Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © PASCH-net

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Keller

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © PASCH-net

 • Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ © Jens Sauerbrey

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. Goethe-Institut współpracuje z około 600 szkołami PASCH w ramach narodowych systemów oświaty w ponad 100 krajach.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).
            

Główne założenia i cele

Na kształt Inicjatywy PASCH wpływ mają cztery główne założenia:
 • perspektywy dzięki edukacji
 • poszerzanie horyzontów poprzez wielojęzyczność
 • dostęp do języka i edukacji oraz
 • wspólne podejście do problemów przyszłości jako międzynarodowa wspólnota uczniów i nauczycieli

Okładka broszury Pasch

Broszura

Aktualne informacje o inicjatywie PASCH w szkołach w Europie Środkowowschodniej.

Pasch-Blog

PASCH-Blog

Oto nasz blog na temat nowości z Europy Środkowej i Wschodniej

PASCH in Polen - Teaser

PASCH w Polsce

Szkoły partnerskie i ich działalność w Polsce