Konkurs
Niemiecki ma klasę

Deutsch hat Klasse © Goethe-Institut Warschau

Aktualności

Do konkursu „Niemiecki ma klasę“ w roku szkolnym 2017/2018 zgłosiło się 114 zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dziękujemy wszystkim zespołom, które wzięły udział w tegorocznej edycji. Jesteśmy pod dużym wrażeniem osiągnięć oraz zaangażowania wszystkich uczestników projektu oraz ich pomocników. Gratulujemy!

Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 7 czerwca 2018 w Warszawie, poznaliśmy tegorocznych laureatów. Serdecznie gratulujemy!

LAUREACI 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY 4-6)

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
Opiekunka zespołu: Dorota Niewiadomska

SZKOŁY PODSTAWOWE (OD KLASY 7.), GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Kategoria „Pierwszy udział – szkoły postawowe (od klasy 7.) i gimnazja“:

I miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku
Opiekunka zespołu: Dorota Rutkowska

I miejsce
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
Opiekunka zespołu: Dorota Cichorska

II miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie
Opiekunki zespołu: Adrianna Marzec, Wioletta Żak-Błasiak

III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie
Opiekunka zespołu: Adriana Holender-Skrabska

Wyróżnienie
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie
Opiekunka zespołu: Beata Petrykowska

Wyróżnienie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Opiekunka zespołu: Agnieszka Wrześkiewicz

Kategoria „Pierwszy udział – szkoły ponadgimnazjalne“:

I miejsce
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie
Opiekunka zespołu: Agnieszka Rutkowska

II miejsce
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Opiekunka zespołu: Marzena Sosińska

Kategoria „Ponowny udział“:

I miejsce
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Opiekunka zespołu: Małgorzata Piotrowska

II miejsce
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Opiekunka zespołu: Aneta Kasprzak

 

Kategoria „Pierwszy udział – szkoły postawowe (od klasy 7.) i gimnazja“:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku
Opiekunka zespołu: Dorota Rutkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie
Opiekunka zespołu: Adriana Holender-Skrabska

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie
Opiekunka zespołu: Beata Petrykowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Opiekunka zespołu: Agnieszka Wrześkiewicz

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
Opiekunka zespołu: Dorota Cichorska

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie
Opiekunki zespołu: Adrianna Marzec, Wioletta Żak-Błasiak
 
Kategoria „Pierwszy udział – szkoły ponadgimnazjalne“:

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
Opiekunka zespołu: Marzena Sosińska

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie
Opiekunka zespołu: Agnieszka Rutkowska
 
Kategoria „Ponowny udział“:

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Opiekunka zespołu: Aneta Kasprzak

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Opiekunka zespołu: Małgorzata Piotrowska
 

Jury konkursowe składało się z nauczycieli języka niemieckiego, opiekunów zespołów konkursowych uczestniczących w poprzednich edycjach projektu oraz pracowników Goethe-Institut. W skład jury weszli: Nina Drabich, Justyna Ciecharowska, Magdalena Czyżo, Rebecca Egger, Piotr Garczyński, Monika Łagowska, Anna Mielniczuk, Marta Młyńska, Christoph Mohr, Ewa Dorota Ostaszewska, Daria Płygawko, Andrzej Pomianowski.
 
W tym roku szkolnym konkurs „Niemiecki ma klasę“ skierowany był do dwóch grup docelowych:
  1. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6,
  2. Uczniowie szkół podstawowych z klasy 7., oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Zadania konkursowe dla poszczególnych grup docelowych zostały dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej. Więcej informacji o konkursie znajduje się pod poniższymi odnośnikami.
 

Szkoły podstawowe klasy 4-6

Informacje o konkursie, warunki uczestnictwa i zgłoszenia

​Szkoły podstawowe od klasy 7., oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne

Informacje o konkursie, warunki uczestnictwa i zgłoszenia

Ogólne informacje o konkursie

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu „Niemiecki ma klasę “. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

Cele konkursu

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.