Wystawa książek „Najpiękniejsze niemieckie książki 2022”

„Najpiękniejsze niemieckie książki 2022” © UweDettmar

pon., 26.02.2024 -
pon., 11.03.2024

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Biblioteka Niemiecka

Wystawa

Konkurs „Najpiękniejsze niemieckie książki” jest organizowany corocznie przez Stiftung Buchkunst. Stiftung Buchkunst krytycznym okiem obserwuje procesy wydawnicze w Niemczech. W centrum uwagi znajduje się książka użytkowa. „Najpiękniejsze niemieckie książki” są premiowane co roku przez niezależne jury.
W konkursie dwa zespoły jurorów w wieloetapowym procesie wybierają 25 najpiękniejszych książek roku. Książki są wzorcowe pod względem projektu graficznego, koncepcji wydawniczej i wykonania oraz pokazują szeroki zakres możliwości projektowych i produkcyjnych. Nagrodzone książki wyznaczają standardy i podkreślają trendy w produkcji książek w Niemczech.
Książki oceniane są w pięciu kategoriach: „Literatura ogólna”, „Książki naukowe, specjalistyczne, szkolne i podręczniki”, „Poradniki, literatura faktu”, „Książki artystyczne, fotograficzne, katalogi wystaw” oraz „Książki dla dzieci i młodzieży”. W każdej kategorii przyznano po pięć nagród.

Na wystawie prezentowane są wybrane książki nagrodzone w 2022 roku wraz z komentarzami i uzasadnieniem decyzji jurorów. Teksty dostępne są w języku polskim.  
 

Wróć