אלג'יר / צרפת
יסמינה חדרה

מה משמעות המונח פליט עבורך?
 

נפש במצוקה.
 
האם מנוסה מפני עוני לגיטימית פחות ממנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי?

 
מי שנמלט מעוני, מחפש רווחה; מי שנמלט ממלחמה, מחפש לחיות, פשוטו כמשמעו.
 
ומה לגבי מנוסה מפני בעיות אקולוגיות?

 
לא ניתן להימלט מהתפתחויות המתרחשות שוב ושוב באופן בלתי נמנע. הנזק שאנו גורמים לטבע יחתום את גורלנו במוקדם או במאוחר.
 
מתי מפסיק האדם להיות פליט?
 

כאשר הוא אינו מעורר עוד רחמים או עוינות.
 
האם קיימת מבחינתך זכות למקלט פוליטי?
 

אם זכות זו אינה קיימת, הרי שזו חובתן של מדינות שאליהן מגיעים בחיפוש אחר מקלט.
 
במידה וכן: האם זכות זו בלתי-מותנית, או ניתנת לביטול?

 
לא מעמידם תנאים בשביל לעזור לאדם השרוי במצוקה או בסכנה.
 
האם אתה מאמין, כי חברה מסוגלת לקלוט פליטים באופן מוגבל או בלתי מוגבל?

 
גבולות הסולידריות קיימים רק כאשר אוזלים המשאבים.
 
האם יש בארצך פליטים בעלי זכויות יתר, כלומר כאלה אשר ארצך מעדיפה לקלוט יותר מאשר אחרים? במידה וכן, מדוע?

 
יש פליטים אפריקנים וערבים רבים, כאשר הראשונים נמלטים מפני המצוקה והאחרונים נמלטים מאימת המלחמה בעיראק או בסוריה. למעט מקרים יוצאי דופן לחלוטין, כולם נזנחים לגורלם. משטר אשר אפילו אינו דואג לאזרחיו שלו, אינו מסוגל ליצור מדיניות החלטית לטיפול בפליטים. באלג'יר חייבים הפליטים את חייהם אך ורק לנדיבותם של התושבים. איני מאמין כי האלג'יראים עוזרים באופן סלקטיבי. הדת אוסרת על כך. כל האנשים הנמצאים במצוקה שווים. עם זאת, המהגרים הערבים מתמודדים עם קשיים פחותים מאלה של האפריקנים, המגורשים ונשלחים לעתים בחזרה לארצות מוצאם. לא כך הם פני הדברים במקרה של הסורים; ההשתלבות שלהם מהירה יותר בדרך כלל הודות לשפה ולרוח האחווה הפן-ערבית.
 
האם לדעתך זוכים הפליטים בארצך ליחס הוגן?
 

באלג'יר לא קיימים מערך מתאים או מדיניות חד-משמעית בכל הנוגע להתנהלותה של הממשלה כלפי הפליטים.  אלה חיים מן היד לפה, כאשר החזקים יותר מצליחים למצוא עבודה, ואילו חסרי הישע מקבצים נדבות. בהזדמנות זו ברצוני לשבח את רוח הסולידריות של תושבי אלג'יר.
 
האם תסכים לביצוע קיצוצים בתכנית הרווחה של מדינתך, במידה ודבר יסייע לקליטתם של פליטים רבים יותר?
 

קיצוצים במערכת הרווחה הם אבסורדיים. פליט הוא אדם שווה ערך וזכאי ליחס שווה כמו שאר האזרחים. ההיסטוריה של האנושות היא היסטוריה של הגירה. בני האדם הם רק אבקנים, המפיצים עצמם בכל העולם במשך מאות שנים ומפרים את הציוויליזציות. איש אינו יכול להניח, כי הוא יליד אותנטי של המקום שהוא חי בו. כולנו נוודים פוטנציאליים. אם מצוקת רעב או אסונות טבע אינם מאלצים אותנו לבנות משהו חדש באזורים חדשים, הרי שהמלחמות, המהפכות והטירוף האנושי הם הדוחפים אותנו להתיישב במקומות אחרים. לא בכדי נחשבת הגלות כהזדמנות שנייה.
 
מהם מבחינתך התנאים המוקדמים לקליטה מוצלחת? האם יש להציב דרישות מינימום


מובן מאליו.

- בפני המהגרים?

 
הפליט נכנס לארץ חדשה. הוא מתאפיין במנטאליות ובתרבות אשר מכורח הנסיבות אינם תואמים את אלו של המדינה המארחת. על הפליט להתאים את עצמו לסביבתו החדשה.
הוא אינו חייב לוותר על מסורות, אולם הוא מחויב לכבד את חוקיה של מדינת המקלט מתוך הכרת תודה.
 
- בפני האוכלוסייה המקומית?
 

לגיטימי לחלוטין לצפות מן המצטרפים החדשים לכבד את חוקיה ותרבותה של המדינה הקולטת. כפי שנאמר "חוש את עצמך בבית, אך אל נא תשכח, שאתה נמצא אצלי."
 
האם אתה מכיר פליטים באופן אישי?

 
אני פוגשת אותם לעתים במסגרת פעילותי כסופרת. כאשר שירתי עדיין בצבא הכרתי מחנות של פליטים מאפריקה. אך אין זה אומר הרבה. אין ברשותי האמצעים או האפשרות לעשות משהו באמת.
  
האם אתה תומך בפליטים באופן פעיל?

 
למעט כמה הופעות בתקשורת, שלא הייתה להן השפעה רבה בסופו של דבר, איני מעניק עזרה קונקרטית כלשהי. הייתי שמח מאוד לסייע, אך הארגונים העוסקים בכך עדיין לא עשו שימוש בשירותיי.

כיצד תתפתח סוגיית הפליטים במדינתך?

א) בשנתיים הקרובות?


מכיוון שאין לארצי מדיניות פליטים, איני יכול לחזות זאת.

ב) בשני העשורים הקרובים?

      
הייתי מאחל לעצמי לגלות, כי העולם כבר הבין כי הדרך היחידה להימנע מזרמי מהגרים בקנה מידה גדול תלויה ביכולתן של המדינות ללמוד לחלוק זו עם זו, לסייע זו לזו ולהימנע ממלחמות. רק כאשר נבין כי שלום ויציבות הם התנאים המוקדמים לתבונה ולאושר, תהפוכנה הנסיעות לנחלתם של אנשי עסקים, תיירים וחוקרים נועזים.
 
האם אתה מסוגל לדמיין עולם ללא פליטים?


כולם זקוקים לעולם שכזה. זו תהיה הראייה לכך שהאנושות התבגרה, כי ערכם וכבודם של החיים חזרו למקומם הראוי, כי כוחות הטוב ניצחו את כוחות הרשע וכי תחושת האחריות תפסה את מקומם של הטיפשות ואי-ההבנות.
 
במידה וכן: מה נדרש לשם כך?


הגישה שלפיה האושר שלם רק כאשר הוא מחולק. השאיפה להעמיד את בני האדם במוקד כל האינטרסים, והמאמץ לא לאפשר לגלובליזציה להפוך למלכוד כלכלי, אלא להשתמש בה לצורך התגייסות משותפת למען השלום.
 
האם אתה או בני משפחתך נקלעתם בעבר למצב של מנוסה?


גלותו האמיתית של הסופר היא הטקסט שלו. כאדם אני חש כי כל המפגשים וכל התרבויות הם בגדר העשרה. ילדיי חיו במקסיקו, בצרפת ובאלג'יר, ועובדה זו סייעה להם להשתלב בכל מקום ולרכוש ידע חדש. הם לעולם לא יוכלו לסבול גזענות ושנאת זרים. בכל דת הם מגלים קדושה ובכל תרבות הם מגלים צעד ריקוד המוצא חן בעיניהם. רק כך ניתן ליהנות מן החיים באופן מלא ומוחלט.
 
האם אתה מאמין, כי הינך עלול להפוך לפליט ביום מן הימים?

- במידה וכן, מדוע?


איש אינו יכול לשלול את האפשרות שימצא את עצמו במצב שבו ייאלץ לנוס מפני אסון או סכנה. בין אם מדובר במלך או בקבצן, באדם רב-עוצמה או חלש, מפורסם או אלמוני, איש אינו חסין מפני אירועים העלולים להתרגש עליו.
 
- כיצד אתה מתכונן לכך?


אין לי מושג. מהו גרגיר חול בסערה? לא ניתן לחזות אסונות.

- לאיזו מדינה היית נמלט?
 
בכל מדינה שבה לא איאלץ לנסות להימנע מלבלוט כמצורע.
 
עד כמה אתה זקוק למולדת?*


די לי במולדת אחת, כל עוד אוכל להתגייס לשימורה, לה אתן את הטוב ביותר, ואשר בה אוכל לחנך את ילדיי ליושר וכנות בשאיפה להפוך אותם לאזרחים טובים.
 
*שאלה זו לקוחה מן השאלון "מולדת" מאת מקס פריש.