Schaufenster Enkelgeneration © Ingo Mesker

Generacja³

Poprzez projekt Generacja³  Goethe-Institut pragnie wzbudzić szczególne zainteresowanie trzecim pokoleniem niemieckojęzycznych mniejszości.

Video

Więcej informacji