Kulturní střediska

Zahraničně-německá kulturní střediska nejsou, na rozdíl od Goethe-Institutů, německými institucemi, nýbrž jsou zřizovány zeměmi, ve kterých se nacházejí.

Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem je obecně prospěšnou společností, jejímž cílem je zkoumat a poznávat historii soužití Němců a Čechů v Čechách a zpřístupňovat tyto informace širší veřejnosti. Současně Collegium Bohemicum organizuje různé akce věnované německé kultuře a umožňuje společná osobní setkávání Čechů a Němců.

Kulturní středisko v Českých Budějovicích nabízí kulturní akce vztahující se k Německu, kurzy němčiny a zkoušky z němčiny a programy pro další vzdělávání učitelů němčiny. Má i veřejně přístupnou knihovnu s nabídkou knih a audiovizuálních materiálů, které se vztahují k Německu, převážně v německém jazyce.