Dalsze informacje

Wcale nie taki trudny: części egzaminu

Egzamin Goethe-Zertifikat A2 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie.
Na całym świecie egzamin przeprowadzany i oceniany jest w sposób jednolity.
 

Czytanie

Czytasz teksty, np. krótkie artykuły prasowe, e-maile, ogłoszenia oraz znajdujące się w miejscach publicznych tabliczki z informacjami, i wykonujesz odnoszące się do nich zadania.

Czas trwania: ok. 30 minut

Pisanie

Piszesz teksty zawierające komunikaty, które dotyczą Twojego bezpośredniego otoczenia.

Czas trwania: ok. 30 minut

Słuchanie

Słuchasz rozmów odbywających się w codziennych sytuacjach, wywiadów radiowych, informacji telefonicznych oraz komunikatów w miejscach publicznych i wykonujesz odnoszące się do nich zadania.

Czas trwania: ok. 30 minut

Mówienie

Zadajesz pytania i odpowiadasz na pytania dot. Twojej osoby, opowiadasz o swoim życiu oraz uzgadniasz lub planujesz coś razem ze swoim rozmówcą.

Czas trwania: 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat A2 jest egzaminem dla dorosłych.

Do egzaminów Goethe-Institut mogą przystępować wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od tego, czy został osiągnięty określony wiek lub czy dana osoba posiada obywatelstwo niemieckie.
  • Zalecamy przystępowanie do Goethe-Zertifikat A2 w wieku od 16 lat wzwyż.
  • Goethe-Zertifikat A2 zakłada znajomość języka na drugim poziomie biegłości (A2) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas potrzebny na osiągnięcie tego poziomu na 200 – 350 jednostek lekcyjnych po 45 min.