Dyskusja, koncert Muzyka, miłość i melancholia:
o Robercie i Clarze Schumannach

Spotkania literatury i muzyki © Goethe-Institut

czw., 28.04.2022

18:30

Goethe-Institut Krakau

Robert Schumann, rówieśnik Chopina, był - podobnie jak polski kompozytor - twórcą na wskroś romantycznym: innowacyjnym, dla wielu kontrowersyjnym, splatającym w swym dziele sztukę z życiem. Miał ogromny wpływ na współczesną muzykę, nie tylko jako kompozytor, lecz także jako animator kultury muzycznej. Jego twórczość i poglądy estetyczne stały się przedmiotem dyskusji. Jednocześnie życie tego kompozytora - dramatyczne często koleje losu, romantyczna miłość do Clary Wieck i wreszcie tragizm fizycznej i psychicznej niemocy - ma walor literacki, konotując zmitologizowaną postać romantycznego artysty, często pojawiającą się w literaturze pierwszej połowy XIX wieku. Obecnie uwagę twórców przykuwa postać Clary Wieck, pianistki i kompozytorki, żony Roberta Schumanna, jedynej w owym czasie kobiety w Konserwatorium we Frankfurcie.

Podczas spotkania mowa będzie o życiu i twórczości Clary i Roberta Schumannów w oparciu m.in. o powieść biograficzną Petera Härtlinga „Cienie Schumanna” oraz sztukę teatralną Elfriede Jelinek „Clara S.” (obie ukazały się po polsku w przekładzie Sławy Lisieckiej). Jak Härtling ukazuje złożoną osobowość kompozytora? Co istotnego austriacka noblistka dostrzegła w postaci Clary Schumann, której samodzielna twórczość kompozytorska długo była niedostrzegana? Z tymi wizjami literackimi skonfrontowany zostanie obraz muzyki Clary i Roberta Schumannów, widzianej okiem współczesnej pianistki oraz refleksje polskiego pisarza, autora noweli „Toccata C-dur: utwór na całe życie”.

Dr Agata Hołdyk – pianistka, pedagog, animator kultury, adiunkt w Instytucie Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureatka wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. W 2015 roku ukazała się jej płyta z utworami Clary i Roberta Schumannów. Od 2009 roku wraz z Aleksandrą Hałat współtworzy duet fortepianowy – Ahha Piano Duo. W 2016 roku ukazała się ich debiutancka płyta „Our World of 4 hands” z utworami takich kompozytorów, jak: F. Poulenc, J. Brahms, F. Schubert, P. Czajkowski. Członkini jury  Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Zgorzelcu i Görlitz oraz Ogólnopolskiego Konkursu Duetów Fortepianowych w Jeleniej Górze. Stale koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Czechy, Ukraina, Anglia, Szkocja).

Sława Lisiecka – od niemal 50 lat przekłada literaturę niemieckojęzyczną na język polski. W swoim dorobku ma zarówno dzieła prozatorskie, dramatyczne jak i poezję współczesnych i klasycznych autorów i autorek niemieckojęzycznych, m.in. Thomasa Bernharda, Hermanna Hessego, Uwe Johnsona, Josepha Rotha, Juli Zeh, Elfriede Jelinek, Güntera Grassa, Hansa Magnusa Enzensbergera, Ingeborg Bachmann i Georga Taboriego. Laureatka licznych nagród translatorskich. Od 2011 r. prowadzi wydawnictwo Od Do.

Dr Antoni Libera – pisarz, tłumacz, reżyser teatralny. Autor m.in. powieści „Madame” (Znak 1998), prozy autobiograficznej „Godot i jego cień” (Znak 2009), tryptyku nowelistycznego „Niech się panu darzy” (Więź 2013), a także esejów i szkiców literackich „Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie” (Sic! 2004). Tłumacz i znawca twórczości Samuela Becketta, którego znaczną część dorobku wydał w dwutomowej edycji „Utwory wybrane” (PIW 2017). Wraz z Januszem Pydą OP opublikował też dialogi o teatrze Becketta pt. „Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma!” (PIW 2015). Poza tym przełożył i opracował komplet tragedii Sofoklesa (PIW 2018), wybór tragedii Racine’a (PIW 2019), tragedie „rzymskie” Szekspira (PIW 2021) oraz kanon poezji Hölderlina i Kawafisa. Mieszka w Warszawie.

Prof. dr hab. Piotr de Bończa Bukowski - profesor w Instytucie Filologii Germańskiej UJ, zajmuje się historią literatury i kultury skandynawskiej oraz niemieckiej, komparatystyką literacką, a także teorią i praktyką przekładu. Kierownik Pracowni Translacji IFG UJ. Współredaktor serii wydawniczej TRANSLATIO, ukazującej się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomysłodawca cyklu „Literatura i muzyka. Pięć rozmów o pisarzach i kompozytorach".

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie mailowe: elzbieta.jelen@goethe.de
 

Wróć