גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1) עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

השתלבות של עובדים מיומנים
מה עשוי לתרום להשתלבות מוצלחת?

Drei junge Menschen lachen und haben die Arme umeinander gelegt
© Colourbox

מהי החשיבות של הוראת שפה להשתלבותם של עובדים מיומנים? הניתוח הקצר "ללמוד גרמנית כדי לחיות בגרמניה" מפנה את הזרקור למצב המחקר הנוכחי ולממצאים ממיזמים, סקרים והערכות של מכון גתה. תוצאה: תמיכה מוקדמת ומותאמת בשפה הכרחית במדינת הגירה מודרנית.

הצלחה בריאיון עבודה או הזדמנות ליצור קשרים חברתיים חדשים: בכל מקרה אנשים שמגיעים לגרמניה ממדינות שאינן משתייכות לאיחוד האירופי כדי לעבוד ולחיות פה עומדים בפני אתגרי שפה גדולים. הניתוח הקצר "ללמוד גרמנית כדי לחיות בגרמניה" מבהיר כיצד רכישת השפה משפיעה על תהליך ההשתלבות בקרב העובדים הזרים שעוזבים את מולדתם מתוך בחירה ובאופן מתוכנן. הבסיס למחקר הוא מקורות מדעיים שהתפרסמו לאחרונה וכן סקרים והערכות של מכון גתה מהשנים 2012 עד 2022. נקודת המוצא היא שגרמניה תלויה בעובדים זרים מיומנים בעקבות השינויים הדמוגרפיים, הגורמים לצוואר בקבוק בשוק העבודה.

תהליך ההגירה: עתיר סתירות ומאתגר

אסטרטגיות סביב המעבר למדינת הגירה מודרנית, המשתקפות בחוק ההגירה של עובדים מיומנים, אינן חפות מיעדים סותרים. שאלה מרכזית היא: כיצד ניתן ליישב את הדרישה לידע לשוני ובינתרבותי מוקדם עם האינטרס במחסומי גישה נמוכים ככל האפשר? אין חולק על העובדה שלא מספיק להרחיב את היצע השפה הקיים בחו"ל כיום כדי למשוך עוד עובדים מיומנים. על פי מחקרים חשוב גם לשבור חסמים שמנעו מאנשים להגיע לגרמניה עד כה. המתח הזה הוא אחד מני רבים שמערימים קשיים על תהליך ההשתלבות. כדי לתאר את מגוון האתגרים באופן מובנה, הניתוח הקצר מחלק את תהליך ההגירה לשלושה חלקים: שלבי ההכנה, המעבר וההשתלבות.

רכישת שפה והגירה: מה הופך את לימוד השפה הגרמנית לאטרקטיבי?

שלב ההכנה הוא השלב הראשוני שבו אנשים ממדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי מתעניינים בגרמניה. הסיבות להתעניינות הן אפשרויות טובות לעבודה וקריירה ובעיקר איכות חיים טובה וביטחון. עם זאת ישנם מכשולים פוטנציאליים: חיפוש עבודה, מחסור במשאבים כלכליים ואי ידיעת השפה. ככל שהשפה הגרמנית נראית זרה יותר - בכתב, בהגייה או במבנה - כך קשה יותר למהגרים ללמוד אותה. מועצת המדע סבורה שיש להרחיב את היצע התמיכה המוקדמת בשפה. לדבריה להשתתפות מוקדמת בקורסי שפה יש השפעה חיובית על ההחלטה להגר. המלצה נוספת היא להתחשב במצבי החיים, במוטיבציה ובצרכים של קבוצות היעד השונות כשבונים קורסי שפה.

מכון גתה ימשיך למלא תפקיד חשוב בהקשר של הגירה באמצעות הרחבת היצע קורסי השפה. לעובדים מיומנים ממדינות מוצא שיש בהן לפחות מכון גתה אחד יש ידע טוב יותר בגרמנית כשהם מגיעים לגרמניה. ככל שיש יותר מכוני גתה במדינה, כך גדל שיעור ההגירה ממדינות אלו. רב לשוניות מעוגנת במערכות חינוך לאומיות רבות ובאזורים מסוימים ההתעניינות בגרמנית כשפה זרה שנייה (אחרי אנגלית) הולכת וגדלה. אחת ההמלצות של הניתוח הקצר היא לראות בכך תמריץ לשים דגש רב יותר על דימוי השפה הגרמנית בחו"ל.

בדרך לגרמניה: מדוע כדאי לשלוט בשפה?

בשלב המעבר העובדים המיומנים (לעתיד) עסוקים במשך חודשים רבים בהכנות למבחנים, בקשת ויזה וחיפוש עבודה. מהגרים שראיינו אותם לאחר הגעתם לגרמניה מאשרים שמועיל לקבל תמונה קונקרטית של החיים והעבודה בגרמניה עוד כשהם נמצאים במולדתם. הצעות מוקדמות להשתלבות חשובות יותר ככל שקיים שוני גדול יותר בין מדינת המוצא למדינת היעד. כדי שההשתלבות תהיה מוצלחת, הקורסים צריכים להתאים את עצמם לרקע התרבותי והפוליטי של המהגרים, יותר מבעבר. השתתפות בקורסי השתלבות בגרמניה היא הצעד המוכח הבא בדרכם של מהגרים להכיר את נורמות ההתנהגות ואת הערכים הנהוגים בגרמניה. גם תכניות מנטורים ושותפויות "טנדם", חילופי שפות בין דוברי שפות שונות, ממלאות תפקיד חשוב ומסייעות לבנות תחושת קהילתיות.

מהם המכשולים העומדים בפני אותם עובדים פוטנציאליים בשלב מוקדם זה של ההשתלבות? על פי סקר של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי משנת 2022, הם היו רוצים תמיכה רבה יותר לא רק בהיבט של מציאת עבודה וסידורי הגעה לגרמניה, אלא גם בהיבט של רכישת שפה. ידיעת השפה הגרמנית שנרכשה עוד בארץ המוצא משתלמת מאוד בחיי היומיום החדשים: בחיפוש עבודה או דירה, בהתנהלות עם הרשויות בגרמניה ובמצבים אחרים. מחקרים מהתקופה האחרונה מעידים כי יש מקצועות שבהם ניתן להשתמש באנגלית כשאין מספיק ידע בגרמנית, למשל משרות איכותיות בתחום טכנולוגיות מידע, שבו השפה אנגלית שולטת. זה הרקע  להמלצה של מועצת המומחים הגרמנית להגירה והשתלבות להתחשב בכישורים המתאימים כשמתכננים את מפת ההזדמנויות החדשה. השינוי בחוק ייכנס לתוקף בשנת 2024.

כניסה לחיי העבודה: יתרונות ההשתלבות

מחקרים עדכניים מעידים כי כישורי שפה והתקדמות מקצועית משפיעים זה על זה באופן חיובי. כך נראתה המציאות עבור מהגרים רבים בעבר: אלה שאינם שולטים בשפה הגרמנית מוצאים רק לעיתים רחוקות מקום הכשרה או תעסוקה איכותיים, יש להם סיכויים מעטים בלבד להתקדם ורמת ההכנסה שלהם נשארת נמוכה. קורסי שפה בדגש על עולם העבודה מטעם משרד העבודה והרווחה בגרמניה מתאימים לכניסה לחיי העבודה: בעיני 75% מהמעסיקים קורסים אלו המבוססים על קורסי ההשתלבות ומקדמים את המשתתפים מרמה B1 לרמה C2 הם חשובים ביותר. חשוב מאוד לבדוק את הצרכים הלשוניים, המשתנים בהתאם לקבוצת היעד. לדוגמה, נראה כי בתחום הבריאות והסיעוד תקשורת מילולית בגובה העיניים היא הכרחית, ואילו בענף הבנייה זקוקים לסוג אחר של כישורי שפה. גם אם זה לא חייב להיות קריטריון לאי הכללה בשוק העבודה, הרי שידע לא מספק בשפה יכול בהחלט לעמוד בדרך להשתלבות מוצלחת.

מחקרים מוכיחים שעובדים מיומנים שיש להם ידע מועט בגרמנית נאלצים להסתפק במקומות עבודה שאינם דורשים כישורים רשמיים או השתלבות חברתית, אך מדובר בעבודות פיזיות לא פשוטות. תנאי עבודה מעין אלה מקשים עליהם מאוד להשתתף בקורסי שפה בזמנם הפנוי המצומצם כדי לשפר את הגרמנית שלהם וליצור קשרים חדשים.

המסקנה המתבקשת מהמחקר "ללמוד גרמנית כדי לחיות בגרמניה" היא: כישורי שפה טובים הכרחיים לא רק לצורך כניסה מוצלחת לשוק העבודה, אלא גם להתפתחות מקצועית ארוכת טווח ולהישארות בגרמניה. הם מאפשרים לבנות קשרים חברתיים ונטוורקינג ולהוביל בסופו של דבר להשתלבות טובה בחברה. לא מדובר רק בצורך במהגרים. תהליך ההשתלבות מצריך גם מאמץ של המקומיים, זוהי מסקנה נוספת שעולה מהניתוח.