Kariera

Personal Zdjęcie: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Rozmaitość, ciekawość świata i otwartość to cechy, które nas wyróżniają. Goethe-Institut e.V. jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec o ogólnoświatowym zasięgu. Promujemy znajomość języka niemieckiego zagranicą i wspieramy międzynarodową współpracę kulturalną. Upowszechniamy całościowy, aktualny wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. 

Przetarg na świadczenie usług

W ramach projektu „Jugend Debattiert International“ rozpisane zostało następujące zlecenie:
Koordynacja międzynarodowego konkursu debat skierowanego do uczniów uczących się języka niemieckiego
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2019