Zadania i cele

Język. Kultura. Niemcy.

Goethe-Institut e.V. jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec działającym na całym świecie.

Promujemy znajomość języka niemieckiego zagranicą i wspieramy międzynarodową współpracę kulturalną. Upowszechniamy całościowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. Nasze programy kulturalne i edukacyjne wspierają dialog interkulturowy i umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym, wspomagają rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego i promują globalną mobilność.

Nasza sieć placówek Goethe-Institut, ośrodków Goethe-Zentrum, stowarzyszeń kulturalnych, czytelni niemieckich oraz centrów nauczania języka i centrów egzaminacyjnych od ponad sześćdziesięciu lat umożliwia wielu ludziom pierwszy kontakt z Niemcami. Długoletnia partnerska współpraca z najważniejszymi instytucjami i osobistościami w ponad 90 krajach kreuje trwałe zaufanie do Niemiec. Jesteśmy partnerami dla wszystkich, którzy aktywnie zajmują się stosunkami z Niemcami i ich kulturą, działając autonomicznie i niezależnie w sensie politycznym.

Goethe-Institut w Polsce

Goethe-Institut w Warszawie podjął działalność w 1990 roku, rok później otwarto Goethe-Institut w Krakowie. Podstawą utworzenia obu Instytutów była umowa między rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku.

Działalność Goethe-Institut w Warszawie obejmuje swym zasięgiem 10 województw: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie.
Goethe-Institut w Warszawie

Goethe-Institut w Krakowie obejmuje swoim działaniem 6 województw na południu Polski: Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie, Śląskie i Opolskie.
Goethe-Institut w Krakowie