טאיוואן
יאלי טונג

מה משמעות המונח פליט עבורך?

פירושו של המונח "פליט" עבורי הוא אותם אנשים, אשר אין להם עוד קורת גג או בית בארצותיהם וזקוקים למקלט בחוץ לארץ, משום שבמולדתם משתוללת מלחמה או שהם נרדפים בה פוליטית.
 
האם מנוסה מפני עוני לגיטימית פחות ממנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי?


לא. אני מאמינה כי מנוסה מפני עוני לגיטימית בדיוק כמו מנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי. לכל אדם בעולם ישנה הזכות להבטיח את קיומו.

ומה לגבי מנוסה מפני בעיות אקולוגיות?

מנוסה מפני בעיות אקולוגיות ממלאת אף היא תפקיד חשוב כיום. פירושו של דבר כי כאשר קיים איום על המצב האקולוגי במקום מסוים ובריאותם של התושבים נמצאת בסיכון, יש צורך לשכן את תושבי המקום במקום אחר או שעל הרשויות להקים עבורם ישוב מתאים.
 
מתי מפסיק האדם להיות פליט?
 

ביום שבו כל אדם יגיע לשלום עם עצמו ובני האדם יהיו מסוגלים לחיות אלה עם אלה בהרמוניה ויהיו מסוגלים לתמוך אחד בשני בלי להיות אנוכיים.
 
האם קיימת מבחינתך זכות למקלט פוליטי?

 
אני מאמינה כי לאדם יש זכות עקרונית למקלט כאשר הוא חווה איום על חייו בעקבות מלחמה, עוני, רדיפה או בעיות אקולוגיות והמדינה אינה מסוגלת להגן עליו עוד. אני באופן אישי איני זכאית כרגע למקלט פוליטי. זאת משום שמדינתי מגינה עליי ועד כה לא התרחשה בה מלחמה. פרט לכך נחשבת טאיוואן למדינה דמוקרטית שבה איש אינו נתון לרדיפה פוליטית.
 
במידה וכן: האם זכות זו בלתי-מותנית, או ניתנת לביטול?

 
לדעתי הזכות למקלט כפופה לתנאים מסוימים בהתאם לחוקים החלים בכל מדינה. אני סבורה כי אם מבקש מקלט מועמד לדין עקב פשע שביצע במדינה שקלטה אותו, הזכות למקלט צריכה להישלל ממנו.
 
האם את מאמינה, כי חברה מסוגלת לקלוט פליטים באופן מוגבל או בלתי מוגבל?

 
אני סבורה כי יש לחלק את הפליטים בצורה נכונה ברחבי העולם, כלומר על כל המדינות לקלוט חלק מן הפליטים. אם כל המדינות תהיינה מעורבות בתהליך, לא תבוא בחשבון קביעת תקרה על מספרם של הפליטים. בפועל הוכח כי הנמלטים מעדיפים להגיע למדינות המציעות מידה רבה יותר של עזרה סוציאלית; לכן מדינות רבות אחרות אינן אטרקטיביות עבור הנמלטים, ועל כן מספר הבקשות למקלט המוגשות בהן נמוך יותר.
 
במידה ובאופן מוגבל: היכן נמצאים גבולות אלה?

 
מכיוון שמרבית האנשים הנמלטים מחפשים מקום בטוח, גרמניה בייחוד נמצאת במקום הראשון ומהווה את היעד הפופולארי ביותר. מספרי הפליטים בגרמניה ובטורקיה הגיעו לשיא חדש, ועובדה זו יצרה עומס רב על שתי המדינות. לדעתי על מדינות האיחוד האירופי להגיע להחלטה נכונה ולהסכמה על גבול עליון על מנת שכל הנמלטים יזכו בקורת גג ויטופלו; בד בבד יש להבטיח את דרך החיים של תושבי המדינה הקולטת.
 
האם יש בארצך פליטים בעלי זכויות יתר, כלומר כאלה אשר ארצך מעדיפה לקלוט יותר מאשר אחרים? במידה וכן, מדוע?

 
בטייוואן נקלטו בעשורים האחרונים מספר פליטים פוליטיים מסין הודות לאישור מיוחד, כגון לדוגמה הגולים הטיבטים ואנשים אשר סבלו מרדיפה פוליטית, שכן ההליך לקבלת מקלט פוליטי לא נכנס עדיין לתוקפו. בעקבות היחסים האמביוולנטיים עם סין הם זוכים למעמד של פליטים בעלי זכויות יתר.
 
האם לדעתך זוכים הפליטים בארצך ליחס הוגן?
 

בטייוואן לא קיים עדיין חוק מקלט מדיני, ולכן לא הגיעו אלינו עד כה פליטים, ומשבר הפליטים הנוכחי כמעט ולא נתן את אותותיו באי. אף על פי כן הגיעו בשנים האחרונות לטייוואן מספר אנשים שנמלטו מטיבט או מסין - אחדים זכו להישאר בטייוואן מסיבות אחרות, כגון נישואים או עבודה. אין באפשרותי להעריך עדיין אם הפליטים זוכים ליחס הוגן.
 
האם תסכימי לביצוע קיצוצים בתכנית הרווחה של מדינתך, במידה ודבר יסייע לקליטתם של פליטים רבים יותר?


יש מדינות רבות בעולם המסוגלות לקלוט פליטים בפועל. על כל מדינה לתרום את חלקה בעניין זה כחלק מן העולם. אני מאמינה כי תושבי טייוואן זקוקים לקשרים רבים יותר עם העולם החיצון ועליהם לפעול יותר על מנת לסייע לפתרון משבר הפליטים. הייתי שמחה אם הממשלה שלנו היתה מסוגלת לקלוט פליטים רבים יותר.
 
מהם מבחינתך התנאים המוקדמים לקליטה מוצלחת? האם יש להציב דרישות מינימום

- בפני המהגרים?
- בפני האוכלוסייה המקומית?

 
שילוב מוצלח דורש שיתוף פעולה משני הצדדים - מן המגיעים ומן הקולטים כאחד. בטייוואן, אשר מרבית אוכלוסייתה בודהיסטית, פועלים כבר מספר כנסיות ומסגדים עבור אנשים המגיעים למדינה או מבקרים בני דתות אחרות. העובדים או בני הזוג הזרים הרבים המגיעים מן הפיליפינים, מווייטנאם, מתאילנד או מאינדונזיה, מביאים עמם את דתם ואת סגנון חייהם. תופעה זו שינתה כבר לדוגמה את תרבות האכילה בטייוואן, שגם כך הייתה מגוונת מאוד. על כל אחד מן הצדדים לקבל את תרבותו של האחר, אך גם ללמוד זה מזה. בתחילת יולי 2016 ארגנה ממשלת טייוואן פעילויות עבור התושבים והמבקרים המוסלמים לרגל עיד אל-פיטר, והשתתף בהן גם ראש עיריית טייפה קו וון-ג'ה. כיום קיים גידול מתמיד במספר המסעדות הידידותיות למוסלמים בטייוואן. זהו ביטוי להכנסת האורחים הטייוואנית, ועל כן ניתן לצפות גם לשילוב מוצלח.

האם את מכירה פליטים באופן אישי?

אני מכירה פליטים באופן אישי אך רק בחוץ לארץ.
 
האם את תומכת בפליטים באופן פעיל?
 

השתתפתי במספר עצרות בברלין והשתתפתי במספר אירועים באוניברסיטה. הכרתי מספר פליטים בביתי. אולם נדרש זמן רב יותר על מנת לפתח ידידות עמוקה יותר.
 
כיצד תתפתח סוגיית הפליטים במדינתך?

א) בשנתיים הקרובות?


ב-2005 הוכנה כבר טיוטת חוק מקלט, אולם הליך החקיקה החל רק חודשיים לאחר חילופי השלטון במאי 2016. פירושו של דבר כי בעתיד הנראה לעין יוכלו מבקשי מקלט להגיש בקשה למקלט לממשלת טייוואן אם הצעת החוק תעבור בקריאה השלישית. אולם עדיין לא ידוע אם תהיה לכך השפעה משמעותית בשנתיים הקרובות.

ב) בשני העשורים הקרובים?

בשני העשורים הבאים צפויה הגירה וייתכן כי נוכל לחוות מגוון ורב-תרבותיות אמיתיים בטייוואן. כבר כיום מהווים התושבים שמקורם בדרום אסיה חלק משמעותי מאוכלוסייתה של טייוואן. לפחות אחד מהוריו של כל תינוק רביעי הנולד בטייוואן הוא זר. מספר המהגרים בטייוואן עומד על חצי מיליון, ואילו מספר התושבים הכולל הוא 20 מיליון - כך ששיעור הזרים עומד על 2.5%. ייתכן כי בעתיד ייראו בטייוואן פנים חדשות מן המזרח התיכון.

האם את מסוגלת לדמיין עולם ללא פליטים?

לא. בהיסטוריה האנושית תמיד היו פליטים. בסופו של יום ישנו פילוג בין המדינות המתועשות לבין המדינות המתפתחות המקשה על הגעה להבנה הדדית וללכידות. עם זאת, תושביהן של מדינות מסוימות חיים בעולם ללא פליטים, כמו לדוגמה בערב הסעודית. זהו מצב הדורש שינוי.
 
האם את או בני משפחתך נקלעתם בעבר למצב של מנוסה?

 
האמת היא שאני רואה את גרמניה כמקום המפלט שלי, אף כי איני פליטה. בשנת 2008 "נמלטתי" לברלין - מן הדיכוי של משפחתי. כיום השלטון הפטריארכאלי במשפחתי דועך לאיטו בעקבות מותו של אבי והמודרניזציה של החברה. כאישה אני חשה את החופש והיחס השווה בגרמניה ומעריכה את ערכם; לא ניתן להשוות זאת ליחסים השוררים בטייוואן.
 
האם את מאמינה, כי הינך עלולה להפוך לפליטה ביום מן הימים?


- במידה וכן, מדוע?

כן, זה ייתכן. עקב המחלוקת סביב עצמאותה של טאיוואן המדינה מצויה תחת איום מתמיד של שלושת אלפים טילים סיניים. אף כי רבים סבורים כי מלחמה בין טאיוואן לבין סין כמעט בלתי אפשרית, יש להביא בחשבון את העובדה כי מעמדה הבינלאומי של טאיוואן טרם הוסדר והטילים עדיין ניצבים במקומם.

- כיצד את מתכוננת לכך?

אני עצמי איני מתכוננת לכך. אם משהו יקרה ביום מן הימים, תהיה זו יד הגורל.

- לאיזו מדינה היית נמלטת?

 מובן שבנסיבות אלו הייתי נמלטת לגרמניה, משום שאני קשורה למדינה זו כבר 20 שנה ובה סיימתי את לימודיי. גרמניה ותרבותה תהיינה תמיד חלק ממני.
 
עד כמה את זקוקה למולדת?*

 טאיוואן היא ארץ האם שלי, המקום שבו נולדתי. סין ותרבותה הם ערש אבותיי, אשר הגיעו משם לפני 250 שנה. גרמניה היא אם כך מולדתי הפנימית, שבה נמצאים תמיד לבי ומחשבותיי.
 
 *שאלה זו לקוחה מן השאלון "מולדת" מאת מקס פריש.