Podmínky výpůjčky - Goethe-Institut Česko

Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Podmínky výpůjčky

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

Pravidla a práva

Výpůjčka filmů se týká pouze nekomerčních projekcí. Zapůjčujeme pouze kinematékám, filmovým klubům, filmovým festivalům, kulturním a vzdělávacím zařízením. Tímto se zavazují, že nebudou promítat filmy v televizi či v rámci komerčních projekcí. Pořizování obrazových či zvukových nahrávek je zakázané. Neoprávněné použití může být potrestáno. Pro zachování autorských práv musí být filmy promítány v celé svojí délce a beze změn. Promítací práva nesmí být převáděna na třetí osobu.

Doprava

Transport musí být proveden spediční firmou. Náklady za transport (tam i zpět) hradí zapůjčitel.

Termíny a lhůty

Prosím objednávejte filmy s předstihem. 

Záznamy o projekci

Údaje týkající se počtu projekcí a diváků jsou povinné. Každá zjištěná škoda se musí neprodleně oznámit a písemně zaznamenat.

Způsobení škod

Zapůjčitel nese zodpovědnost za způsobené škody během zápůjční doby, náklady na opravu mu můžou být účtovány. Goethe-Institut si vyhrazuje právo vyloučit zapůjčitele z databáze, pokud by se měly škodní události opakovat.

Všeobecné informace

Goethe-Institut si ponechává právo odepřít další výpůjčku, pokud zapůjčitel nebude respektovat podmínky výpůjčky. Goethe-Institut vás žádá o uvedení na všech propagačních materiálech. Na přání vám rádi zašleme logo Goethe-Institutu.