wiarygodnych informacji i poprawnych zbiorów danych w naszym systemie. Dane użytkowników (w postaci zanonimizowanej) mogą być również wykorzystywane dla udoskonalania naszej oferty reklamowej. Służy to ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów na mocy art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, związanego z optymalizacją naszej oferty.
W przypadku przekazywania danych osobowych do placówki zagranicznej Goethe-Institut w kraju trzecim, w stosunku do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji, stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony na mocy art.  45 ust.  1 RODO, przekazywanie danych odbywa się na podstawie przyjętych przez Komisję Europejską standardowych klauzul ochrony danych jako odpowiednich zabezpieczeń na mocy art.  46 ust.   2 lit. c RODO. Kopie standardowych klauzul ochrony danych dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl .

Jeżeli za sprawą jednej z przyczyn, określonych w regulaminie egzaminów Regulamin egzaminów (PDF, 365 kB) zostaną Państwo wykluczeni z egzaminu Goethe-Institut, w następstwie czego Goethe-Institut nałoży na Państwa zakaz udziału w egzaminach z oferty Goethe-Institut na całym świecie, Państwa dane udostępniane będą w celu kontroli wykonania nałożonego zakazu udziału w egzaminach ośrodkom egzaminacyjnym Goethe-Institut na całym świecie (por. § 2 regulaminu egzaminów), a także ośrodkom Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego (Österreichisches Sprachdiplom, ÖSD) i przetwarzane przez ww. ośrodki egzaminacyjne w tym celu. Odbywa się to na podstawie wykonania wspólnej umowy o udostępnianiu egzaminów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją następuje przetwarzanie danych osobowych w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odbywa się to również na podstawie konieczności przekazania danych w celu wykonania danej umowy.     

b) Przekazywanie danych do centralnego archiwum egzaminacyjnego
W celu kontroli autentyczności oraz wystawiania duplikatów zaświadczeń dane dotyczące złożonych przez Państwa egzaminów przechowywane są w centralnym archiwum egzaminów (maksymalnie przez 10 lat) do dalszego użytkowania. Odbywa się to na podstawie wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.   

10. bezPieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową oraz pozostałe systemy poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, zmianą, rozpowszechnianiem lub dostępem do Państwa danych przez osoby niepowołane, przykładowo podczas zakładania konta Goethe.de lub późniejszego logowania, poprzez szyfrowanie SSL.    
 

11. Przysługujące Państwu prawa i możliwości kontaktowania się

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:
 • na mocy art.  15 RODO prawo do uzyskania w określonym tam zakresie informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
 • na mocy art.  16 RODO prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • na mocy art.  17 RODO prawo do żądania usunięcia zebranych przez nas dotyczących Państwa danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie nie jest konieczne:  
  • do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
  • do spełnienia zobowiązania prawnego;
  • ze względów interesu publicznego lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • na mocy art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
  • kwestionują Państwo poprawność swoich danych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, zaś Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych, są one jednak potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw na mocy 21 RODO wobec przetwarzania;
 • na mocy art.  20 RODO prawo żądania otrzymania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania przekazania danych innym administratorom;
 • na mocy art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tym celu do organu nadzorczego swojego zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy bądź też siedziby naszego przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, a także uzyskiwania informacji oraz sprostowania, ograniczeń przetwarzania lub usuwania danych, jak również wycofania ewentualnie udzielonych zgód bądź sprzeciwu wobec określonego wykorzystywania danych jak również w odniesieniu do prawa do przenoszenia danych prosimy kontaktować się z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych osobowych:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. prawo wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów w sposób wyjaśniony powyżej, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma miejsce dla celów marketingu bezpośredniego, możecie Państwo skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie w sposób opisany powyżej. Jeśli przetwarzanie służy innym celom, prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie w przypadku występowania powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.  

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do wniesieniu sprzeciwu Państwa zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych ma miejsce dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.