Další vzdělávání
v České republice

Fortbildung in Tschechien © Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Goethe-Institut v Praze každoročně nabízí řadu metodických a didaktických školení pro německé učitele a multiplikátory. V rámci praktických seminářů se účastníkům nabízí možnost diskutovat o nejnovějších trendech a vývojích v oboru němčina jako cizí jazyk. Dostávají nové impulsy pro svou výuku němčiny a mají možnost získat kontakty ke kolegům z celé země.

Nabídka je určena pro učitele základních a středních škol a vyučující germanistiky nebo německého jazyka na vysokých školách a univerzitách.

Přehled našich aktuálních seminářů pro učitele němčiny a akcí pro školní třídy najdete v kalendáři.

Naučit se učit němčinu (DLL) v regionu střední a východní Evropa

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko

Další uzávěrka přihlášek: v termínu od poloviny července do 12. srpna 2021

Úspěšnou řadu dalšího vzdělávání Goethe-Institutu „Naučit se učit němčinu“ (Deutsch lehren lernen) budeme nabízet od roku 2020 regionálně. Přihlášku mohou podat učitelky a učitelé z výše uvedených zemí. Chtěli bychom jim poskytnout větší flexibilitu při výběru relevantních témat a zároveň umožnit výměnu názorů i zkušeností mezi kolegyněmi a kolegy ze sousedních zemí. Více...