• Die Künstlerin stempelt ihr Gesicht © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
    Different Conditioning (Selma Alaçam)

Different Conditioning

Selma Alaçam
*1980, Mannheim (DE), Karlsruhéban él és dolgozik (DE)
 
Different Conditioning [Más kondicionálás]
2011, videó, 2 p 37 mp

Egy fiatal nő, akiben könnyen a művészre lehet ismerni, újra és újra a saját arcára pecsételi a Német Szövetségi Köztársaság címerében szereplő sast, míg végül az arca olyan fekete lesz, hogy nem lehet felismerni. A sas mint jelkép és jelvény egy meghatározott nemzeti identitást jelenít meg. A kora újkorban a vándorló romákat bélyegezték meg, hogy a legközelebbi határátlépésnél azonosítani lehessen őket. A Different Conditioning azt mutatja meg, hogy az azonosság nem antropológiai állandó, hanem különböző kulturális technikák és diszkurzív fortélyok – bélyegek, útlevelek, nemzetiségi igazolványok, interjúk, ígéretek és vallomások – révén konstruálódik meg.
 
Gondolataink előrehaladnak, ha a videót hátrafelé olvassuk egy meghatározott, de hiányzó okig, amely így soha nem történt meg, de adottnak kell vennünk. Ugyanis mi marad egy arcból, egy szubjektumból, ha minden azonosító jegyet eltávolítunk? Az olasz filozófus, Giorgio Agamben „meztelen élet“-nek nevezné ezt a maradványt, ezt a biopolitikai szubsztrátumot: olyan életnek, amelynek nincsenek ugyan jogai, de még mindig teljesen ki van szolgáltatva az államhatalomnak. A guantánamói foglyok vagy az olasz partokra érkező migránsok, akik később „illegális bevándoroltakként“ tengetik életüket Európa városaiban, nem rendelkeznek jogokkal, de a törvénynek minden joga megvan ahhoz, hogy elfogja őket.
 
(Selma Alaçam und Lívia Nolasco-Rózsás)