מבחן שיבוץ

מבחן שיבוץ רשמי

  • שיבוץ אישי בקורס ברמה המתאימה
  • תוצאות מדויקות, למשל A1.2 ,B2.1 וכו'
  • ללא עלות

ללא עלות

בחינה להערכה עצמית

  • מדד ראשון לידע שלך בגרמנית
  • משך זמן המבחן: 15-20 דקות
  • ללא עלות - אינו מחליף מבחן שיבוץ רשמי