Wystawa w 100 rocznicę urodzin Heinricha Bölla Heinrich Böll – życie i twórczość

Heinrich Böll, 1983 (fragment) © Foto: Rene Böll

pon., 18.09.2017 -
śr., 20.12.2017

Goethe-Institut Warszawa

ul. Chmielna 13A
wejście od ul. Chmielnej 11
00-021 Warszawa

Motto wystawy brzmi: „wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie realistą…“ (Heinrich Böll).  Ekspozycja ukazuje Heinricha Bölla jako niemieckiego literata, laureata nagrody Nobla, krytycznego kronikarza najnowszej historii Niemiec a także jako zaangażowanego demokratę, intelektualistę i obywatela Europy.

Wystawa przygotowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla  w Warszawie.

Partner: Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie


Patronat medialny:
Booklips


 

Wróć