Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut

 • Europanetzwerk Deutsch Zdjęcie: Goethe-Institut /Bernhard Ludewig

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Goethe-Institut promują w ramach programu Europanetzwerk Deutsch język niemiecki jako język roboczy i postępowania w instytucjach Unii Europejskiej oraz wspierają aktywną sieć europejską. Zapraszają na ekskluzywny kurs językowy w Niemczech.
 
Pracownikom instytucji UE oraz urzędnikom ministerialnym pozostającym w ramach swoich czynności zawodowych w bliskim kontakcie z instytucjami UE, znającym język niemiecki na poziomie zaawansowanym i chcącym podnieść swoje kompetencje językowe w celach zawodowych oferujemy kursy językowe w programie Europanetzwerk Deutsch będące niepowtarzalną okazją do wzmocnienia znajomości języka niemieckiego i poszerzenia swojej sieci kontaktów w UE na płaszczyźnie służbowej.

Kontakt


Agnieszka Skotarek

Europanetzwerk Deutsch | EU-Kurse
agnieszka.skotarek@goethe.de
END2 © GI END2
 
AA © AA AA

Współpraca z Kolegium Europejskim

 
Abiturient*innen im Europakolleg © © College of Europe Abiturient*innen im Europakolleg © College of Europe

Kolegium Europejskie w Brugii i Natolinie przygotowuje studentów z całej Europy do późniejszej kariery w UE w ramach programów studiów podyplomowych o tematyce europejskiej. Współpraca między Goethe-Institut w Warszawie w ramach programu Europanetzwerk Deutsch a Kolegium Europejskim w Natolinie zapewnia studentom dogłębną znajomość języka i kultury niemieckiej. Ponadto stają się oni częścią dedykowanej sieci.

Kontakt


Tomasz Gajownik

Europanetzwerk Deutsch | EU-Kurse
tomasz.gajownik@goethe.de
END2 © GI END2
 
AA © AA AA