O nas
Warszawa

Goethe-Institut w Warszawie © Lech Rowinski

Goethe-Institut w Warszawie powstał w 1990 roku i od 2004 roku posiada nowoczesną siedzibę w centrum stolicy przy ulicy Chmielnej. 
 

Jako działający na całym świecie instytut kultury Republiki Federalnej Niemiec angażujemy się w budowanie porozumienia między Niemcami, Polską i Europą.
W celu popularyzacji kultury i języka niemieckiego oraz upowszechniania informacji o Niemczech, współpracujemy ściśle z gęstą siecią instytucji partnerskich w Polsce.

Oferujemy nowoczesne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Wszystkie uznane na całym świecie egzaminy językowe Goethe-Institut można zdawać u nas lub u naszych partnerów egzaminacyjnych. Jesteśmy również Państwa partnerem w zakresie innowacji i jakości w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego i oferujemy warsztaty i seminaria dla nauczycielek i nauczycieli w całej Polsce.

Nasze wydarzenia kulturalne powstają we współpracy z instytucjami kultury i inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego. Kształcimy, doradzamy i łączymy twórców oraz wspieramy rozwój zrównoważonych struktur w obszarze kultury i kreatywności.

Nasza jasna i przestronna biblioteka poprzez swoją ofertę publikacji w formie drukowanej i cyfrowej dostarcza informacji na temat życia kulturalnego i społecznego we współczesnych Niemczech. Biblioteka posiada obszerne zbiory książek i innych materiałów w języku niemieckim i polskim, dostępne dla wszystkich, którzy interesują się Niemcami lub chcą uczyć się lub nauczać języka niemieckiego. Zapraszamy do naszej otwartej dla wszystkich oazy remote work lub na kawę!

Goethe-Institut w Warszawie działa na terenie Polski wspólnie z Goethe-Institut w Krakowie. Nasz obszar działania obejmuje następujące województwa: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie. Sześć województw Polski Południowej leży w zakresie kompetencji Goethe-Institut w Krakowie.

Wirtualny spacer

Goethe-Institut Warschau © Goethe-Institut

Goethe-Institut członkiem warszawskiego EUNIC Cluster

EUNIC to stowarzyszenie narodowych instytutów kultury krajów Unii Europejskiej. Goethe-Institut wspólnie z innymi członkami EUNIC organizuje w Warszawie co roku projekty edukacyjne i kulturalne.


EUNIC to stowarzyszenie narodowych instytutów kultury krajów Unii Europejskiej. Do tej pory organizacja zrzesza instytucje z 25 krajów Unii Europejskiej. Celem EUNIC jest stworzenie trwałych więzi partnerskich oraz sieci instytucji, wspierających różnorodność kulturową, porozumienie pomiędzy społeczeństwami, umacnianie dialogu i współpracę również z krajami spoza Europy.

W ramach istniejącego od 2007 roku EUNIC Cluster Warszawa aktywnie działa 17 instytucji członkowskich, 8 członków stowarzyszonych i kilkunastu partnerów. Co roku EUNIC Cluster Warszawa realizuje przy wsparciu lokalnych partnerow, między innymi Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwa w Polsce, projekty kulturalne, społeczne i językowe. Niektóre z nich wpisaly się już na stałe do kalendarza warszawskich wydarzeń kulturalno–edukacyjnych.