Impresum

Zřizovatel

Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Mnichov
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Rejstřík sdružení a spolků

Obvodní soud v Mnichově, VR 5007

Daňové identifikační číslo

DE 129516430

Statutární zástupci

Členové představenstva: Johannes Ebert, Bruno Gross

Osoba odpovědná dle § 55 RStV

Klaus Krischok
Vedoucí informačního oddělení
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Mnichov

Autorské články nemusí odrážet názory redakce.

Právní informace týkající se organizační struktury

Goethe-Institut e. V. je celosvětově působící organizace, jejímž cílem je podpora znalostí německého jazyka v zahraničí, pěstování mezinárodní spolupráce v oblasti kultury a zprostředkovávání komplexního pohledu na Německo na základě informací o zdejším kulturním, společenském a politickém životě.

Činnost této organizace vychází ze stanov a rámcové smlouvy uzavřené se Spolkovou republikou Německo.

Tato tiráž platí též pro prezentace všech poboček Goethe-Institutu ve všech ostatních zemích na sociálních médiích jako jsou naše stránky na Facebooku, naše účty na Twitteru či naše kanály na YouTube.

Řešení spotřebitelských sporů on-line dle čl. 14 odst. 1 nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů on-line

Platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line najdete na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .