עקרונות וחומרים

Konzepte und Materialien © Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias Konzepte und Materialien Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

גרמנית למקצוע וללימודים גבוהים

חומרי לימוד והוראה בתחומי הכלכלה, התיירות והטכנולוגיה ומקצועות החברה והרפואה.

גרמנית לילדים

היצע לתלמידים בגילאי 4-10 ולכל מי שרוצה לסייע לילדים הלומדים גרמנית כשפה זרה, באופן חווייתי ובהתאם לידע המתודולוגי והדידקטי העדכני ביותר.

גרמנית לנוער

לבני נוער יש סגנון למידה ייחודי משלהם, אשר מייחד אותם ממבוגרים ומילדים בתחומים רבים.