Wystawa O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko-niemieckiej)

Granica © Materiały organizatora

śr., 20.09.2023 -
niedz., 17.12.2023

Muzeum Narodowe w Poznaniu Aleje Marcinkowskiego 9 Poznań

Sztuka

Granice państwowe powstają poprzez rysowanie linii na mapach w miejscach wskazanych przez tych, którzy są aktualnie przy władzy. Tzw. granice naturalne nie istnieją – mimo że często przebiegają na rzekach czy pasmach górskich. Nie dziwi więc, że artyści i artystki czują potrzebę kwestionowania granic i kontrolujących je organów. W ten właśnie sposób narodził się nurt zwany border art, który jest definiowany jako sztuka powstająca na granicy, wobec granicy, a także przeciwko granicy. Samo pojęcie border art powstało w latach 80. XX w. jako określenie sztuki zorientowanej na tematykę granicy amerykańsko-meksykańskiej. Z czasem termin ten zaczął być stosowany do opisu wszelkich działań artystycznych związanych z granicami.
Celem wystawy „O dzieleniu…” jest prezentacja dzieł sztuki współczesnej oraz tych z XIX w., które z dzisiejszej perspektywy również mogą być przypisane do nurtu border art. Dobór prac wynika z dwóch założeń naszej strategii kuratorskiej. Po pierwsze chodzi o pokazanie sztuki niezwykle aktualnej w dzisiejszych czasach, odnoszącej się do kluczowych wyzwań współczesności i poddającej refleksji granice państwowe w czasach wielkich fal migracyjnych. Twórczość ta zostanie usytuowana w kontekście XIX-wiecznych dzieł, które również poruszają problematykę granic państw narodowych, powstałych w końcu XVIII stulecia. Po drugie interesuje nas kontekst bardziej określony geopolitycznie, a mianowicie koncentrujemy się na tych dziełach sztuki, które odnoszą się do kwestii związanych z granicą polsko-niemiecką po 1990 r., a więc po podpisaniu traktatu granicznego między Polską a Niemcami. Burcu Dogramaci i Marta Smolińska

Kuratorki: Burcu Dogramaci, Marta Smolińska
Asystentka kuratorek: Zuzanna Wagner
Aranżacja i projekt identyfikacji wizualnej: Raman Tratsiuk

Artystki i artyści: Marek Arsky, Taysir Batniji, Erdmann Ludwig Blau, Natalia Brandt, Franciszek Wincenty Faliński, Diana Fiedler, Heike Gallmeier, Maksymilian Gierymski,
Artur Grottger, Manaf Halbouni, Jerzy Hejnowicz, Sven Johne, Celina Kanunnikava, Fabian Knecht, Simona Koch, Jerzy Kosałka, Piotr C. Kowalski, georgia Krawiec, Paweł Kula, Ewa Kulesza, Michael Kurzwelly, Dominik Lejman, Jan Lewicki, Edmund Lindenbaum
Władysław Aleksander Malecki, Christian Manss, Iga Martin, Anne Peschken, Paul Pfarr,
Antoni Piotrowski, Anna Płotnicka, Sophia Pompéry, Witold Pruszkowski, Sonia Rammer,
Carl Gottlieb Rasp, Joachim Richau, Szymon  Rogiński, Jadwiga Sawicka, Roland Schefferski, Vitalii Shupliak, Łukasz Skąpski, Roland Stratmann, Paweł Susid, Marc Tobias Winterhagen, Georg Benedikt Wunder, Johann Benedikt Wunder.

Partnerzy: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Solar

 

Wróć