DLL - Deutsch Lehren Lernen

CLIL Foto: Margarita Repečkienė

16. moodul: Keele omandamine kõigis ainetes

02.09 – 01.12.2017
Registreerumistähtaeg: 25.08.2017
Seminari läbiviijad: Margarita Repečkienė, Ala Vysockaja (Vilniusest)


Jätkuna Goethe Instituudi koolitussarja Deutsch Lehren Lernen (DLL) kuue baasmooduli ja täiendava kursuse 8. ja 10. mooduli edukale läbiviimisele pakuvad Tallinna, Vilniuse ja Riia Goethe Instituudid õpetajatele järgmist moodulit.  16. moodul „Keele omandamine kõigis ainetes“ käsitleb keeleliste oskuste arendamist ainetundides.

16. moodul on mõeldud kõigi ainete õpetajatele olenemata kooli tüübist ning vastab põlevale küsimusele, kuidas saksa keele või mõne teise aine õpetajana lisaks ainesisule ka keelt vahendada.
 
Paljude videonäidetega reaalsetest koolitundidest ning põhjalike ettepanekutega harjutusteks ja ülesanneteks näidatakse, kuidas aine sisu ja keele vahendamine omavahel põimuvad ning üksteisest sõltuvad.
 
1. peatükk keskendub õppimise tingimustele koolis, kus esineb keelte mitmekesisust ja mitmekeelsust. Näidatakse, milline mõju on keelebiograafilistel alustamistingimustel õppimises ja milliseid võimalusi on õpetajatel, mitmekeelsuse õppetöös kaasamisel.
 
2. peatükk tutvustab ainete õppekeele temaatikat. Uuritakse, mis eristab koolis kasutatavat keelt igapäevasest keelest ning milline roll on õpetajal keele omandamise edendamisel.
 
3. peatükk tegeleb aines keeleliste väljakutsete väljaselgitamisega ja süsteemselt oskuste edendamisega. Scaffoldingu (ee telling) põhimõttel näidatakse, kuidas saab õpetaja õppijat ainetunnis samm sammult lugemises, kirjutamises, ainesõnavara omandamisel ja grammatiliste struktuuride õppimisel toetada ning kuidas saab arendada oma harjutusi ja ülesandeid.
 
4. peatükk keskendub põhjalikult keele omandamise edendamisele matemaatikas, loodusteadustes ja ühiskonnateadustes. Süvitsi käsitletakse ka saksa keele rolli kõigi ainete keele arendamisel.
 
6. peatükk on pühendatud keelearengu põhimõtetele, mis ületavad ainete piire ja ulatuvad välja tavapärasest tunnist. Tõstatakse küsimus, kuidas algatada koolis institutsionaalseid arenguid.
 
Autorid:
Melanie Beese, Dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, Dr. Beatrix Hinrichs, Dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko (Universität Duisburg-Essen).
 
16. moodul „Keele omandamine kõigis ainetes“ sobib kõigile saksa keele ja teiste ainete õpetajatele, kellel on huvi saksakeelse aineõpetuse vastu.
 
Reisikulud Riiga ja majutuskulud Riias katab Goethe Instituut.

Osalemistingimused

  • Saksa keele oskus (B2)
  • Osalemine mõlemal kontaktseminaril Riias
  • 12-nädalane iseseisva töö faas
  • Võimalus praktilise (vaatlus)projekti läbiviimiseks koolis
Täienduskoolituse kestvus ja ajaline raamistik

2 kontaktseminari Riias, online-kursus (12 nädalat)
 
16. Moodul  
Sissejuhatav online-faas 02. – 07.09.2017
1. kontaktseminar Riias  R, 08.09.2017
L, 09.09.2017
online-kursus (10 nädalat) 11.09. – 20.09.2017
Praktiline projekti läbiviimine 20.11. – 30.09.201
2. kontaktseminar Riias R, 01.12.2017