צרפת
פרופ' שרון פרדו

ראש קתדרה לכל החיים ללימודים אירופיים על שם ז'אן מונה ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. יו"ר מרכז סימון ווייל ללימודי אירופה. תחומי העניין המחקריים שלו מתמקדים בממדים המשפטיים והפוליטיים של מדיניות החוץ והביטחון של האיחוד האירופי.