Konkurs
Niemiecki ma klasę

Deutsch hat Klasse © Goethe-Institut Warschau

Aktualności

Do konkursu „Niemiecki ma klasę“ w roku szkolnym 2016/2017 zgłosiło się 96 zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na podstawie nadesłanych dokumentacji komisja konkursowa wyłoniła finalistów w trzech kategoriach. W gronie najlepszych znalazły się zespoły z następujących szkół:

Finaliści

1. Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach
(opiekun zespołu: Joanna Chilmanowicz)
2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
(opiekun zespołu: Daria Płygawko)
3. Gimnazjum nr 2 w Ełku
(opiekunowie zespołu: Anna Raczkowska-Wójcik / Agnieszka Zadroga)
1. Gimnazjum Nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
(opiekun zespołu: Alicja Janus)
2. Zespół Szkół w Siemiątkowie
(opiekun zespołu: Izabela Chabowska-Rakowska)
3. Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
(opiekun zespołu: Anna Kowalczyk)
1. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
(opiekun zespołu: Aneta Kasprzak)
2. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich
(opiekun zespołu: Agnieszka Szymańska)
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
(opiekun zespołu: Marta Młyńska)
4. Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
(opiekun zespołu: Małgorzata Piotrowska)

Jury konkursowe składało się z nauczycieli języka niemieckiego, opiekunów zespołów konkursowych uczestniczących w poprzednich edycjach projektu oraz pracowników Goethe-Institut. W skład jury weszli: Marta Bilska, Magdalena Czyżo, Aleksandra Dąbrowska, Nina Drabich, Barbara Gadzinowska, Maria Gołąbek, Ksenia Herbst-Buchwald, Monika Łagowska, Sylwia Michalik, Anna Mielniczuk, Dorota Niewiadomska, Ewa Dorota Ostaszewska, Andrzej Pomianowski, Tomasz Wałkuski.

   

Ogólne informacje o konkursie

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu „Niemiecki ma klasę“. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.
 

Cele konkursu

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.
 

Zasady konkursu i warunki zgłoszenia 2016/2017

Zadanie konkursowe

Do aktualnej edycji konkursu zapraszamy również zespoły ze szkół podstawowych. Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego w klasach 4-6 tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół konkursowy. Konkurs w szkołach podstawowych składa się z pięciu kroków.

Na początku nauczyciel dokonuje zmian w sali do języka niemieckiego, przeprowadza zajęcia lekcyjne i rozmawia na koniec lekcji z uczniami o tym, jak oni odebrali dokonane zmiany w sali i jak one wpłynęły na nich oraz ich pracę. Wyniki rozmów i istotne wypowiedzi uczniów należy udokumentować. W następnym kroku uczniowie tworzą plakat przedstawiający koncepcję ich wymarzonej sali lekcyjnej. Ostatni krok to sprawozdanie opiekuna, które polega na opisaniu i przedstawieniu doświadczeń i odczuć uczniów oraz wpływu dokonanych zmian w sali lekcyjnej na własną pracę. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie. Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu.
W lutym 2017 roku odbędzie się konferencja organizowana przez Goethe-Institut nt. „Partycypacji w szkołach podstawowych“, na którą opiekunowie zespołów konkursowych zostaną automatycznie zgłoszeni wraz z nadesłaniem zgłoszenia do konkursu.

     
Harmonogram konkursu
Rozpisanie konkursu dla szkół podstawowych 1.09.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie 15.10.2016
Nadsyłanie dokumentacji konkursowej do 31.01.2017
Ogłoszenie listy finalistów   10.02.2017
Wizyty jury w szkołach luty 2017
Konferencja i ogłoszenie wyników konkursu luty 2017
 


Szczegółowe informacje o konkursie 2016/2017

 

Zadanie konkursowe

Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół konkursowy. Pierwszym zadaniem zespołu jest wspólne zastanowienie się nad tym, jak mogłaby wyglądać wymarzona klasa do nauki języka niemieckiego? Pracując metodą projektu członkowie zespołu dyskutują następnie, jakie zmiany są możliwe do przeprowadzenia i które z nich powinny stać się celem działań zespołu. Ważne jest przy tym, by wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczyciela. Jednocześnie zespół powinien zastanowić się, od kogo mógłby otrzymać wsparcie przy dokonywaniu zmian w klasie, a także zidentyfikować osoby, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie związanych z tym działań i realizacja planów. Cały proces dokonywania zmian musi być dokumentowany na bieżąco za pomocą zdjęć lub/i filmów oraz prostych protokołów sporządzonych przez uczniów w języku niemieckim. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie. Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu.
   
Harmonogram konkursu
Rozpisanie konkursu dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 1.09.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie 15.10.2016
Nadsyłanie dokumentacji konkursowej do 06.03.2017
Ogłoszenie listy finalistów   31.03.2017
Wizyty jury w szkołach 10.04. - 12.05.2017
Uroczyste wręczenie nagród   czerwiec 2017
 

Szczegółowe informacje o konkursie 2016/2017