תוצאות בחינות מקוונות

ניתן לדלות את תוצאות הבחינות כשבוע עד שבועיים ממועד סיום הבחינה

Prüfungsergebnisse Tel Aviv