Česko-německá rezidence v broumovském klášteře

Klášter Broumov
© Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout  prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku.

 

Goethe-Institut vyhlašuje i v letošním roce ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, sekce České literární centrum (dále ČLC) a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov česko-německé rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov na projekty zohledňující rezidenční téma „Před hranicí, za hranicí“.

Jedná se o měsíční rezidenční pobyty v  březnu, dubnu a květnu 2020:

 • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
 • překladatelky a překladatele
 • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu
 • pro česko-německé autorské dvojice
Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout  prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text na téma, s nímž je rezidence vypsána (povídka, esej, fejeton, comic strip apod.).

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře či jinde v ČR a NSR.

Přihláška (v německém jazyce) zahrnuje:
- vyplněný formulář
- tabelární životopis
- bibliografie nebo ukázku z publikovaného díla (v rozsahu do 20 normostran).

Uzávěrka přihlášek je 11.11.2019

V přihlášce prosím uveďte preferovaný termín. Autorské dvojice zašlou společný motivační dopis nebo popis projektu v českém nebo německém jazyce, všechny ostatní dokumenty podávají autoři samostatně. Všechny ostatní informace jsou uvedeny ve formuláři, který tvoří nedílnou součást přihlášky.

Případné otázky a přihlášky se všemi dokumenty zasílejte prosím na adresu: monika.loderova@goethe.de. Do předmětu prosím uveďte "Rezidence Broumov jaro 2020".


Stipendisté 2019:
 • Anja Liedtke © Anja Liedtke

  Anja Liedtke se v Bochumi, kde žije dodnes. 1994 získala doktorský titul za práci s názvem Zur Sprache der Berichterstattung in den Kriegen am Golf und in Jugoslawien (O jazyku zpravodajství ve válkách v Zálivu a v Jugoslávii). Prózu Anji Liedkte ovlivňují často dojmy z jejích cest: V roce 1996 získala Liedtke za text China through my eyes, který vznikl během jejího působení coby lektorky němčiny na Univerzitě Tongij v Šanghaji, Cenu Bettina von Armin. Po románech Grün, Gelb, Rot (Zelená, Žlutá, Červená; 2000) a Stern über Europa (Hvězda nad Evropou; 2012) vyšel v roce 2013 její třetí román Reise durch amerikanische Betten (Cesta americkými postelemi). Po pobytu v Jeruzalemu vyšel v roce 2012 židovsko-německý slovníček So sagt man halt bei uns (Takhle se to prostě u nás říká) a v roce 2014 cestovní povídky Blumenwiesen und Minenfelder (Květinová louka a minové pole). Drama A.Liedtke FracKing se hrálo 2015 a 2016 ve dvou divadlech v Bochumi. 2017 vyšel nejnovější román spisovatelky, který nese název Schwimmen wie ein Delfin oder Bowies Butler (Plavat jako delfín aneb Sluha Bowieho).

 • Michaela Škultéty Foto: Richard Klíčník © Michaela Škultéty

  Michaela Škultéty, narozena v Praze, je od r. 1998 překladatelkou a tlumočnicí na volné noze. Překládá z němčiny do češtiny. Vedle studia na Univerzitě Karlově absolvovala v rámci stipendií, překladatelských dílen a akademií různé zahraniční pobyty v německy mluvících zemích. Mezi překlady Michaely Škultéty patří nejen bohatý výběr z literatury pro děti a mládeže, ale i překlady románů jako například Už je tady zas (Er ist wieder da; 2013) Timura Vermese a románů Wolfganga Herrndorfa Čik (Tschick; 2012) a Písek (Sand; 2014). Loni vyšel v překladu Michaely Škultéty román Na konci samoty (Vom Ende der Einsamkeit) od Benedicta Wellse. Škultéty je nositelkou ceny IBBY v kategorii Překlad za Českou republiku. Dvakrát byla oceněna Cenou Jiřího Levého. Navíc je nositelkou ceny za dětskou literaturu Zlaté stuhy v kategorii Překlad.

 • Stephan Gräfe © Stephan Gräfe

  Stephan Gräfe se narodil v severoněmeckém Leeru a je spisovatelem a umělcem. V současné době studuje filozofii, umění a média v Hildesheimu. Gräfe publikuje své texty v různých časopisech a antologiích, zabývá se v nich mimo jiné východní a západní Evropou. V roce 2018 obdržel za svůj filozofický esej Grenze als Prisma (Hranice jako Prisma) Evropskou studentskou cenu za nejlepší esej, kterou uděluje Sdružení Ackermann-Gemeinde. Mimoto získal další ocenění a byl stipendistou různých spisovatelských dílen. Vedle psaní se věnuje grafice a malířství.

 • Ulrike Anna Bleier © Bernadette Jansen

  Ulrike Anna Bleier se narodila v Regensburgu. Jako diplomovaná sociální pracovnice působila mj. v Kolínském vězení. Vedle sociální práce studovala také obecnou lingvistiku, historicko-srovnávací jazykovědu a fonetiku na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Od r. 2000 pracuje jako spisovatelka na volné noze, docentka a novinářka. Bleier publikuje v různých literárních časopisech a antologiích a zveřejnila dvě povídky a dva romány, naposledy to byl román s názvem Bushaltestelle (Autobusová zastávka), který vyšel v loňském roce. Autorka v něm použila neobvyklou vypravěčskou perspektivu a zve čtenáře na fascinující cestu po stopách jedné česko-německé rodinné historie. Ulrike Anna Bleier získala za svou tvorbu různé ceny, byla stipendistkou řady literárních institucí, naposledy v roce 2018 Künstlerhausu Schloss Wiepersdorf. V Broumově bude pracovat na svém nejnovějším románovém projektu, který se zabývá česko-německém kontextem. Ulrike Anna Bleier žije a piše v Kolíně nad Rýnem.

V roce 2018 byli na rezidenčním pobytu v Literárním domku:
 
 • Maja Das Gupta © Klášter Broumov

  Maja Das Gupta se narodila v Mnichově, nyní žije v Berlíně. Je absolventkou Německého literárního institutu v Lipsku, kde vystudovala drama a prózu a Univerzity Ludwiga Maxmiliana v Mnichově, kde získala magisterský titul v oboru nová německá literatura. Od té doby působí jako spisovatelka na volné noze jak v městských a státních divadlech, tak i na nezávislé scéně. Její divadelní a rozhlasové hry byly vybrány na Berliner Stückemarkt, přehlídku mladých dramatiků při Münchner Kammerspiele, na Schillertage Mannheim a na dny autorského divadla ve Vídeňském Burgtheateru. Měsíčník Theater heute nominoval Maju Das Gupta jako nejlepší dramatičku nastupující generace, Radio Bremen označilo její rozhlasový debut „Zappen“ jako nejlepší rozhlasovou hru stanice ARD. Maja Das Gupta získala řadu ocenění a stipendií. V roce 2018 získala stipendium Literárního kolokvia Berlín a Nadace Roberta Bosche na čtyřtýdenní pobyt v Indii.

 • Stephanie Quitterer © Klášter Broumov

  Stephanie Quitterer se narodila v roce 1982 v Eggenfeldenu v Dolním Bavorsku. Pracovala v Rio de Janeiru s Augustem Boalem a jeho Neviditelným divadlem s tamějšími dětmi žijícími na ulici a ve věznicích pro mladistvé. V letech 2003-2006 studovala Stephanie Quitterer politologii na Freie Universität Berlin a na univerzitě v Kairu. Posléze 2007-2009 studovala režii na Divadelní akademii Augusta Everdinga v Mnichově. 2009-2014 působila coby asistentka režie v Deutsches Theater Berlin, kde vytvořila také vlastní inscenace. V roce 2011 se v rámci svého blogu „Rotkapi“ (Červená karkulka) spontánně pozvala během 200 dnů na kávu do bytu 200 různých lidí. V nakladatelství Knaus Verlag k tomu vydala publikaci s názvem „Návštěvy doma – jak jsem s 200 buchtami dobyla své sousedy“. V roce 2018 se stala stipendistkou rezidence Franze Edelmaiera pro literaturu a lidská práva v Meranu.

 • Jonathan Böhm © Klášter Broumov

  Jonathan Böhm se narodil v roce 1983 ve Cvikově (Sasko), dnes žije v Lipsku. Vystudoval komparatistiku, evangelickou teologii a latinu na univerzitách v Lipsku a Praze, absolvoval také tvůrčí psaní na Literárním institutu v Lipsku. Jonathan Böhm získal stipendium Nadace Rosy Luxemburkové. V roce 2015/16 byl spoluvydavatelem antologie studentů Literárního institutu v Lipsku s názvem Tippgemeinschaft. Své literární texty uveřejnil mimo jiné v antologii Tippgemeinschaft, v časopisech Bella triste a Sinn und Form. V říjnu 2016 vyšla jeho povídka Mandana v nakladatelství hochroth v Lipsku. Za knihu povídek s názvem In den Farben der Republik získal v roce 2017 cenu kulturní nadace Sudetendeutsche Kulturstiftung.