O projekcie
Niemiecki ma klasę

Deutsch hat Klasse © Goethe-Institut Warschau

Poprzez projekt „Niemiecki ma klasę” pragniemy uwrażliwić uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców na znaczenie przestrzeni do nauki. Chcemy wnieść wkład we wspieranie partycypacji w szkołach i nauczanie języka niemieckiego zorientowane na pracę zespołową i działanie. Grupą docelową projektu są uczniowie, którzy uczą się języka niemieckiego.

Istotą projektu jest przekształcenie klasy, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego, w przyjazną przestrzeń do nauki i pracy.Proces przekształcania klasy jest złożony. Wymaga on wspólnego wypracowania pomysłów, podjęcia wielu decyzji, znalezienia konsensusu i dokonania podziału pracy. Wymaga on także udziału wielu osób, które pomogą zrealizować i urzeczywistnić podjęte założenia. Dlatego też „Niemiecki ma klasę” wpisuje się w zagadnienie partycypacji. Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół uczestniczą we wspólnym procesie, w którym niezwykle ważne są zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

W ramach projektu "Niemiecki ma klasę" wraz z ekspertami z różnych dziedzin, nauczycielami, uczniami i dyrektorami szkół poszukujemy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy sposób aranżacji przestrzeni do nauki może wspierać lub utrudniać uczenie się?
  • Jak wygląda optymalna przestrzeń do nauki języka niemieckiego?
  • Jaki wpływ na nauczyciela i jego sposób nauczania ma przestrzeń do nauki?
  • Czy zmiany w przestrzeni do nauki mogą prowadzić do innych form nauczania?
  • W jaki sposób przestrzeń do nauki może wpłynąć na relacje między uczniami oraz uczniami a nauczycielem?
W naszym projekcie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Otwieramy przestrzeń do poszukiwań poglądów naukowych, porad specjalistów z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia uczenia się, neurodydaktyka, architektura, dydaktyka i metodyka języka niemieckiego. Tworzymy platformę do wymiany pomysłów uczniów i nauczycieli języka niemieckiego. Pragniemy włączyć ich do procesu przekształcania i kształtowania przestrzeni do nauki i zainspirować do wypracowywania własnych pomysłów i wypróbowywania ich w ramach projektu. Uczniów wszystkich typów szkół zapraszamy do udziału w konkursie, będącego jednym z elementów projektu. Jest on okazją do zbierania doświadczeń w dziedzinie partycypacji. Uczestnicy mogą przy tym trenować takie umiejętności, jak prezentowanie własnych pomysłów, słuchanie i rozważanie argumentów innych osób, wspólne poszukiwanie rozwiązań i podejmowanie decyzji w grupie, czy wreszcie ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

W ramach projektu „Niemiecki ma klasę” powstają poradniki i materiały dydaktyczne, odbywają się seminaria i warsztaty dla nauczycieli i uczniów. Projekt zainaugurowała konferencja naukowa, planowane są kolejne.

Więcej informacji o konkursie