Wieczór literacki Dzieciństwo w Polsce - Dzieciństwo w Niemczech. Proza i poezja.

publikacja z okazji 25-lecia Literatur-Kollegium Brandenburg e.V.

Antologia stanowi próbę artystycznego rozliczenia się z dzieciństwem naznaczonym przez wojenną traumę, obciążeniem ucieczką i wypędzeniem, bólem po utracie najbliższych. Jest jednocześnie przesłaniem dla idei zrozumienia i pojednania.

Wróć