Δανεισμος

Athen Ausleihe © colourbox.com

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη ειναι ανοιχτή για όλους και η χρήση βιβλίων και μέσων είναι δωρεάν . Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα μέλους. Εάν είστε 'Ελληνας πολίτης, παρακαλούμε να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα για να εγγραφείτε στη βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που έχετε άλλη εθνικότητα, παρακαλούμε να προσκομίσετε την άδεια παραμονής.

ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Τα τελη εκδοσης καρτας μελους ειναι:
Κανονική 10 € ανά έτος
Μαθητές και Φοιτητές 5 € ανά έτος
Μαθητές του Ινστιτούτου δωρεάν

Οι κάτοχοι της κάρτας μέλους έχουν το δικαίωμα χρήσης Internet.
 

Διαρκεια δανεισμου

3 βδομάδες για όλα τα μέσα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο δανεισμός μπορεί να παραταθεί για όλα τα μέσα, με εξαίρεση εκείνα της κατηγορίας «Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα», για 3 εβδομάδες, εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου του δανεισμού, καταβάλλεται τέλος ύψους 0,25€ ανά ημέρα και ανά κατηγορία μέσου.
 
Για την παράταση δανεισμού, επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τηλ.  +30 2310 889585
bibliothek-thessaloniki@goethe.de
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση για μέσα που είναι δανεισμένα. Μόλις τα μέσα αυτά επιστραφούν, θα λάβετε ειδοποίησή μας. Η κράτηση διαρκεί για 3 ημέρες.