Δανεισμος

Athen Ausleihe © colourbox.com

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για όλους και η χρήση βιβλίων και μέσων είναι δωρεάν. Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα χρήστη.

Εάν είστε Έλληνας πολίτης, παρακαλούμε να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα για να εγγραφείτε στη βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που έχετε άλλη εθνικότητα, παρακαλούμε να προσκομίσετε την άδεια παραμονής. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να προσκομίσουν επίσης το φοιτητικό πάσο, οι άνεργοι την κάρτα ανεργίας, ενώ οι μαθητές του Ινστιτούτου την κάρτα μαθητή.
 

Τα τέλη έκδοσης κάρτας χρήστη είναι:
Ενήλικες                            10 € ανά έτος
Φοιτητές και μαθητές         5 € ανά έτος
Άνεργοι και συνταξιούχοι  5 € ανά έτος
Μαθητές του Goethe-Institut Thessaloniki δωρεάν

 
Διάρκεια δανεισμού:
3 βδομάδες για όλα τα μέσα

Παράταση δανεισμού:
Ο δανεισμός μπορεί να παραταθεί για όλα τα μέσα, με εξαίρεση εκείνα της κατηγορίας «Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα», για 3 εβδομάδες, εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου του δανεισμού, καταβάλλεται τέλος ύψους 0,25€ ανά ημέρα και ανά κατηγορία μέσου.
 
Για την παράταση δανεισμού μπορείτε να επισκεφθείτε ηλεκτρονικά το προσωπικό σας προφίλ στο Mein Goethe.de και να παρατείνετε τον χρόνο δανεισμού. Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει προφίλ χρήστη επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τηλ. +30 2310 889585
bibliothek-thessaloniki@goethe.de

Κρατήσεις
Ως χρήστης της βιβλιοθήκης μας μπορείτε να κάνετε κράτηση μέσων που είναι δανεισμένα. Μόλις αυτά επιστραφούν, θα λάβετε ειδοποίησή μας. Η κράτηση διαρκεί για 1 εβδομάδα.