Towarzystwa kulturalne

Towarzystwa kulturalne w Polsce mają zróżnicowany profil. Są to przede wszystkim centra kulturowe i językowe, które w zależności od istoty swojej działalności, oferują różnorodne aktywności, które mają na celu promocję języka i kultury niemieckiej.

Do tej oferty należy m.in.:   

  • Realizacja programów i imprez odnoszących się do Niemiec
  • Kursy językowe
  • Informacje na temat Niemiec
  • kształtowanie i utrzymywanie osobistych kontaktów w Niemczech

Towarzystwa kulturalne nie są, w odróżnieniu od Goethe-Institut, niemieckimi instytucjami, tylko instytucjami kraju, w którym się znajdują. Ich praca kieruje się, podobnie jak działalność Goethe-Institut, według zasad polityki kulturalnej i oświatowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Współpraca z Goethe-Institut jest intensywna i pełna zaufania. Towarzystwa kulturalne dostają rocznie dofinansowanie jako wsparcie do swojego budżetu.

 


Fundacja "Borussia"
Stiftung "Borussia"
Dom Mendelsohna

ul. Zyndrama z Maszkowic 2
10-533 Olsztyn
Kornelia Kurowska, prezes zarządu
tel. +48 89 5237293
tel./fax: +48 89 5340026
kultura@borussia.pl
www.borussia.pl 

Pod auspicjami Goethe-Institut w Warszawie

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego;
Herder-Zentrum der Universität Danzig

ul. Ogarna 26
80-826 Gdańsk
Zbigniew Zembrzuski, kierownik
tel./fax: +48 58 3057317
zbigniew.zembrzuski@ug.edu.pl
www.herder.ug.edu.pl

Pod auspicjami Goethe-Institut w Warszawie

Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku
Die Gesellschaft Polen - Deutschland in Danzig

ul. Starowiejska 15/16
80-534 Gdańsk
Jolanta Murawska, p.o. prezesa
tel. +48 58 7172307
fax: +48 58 7172307;
towarzystwopolska-niemcy@wp.pl
www.tpn-gdansk.info

Pod auspicjami Goethe-Institut w Warszawie

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni
Deutsch-polnische Gesellschaft in Gdynia

ul. Mściwoja 9/3c
81-361 Gdynia
tel.:+48 513 374 646 
fax: +48 58 6989853
Sylwia Jankowska, prezes;
tpngdynia@op.pl
www.tpngdynia.pl/

Pod auspicjami Goethe-Institut w Warszawie