Konkurs
Niemiecki ma klasę

Deutsch hat Klasse © Goethe-Institut Warschau

Aktualności

Wraz nowym rokiem szkolnym 2017/2018 ruszy kolejna edycja konkursu „Niemiecki ma klasę“, w którym mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół w Polsce. Po sukcesie zeszłorocznej edycji pilotażowej konkursu dla szkół podstawowych w tym roku szkolnym konkurs „Niemiecki ma klasę“ skierowany jest do dwóch grup docelowych:

  1. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6,
  2. Uczniowie szkół podstawowych z klasy 7., oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Zadania konkursowe dla poszczególnych grup docelowych zostały dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej. Więcej informacji o konkursie znajduje się pod poniższymi odnośnikami.

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 października 2017.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Szkoły podstawowe klasy 4-6

Informacje o konkursie, warunki uczestnictwa i zgłoszenia

​Szkoły podstawowe od klasy 7., oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne

Informacje o konkursie, warunki uczestnictwa i zgłoszenia

Ogólne informacje o konkursie

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu „Niemiecki ma klasę “. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół.

Cele konkursu

Motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole.
Motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.