Eksperymenty po niemiecku
Zajęcia z nauk przyrodniczych i techniki

Goethe-Institut i Fundacja Volkswagen Slovakia opracowały 20 jednostek lekcyjnych z zakresu nauk przyrodniczych i techniki (np. tematy takie jak woda, magnetyzm, rośliny, samochody, powietrze, czas). Te materiały pozwalają uczniom eksperymentować, a jednocześnie uczyć się języka niemieckiego, opisując i prezentując wyniki swoich doświadczeń.

Projekt pierwotnie był przewidziany dla szkół podstawowych (3-4 klasa), ale sprawdził się także w gimnazjach i liceach.

Do każdej jednostki lekcyjnej dostępne są karty pracy i wskazówki metodyczne dla nauczyciela, które można ściągnąć z Internetu, a także plakaty dydaktyczne i legitymacje dla uczniów, które można zamówić bezpośrednio u nas.

Materiały dydaktyczne do projektu „Eksperymenty po niemiecku“