DLL - Deutsch Lehren Lernen

DLL Modul 4: Aufgaben, Übungen und Interaktion Foto: Margarita Repečkienė

4. moodul: Ülesanded, harjutused ja interaktsioon

Deutsch Lehren Lernen (DLL)

Seminari läbiviijad: Margarita Repečkienė, Ala Vysockaja (Vilnius)

Jätkuna Goethe Instituudi koolitussarja Deutsch Lehren Lernen (DLL) kuue baasmooduli ja täiendavate kursuste, 8., 10. ja 16. mooduli edukale läbiviimisele pakuvad Tallinna, Vilniuse ja Riia Goethe Instituudid Baltikumi saksa keele õpetajatele täiendkoolitusena veel kord 4. baasmoodulit „Ülesanded, harjutused ja interaktsioon“.

Õppeprotsessi kujundavad õpetaja, õpilased ja nende koosmõju, kõik sotsiaalsel tasandil toimivad protsessid ning tavapärased tegevused, mis klassiruumis koolis või keelekursusel aset leiavad. Õpetaja on isik, kel on pädevus läbi õppeülesannete ja harjutuste valiku seda protsessi suunata.

Moodul 4: „Ülesanded, harjutused ja interaktsioon“ tõstatab järgmised küsimused:
 • Miks on mõttekas eristada õppeülesandeid ja harjutusi ning kuidas on võimalik nende abil õpitund üles ehitada?
 • Millised sotsiaalsed protsessid ja rutiinsed tegevused õppetöös aset leiavad, kuidas õnnestub neid tõhusalt suunata?
 • Kuidas on õpitunnis võimalik kõnelemis- ja kirjutamisülesanded ning -harjutused hästi omavahel siduda?
 • Mil moel saab õppematerjalides sisalduvaid ülesandeid mõtestatult laiendada/täiendada?
 • Milline võiks olla projektõpe, kus õppijad lahendavad ülesandeid iseseisvalt ja loominguliselt?
   
Autorid:
Hermann Funk, Christina Kuhn, Dirk Skiba, Dorothea Spaniel-Weise, Reiner E. Wicke
 
4. moodul „Ülesanded, harjutused ja interaktsioon“ sobib kõigis kooliastmetes saksa keelt õpetavatele õpetajatele, kui ka keelekursuse juhendajatele täiskasvanuhariduses.
Oodatud on nii kogenud tegevõpetajad kui ka vähese õpetamiskogemusega või õpetajakoolituses osalevad kolleegid.
 
Reisikulud Riiga ja majutuskulud Riias katab Goethe Instituut.
 
Täienduskoolituse kestvus ja ajaline raamistik:

2 kontaktseminari Riias, online-kursus (12 nädalat)

Osalemistingimused:
 • Saksa keele oskus tasemel B2 (GER)
 • Osalemine mõlemal kontaktseminaril Riias
 • 12-nädalane iseseisva töö faas
 • Võimalus praktilise (vaatlus)projekti läbiviimiseks koolis

Kandideerimistähtaeg: 21.01.2018

Ankeet
 
 4. Moodul: Ülesanded, harjutused ja interaktsioon
Sissejuhatav online-faas 26.01–01.02.2018
1. Kontaktseminar
    Riias
R, 02.02.2018
L, 03.02.2018
online-kursus
(10 nädalat)
05.02.–15.04.2018
Praktiline projekti läbiviimine 16.04–26.04.2018
2. Kontaktseminar
    Riias
R, 27.04.2018