Konkurs
Niemiecki ma klasę

Deutsch hat Klasse © Goethe-Institut Warschau

Aktualności

Do 3. edycji konkursu "Niemiecki ma klasę", która rozpoczęła się wraz z rokiem szkolnym 2017/2018, zgłosiło się 113 zespołów z całej Polski liczących łącznie ponad 2100 uczniów. Po październikowym seminarium wprowadzającym dla nauczycieli prace projektowe we wszystkich salach lekcyjnych ruszyły już pełną parą. Obecnie trenerki Goethe-Institut przeprowadzają w zgłoszonych szkołach grę dydaktyczną "Klasa z klasą".

Termin nadsyłania dokumentacji konkursowych mija 3 marca 2018.


W tym roku szkolnym konkurs „Niemiecki ma klasę“ skierowany jest do dwóch grup docelowych:
  1. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6,
  2. Uczniowie szkół podstawowych z klasy 7., oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Zadania konkursowe dla poszczególnych grup docelowych zostały dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej. Więcej informacji o konkursie znajduje się pod poniższymi odnośnikami.
 

Szkoły podstawowe klasy 4-6

Informacje o konkursie, warunki uczestnictwa i zgłoszenia

​Szkoły podstawowe od klasy 7., oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne

Informacje o konkursie, warunki uczestnictwa i zgłoszenia

Ogólne informacje o konkursie

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu „Niemiecki ma klasę “. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

Cele konkursu

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.