O nas
Kraków

Goethe-Institut w Krakowie organizuje i wspiera szeroki wachlarz imprez kulturalnych, aby promować dialog i wymianę doświadczeń z niemieckimi i innymi europejskimi artystami i twórcami kultury, przy czym punkt ciężkości leży w sferze kultury współczesnej. Także bez znajomości języka niemieckiego możesz brać udział we wszystkich imprezach, gdyż z reguły są one tłumaczone.

Dział Kursów Językowych Goethe Institut w Krakowie widzi punkt ciężkości swojej pracy we wzmocnieniu nauczania języka niemieckiego w sferze szkolnej i pozaszkolnej. Oferta rozciąga się od seminariów dokształcających dla nauczycieli (w ścisłej współpracy z krajowym Instytutem Kształcenia Nauczycieli), poprzez tworzenie programów mających na celu stosowanie nowych technologii w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego, po imprezy kulturalne dla uczących się języka niemieckiego oraz nauczycieli. Kursy językowe dla dorosłych pokrywają całe spektrum poziomów A1 do C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Dział informacji i biblioteka Goethe-Institut w Krakowie przekazują informacje dotyczące aktualnych aspektów życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Niemczech. Oferta obejmuje media drukowane i audiowizualne oraz najważniejsze gazety codzienne, tygodniki i czasopisma. Oferujemy także dostęp do baz danych. W ramach „Współpracy Bibliotekarskiej“ prowadzimy wspólne imprezy i projekty wraz z partnerskimi placówkami bibliotekarskimi z Polski Południowej.

Goethe-Institut w Krakowie opiekuje się południowopolskimi województwami: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Pozostałe województwa należą do kompetencji Goethe-Institut w Warszawie.
 

Goethe-Institut członkiem warszawskiego EUNIC Cluster

EUNIC to stowarzyszenie narodowych instytutów kultury krajów Unii Europejskiej. Goethe-Institut wspólnie z innymi członkami EUNIC organizuje w Warszawie co roku projekty edukacyjne i kulturalne.


EUNIC to stowarzyszenie narodowych instytutów kultury krajów Unii Europejskiej. Do tej pory organizacja zrzesza instytucje z 25 krajów Unii Europejskiej. Celem EUNIC jest stworzenie trwałych więzi partnerskich oraz sieci instytucji, wspierających różnorodność kulturową, porozumienie pomiędzy społeczeństwami, umacnianie dialogu i współpracę również z krajami spoza Europy.

W ramach istniejącego od 2007 roku EUNIC Cluster Warszawa aktywnie działa 17 instytucji członkowskich, 8 członków stowarzyszonych i kilkunastu partnerów. Co roku EUNIC Cluster Warszawa realizuje przy wsparciu lokalnych partnerow, między innymi Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwa w Polsce, projekty kulturalne, społeczne i językowe. Niektóre z nich wpisaly się już na stałe do kalendarza warszawskich wydarzeń kulturalno–edukacyjnych.