O nas
Kraków

Goethe-Institut w Krakowie organizuje i wspiera szeroki wachlarz imprez kulturalnych, aby promować dialog i wymianę doświadczeń z niemieckimi i innymi europejskimi artystami i twórcami kultury, przy czym punkt ciężkości leży w sferze kultury współczesnej. Także bez znajomości języka niemieckiego możesz brać udział we wszystkich imprezach, gdyż z reguły są one tłumaczone.

Dział Kursów Językowych Goethe Institut w Krakowie widzi punkt ciężkości swojej pracy we wzmocnieniu nauczania języka niemieckiego w sferze szkolnej i pozaszkolnej. Oferta rozciąga się od seminariów dokształcających dla nauczycieli (w ścisłej współpracy z krajowym Instytutem Kształcenia Nauczycieli), poprzez tworzenie programów mających na celu stosowanie nowych technologii w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego, po imprezy kulturalne dla uczących się języka niemieckiego oraz nauczycieli. Kursy językowe dla dorosłych pokrywają całe spektrum poziomów A1 do C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Dział Informacji i Biblioteka Goethe-Institut w Krakowie udziela informacji na temat aktualnych aspektów życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Niemczech. Oferujemy  media fizyczne i cyfrowe, w tym  najważniejsze gazety codzienne, tygodniki i czasopisma oraz dostęp do baz danych. Współpracujemy z bibliotekami partnerskimi i wspólnie z polskimi instytucjami organizujemy projekty literackie, tłumaczeniowe i szkolenia dla bibliotekarzy.

Goethe-Institut w Krakowie opiekuje się południowopolskimi województwami: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Pozostałe województwa należą do kompetencji Goethe-Institut w Warszawie.