Δανεισμος

Athen Ausleihe © colourbox.com

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για όλους και η χρήση βιβλίων και μέσων είναι δωρεάν. Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα χρήστη.

Εάν είστε Έλληνας πολίτης, παρακαλούμε να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα για να εγγραφείτε στη βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που έχετε άλλη εθνικότητα, παρακαλούμε να προσκομίσετε την άδεια παραμονής. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να προσκομίσουν επίσης το τρίπτυχο φοιτητή, ενώ οι μαθητές του Ινστιτούτου την κάρτα μαθητή.
 

Τα τέλη έκδοσης κάρτας χρήστη είναι:
Ενήλικες                            10 € ανά έτος
Φοιτητές και μαθητές         5 € ανά έτος
Άνεργοι και συνταξιούχοι  5 € ανά έτος
Μαθητές του Goethe-Institut Thessaloniki δωρεάν

 
Διάρκεια δανεισμού:
3 βδομάδες για όλα τα μέσα

Παράταση δανεισμού:
Ο δανεισμός μπορεί να παραταθεί για όλα τα μέσα, με εξαίρεση εκείνα της κατηγορίας «Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα», για 3 εβδομάδες, εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου του δανεισμού, καταβάλλεται τέλος ύψους 0,25€ ανά ημέρα και ανά κατηγορία μέσου.
 
Για την παράταση δανεισμού, επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τηλ. +30 2310 889585
bibliothek-thessaloniki@goethe.de
 
Κρατήσεις
Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση για μέσα που είναι δανεισμένα. Μόλις τα μέσα αυτά επιστραφούν, θα λάβετε ειδοποίησή μας. Η κράτηση διαρκεί για μία εβδομάδα.
 

Κεντρο Aυτομαθησης στη βιβλιοθηκη

Bibliothek Goethe-Institut Thessaloniki

Άριστη προετοιμασία εξετάσεων στη βιβλιοθήκη. Στο νεοσύστατο Κέντρο Αυτομάθησης στη βιβλιοθήκη μας μπορείτε, σε άριστες συνθήκες μάθησης,  να  προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας επιπέδων Β1 μέχρι C2 του Goethe-Institut.
Καινοτόμες εκδόσεις πολλών εκδοτικών οίκων ειδικευμένων στα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα είναι ταξιθετημένες ως συλλογή αναφοράς και διατίθεται προς δωρεάν χρήση, τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, σε όλους/όλες διδασκόμενους/διδασκόμενες των γλωσσικών τμημάτων του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης, καθώς και στους/στις  κατόχους κάρτας δανεισμού της βιβλιοθήκης.
Για την εξάσκηση και την επεξεργασία των κειμένων ήχου, διατίθενται συσκευές αναπαραγωγής CD.