Szkoła szuka przedsiębiorstwa
Niemiecki zawodowy

Deutsch für den Beruf - Schule sucht Unternehmen © Getty Images

Niemieckie przedsiębiorstwa nawiązują lokalną wspołpracę ze szkołami w celu wspierania umiejętności zawodowych i językowych uczniów. Dzięki temu powstają klasy patronackie oraz możliwości odbycia praktyk lub job shadowingu dla uczniów.