Propozycje szkoleń dla nauczycieli
języka niemieckiego

Krajoznawstwo, metodyka i dydaktyka a także rozszerzenie kompetencji językowych – Goethe-Institut posiada szeroką ofertę szkoleniową i doszkalającą dla nauczycieli języka niemieckiego.

Doskonalenie zawodowe w Polsce

Goethe-Institut w Warszawie oferuje nauczycielom niemieckiego możliwości doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe w Niemczech

Szkolenia w Niemczech dają możliwość poszerzenia kompetencji i poznania współczesnych Niemiec.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli online

Kształcenie i doskonalenie zawodowe online to możliwość samodzielnego decydowania o tym, kiedy i gdzie się uczysz.

Top