Niemiecki = Sukces w zawodzie

Niemiecki = Sukces w zawodzie © Goethe-Institut

Projekt wspierający język niemiecki w polskich szkołach o profilu zawodowym

O projekcie:

Grupy docelowe
- uczniowie szkół branżowych i techników
- nauczyciele języka niemieckiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach branżowych i technikach 

Poziom znajomości języka
A1/A2

Rok szkolny 2017/18 był pierwszym rokiem, w którym zaczęła obowiązywać w Polsce szeroko zakrojona reforma edukacji. Wprowadziła ona daleko idące zmiany w polskim systemie szkolnictwa, szczególnie dla uczniów i nauczycieli. Zmieniona struktura szkół nie pozwala wprawdzie jeszcze na formułowanie miarodajnych wniosków na temat nauczania języka niemieckiego, ale analizując dane dotyczące liczby osób uczących się tego języka z lat 2014 – 2017 można zauważyć, że w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe liczba uczących się języka niemieckiego utrzymuje się na stałym poziomie.
 
Wraz z wydłużeniem nauki w szkołach branżowych i technikach pojawiła  się szansa na zwrócenie większej uwagi na języki obce i wzmocnienie nauczania języków obcych w  tych typach szkół. W związku z tym Goethe-Institut wraz z instytucjami partnerskimi stworzył ofertę, która pozwoli na lepsze zaznaczenie obecności języka obcego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i jeszcze bardziej uwrażliwi decydentów z obszaru edukacji, a szczególnie  dyrekcję szkół na rolę języków obcych, na przykład poprzez zwiększenia liczby godzin zarówno z języka obcego jak i z języka obcego specjalistycznego.
 
Nie bez znaczenia dla polskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe jest także nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami oraz wprowadzenie działań wspierających proces edukacji zawodowej, na przykład w formie praktyk zawodowych dla uczniów. W tym kontekście Goethe-Institut widzi siebie w roli kompetentnego partnera dla szkół. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i czerpiąc z doświadczeń niemieckiego zawodowego systemu dualnego Goethe-Institut przygotował projekt edukacyjny „Niemiecki= Sukces w Zawodzie”. Poprzez szereg aktywności skierowanych do uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół chcemy podkreślić rolę  języków obcych na przykładzie języka niemieckiego, wzmocnić rolę przedmiotów ścisłych i zawodowych, a także stworzyć platformę wspólpracy dla szkół i przedsiębiorstw.
 
Dobra znajomość języka angielskiego stanowi dziś już standard.  Tym bardziej należy zastanowić się, które języki obce poza angielskim okażą się przydatne w życiu zawodowym, zarówno teraz jak i w przyszłości. Język niemiecki jako język obcy może zaoferować uczennicom i uczniom cały szereg szans i możliwości. Wyposażając młodych ludzi w dodatkowe, niezbędne na rynku pracy narzędzia zwiększamy ich szanse zawodowe. Ponad ¼ polskich produktów sprzedawana jest do Niemiec, które są tym samym najważniejszym partnerem handlowym Polski. Polscy pracodawcy coraz częściej potrzebują pracowników z dobrą znajomością języka niemieckiego. Podobnie  jest w przypadku licznych niemieckich i międzynarodowych przedsiębiorstw, które są obecne na polskim rynku pracy i które wysoko cenią niemiecki jako drugi obok angielskiego język obcy.

Praktyki w niemieckich i polskich przedsiębiorstwach oraz europejski rynek pracy są w ramach mobilności na wyciągnięcie ręki, dostępne bez żadnych ograniczeń wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, a w szczególności fachowcom z dobrą znajomością języków obcych.

 

Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży roli języków obcych na przykładzie języka niemieckiego zarówno w procesie edukacji jak i w planowaniu kariery zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy. Projekt ma za zadanie także zmianę postrzegania kształcenia zawodowego w Polsce, zwracając uwagę na  większą potrzebę edukacji językowej oraz przedmiotów ścisłych i zawodowych, a także na większe szanse zawodowe dla absolwentów tych szkół. Poszczególne cele projektu:
 
  • wspieranie nauczania języków obcych (na przykładzie języka niemieckiego) w szkołach branżowych i technikach w Polsce;
  • zapewnienie wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego;
  • lepsze postrzeganie nauczycieli języka obcego oraz zajęć z języka przez uczniów i dyrektorów szkół jako ważnego elementu profilu szkoły;
  • postrzeganie języka niemieckiego jako czynnika stanowiącego istotną pomoc zarówno w życiu zawodowym, jak i w odniesieniu do całej kariery zawodowej;
  • optymalizacja współpracy między nauczycielami języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych;
  • poprawa biegłości językowej uczniów w zakresie używania języka w działaniu;
  • nawiązanie i rozwój współpracy z instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym i przedsiębiorstwami;
  • nowe pozycjonowanie szkół branżowych i techników w systemie edukacji.

Iwona Kuczkowska
Koordynatorka projektów edukacyjnych i szkoleniowych
Tel.: +48 22 50590-24
Iwona.Kuczkowska@goethe.de
 

Niemiecki w zawodzie Goethe-Institut

Materiały dydaktyczne


Materiały dydaktyczne - „Niemiecki w zawodzie” (część 1) i „Niemiecki w zawodzie” (część 2).

 Gra symulacyjna Goethe-Institut

Gra symulacyjna jako metoda

Trening kompetencji językowych i umiejętności miękkich (soft skills) na lekcji języka niemieckiego w szkołach zawodowych i technikach

Comic Goethe-Institut

Komiks - materiał dydaktyczny

Nasz komiks towarzyszy grupie polskich uczniów ze szkół branżowych w podróży do Niemiec.

ImageFilm Goethe-Institut

Kariera zawodowa z niemieckim

Uczennice i uczniowie szkół zawodowych i techników opowiadają, jak niemiecki pomógł im w karierze zawodowej i o swoich dalszych planach zawodowych

5 pytań do... Firmy przyjazne szkołom Goethe-Institut

5 pytań do... Firmy przyjazne szkołom

Przedstawiciele niemieckich firm w rozmowie o tym, jakich poszukują pracowników i jakie dodatkowe kwalifikacje pomagają w osiągnięciu sukcesu zawodowego

Niemiecki system kształcenia dualnego

Dlaczego współpraca szkoły i firmy jest taka ważna?

Teczka dydaktyczna Goethe-Institut

Teczka dydaktyczna

Materiały dydaktyczne dla szkół


Projekt „Niemiecki = Sukces w Zawodzie” został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ambasady Niemiec w Warszawie i jest realizowany we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Patronat

Partnerzy

Logo MAN