Wystawa Czas nasz

Günther Uecker | Sandmühle © Ralf Goertz | IKS 2020

niedz., 25.10.2020 -
niedz., 25.04.2021

Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu

ul. Wystawowa 1
Wrocław

Byli równolatkami, rocznik 1930. Magdalena Abakanowicz niestety już nie żyje († 2017), Günther Uecker w marcu 2020 roku skończył 90 lat. Twórczość obojga w wielu płaszczyznach interpretacyjnych dotyka istotnych i egzystencjalnie ważnych tematów. Kwestia kondycji i pozycji człowieka w obecnym świecie – od lat 80. XX w. pozostająca w centrum uwagi artystów tego pokolenia – jest aktualna dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek.
 
W drezdeńskim Albertinum (SDK) zostaną zaprezentowane jutowe rzeźby Abakanowicz ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, natomiast w Pawilonie Czterech Kopuł (MNWr) będzie można obejrzeć instalację Günthera Ueckera Sandmühle – jedno z wczesnych dzieł artysty, do
którego Uecker od 1966 roku ciągle na nowo powraca. Monotonnie kręcący się młyn nawiązuje do chodzenia w jarzmie zwierząt i ludzi, którzy godzinami w nim zamknięci napędzali młyny albo żurawie. Pracę artysty można interpretować także jako wyraz solidarności Ueckera z wykorzystywanym czy ponad normy eksploatowanym stworzeniem.
 
Obie wystawy, prezentowane równolegle w Dreźnie i we Wrocławiu, opatrzone zostały wspólnym tytułem. Obu towarzyszy rozbudowany program edukacyjny.
 
Program towarzyszący wystawie w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Spotkania i wykłady

 
21 listopada 2020, godz. 16:00 — Gerhard Richter. Overview
Wykład dr. Dietmara Elgera (w języku angielskim). Urodzony w 1932 w Dreźnie Gerhard Richter jest jednym z najwybitniejszych współczesnych artystów niemieckich, który w krytyczny sposób poszukuje powiązań figuratywności z abstrakcją. Wykład będzie zwięzłym przeglądem twórczości Richtera – od wczesnych, bazujących na fotografii obrazach z lat 60., aż do najnowszych, stworzonych w 2010 roku dzięki technologii cyfrowej STRIPS.
 
12 grudnia 2020, godz.16:00 — Disentangling. Women artists in the Eastern Bloc reinvent Textile & Fiber Art (Rozplątywanie. Nowa koncepcja tkaniny w sztuce artystek Bloku Wschodniego)
Wykład Susanne Altmann (w języku angielskim) będzie okazją do spojrzenia na początki tego, co dziś określa się mianem Textile & Fiber Art – wyjątkowość i przełomową oryginalność tej twórczości.
Online via Facebook Live
 
24 kwietnia 2021, godz. 16:00 — Jak chłop na roli
Pokaz filmów dokumentalnych o Güntherze Ueckerze i spotkanie z reżyserem Michaelem Kluthem (z tłumaczeniem na język polski), który od wielu lat towarzyszy z kamerą Güntherowi Ueckerowi, będzie okazją do zaprezentowania dwóch filmów o artyście oraz rozmowy o jego twórczości.

25 kwietnia 2021,  godz. 11:00 — Günther Uecker – rozwój procesu twórczego (Entfaltung eines Werkprozesses)
Wykład dr Konstanze Rudert (z tłumaczeniem na język polski). Przedmiotem prezentacji będzie analiza twórczości Günthera Ueckera w świetle prac badawczych związanych ze stworzeniem cyfrowego katalogu dzieł niemieckiego artysty. Zostaną także ukazane kulisy jego powstawania i wyzwania stojące przed naukowcami opracowującymi projekt.

Wróć