Gra dydaktyczna "Klasa z klasą"
Niemiecki ma klasę

Gra dydaktyczna Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.

Po niespodziewanym zamknięciu sklepiku szkolnego uczniowie i uczennice postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Jednak nie wszyscy patrzą na to przychylnym okiem. Gra dydaktyczna „Klasa z klasą” uczy młodzież formułować własne opinie, argumentować i wypracowywać wspólne rozwiązania.

Szkoła stanęła na głowie! Co się dzieje? Nikt nie sądził, że może się zdarzyć coś takiego. Ale szkoła nr 99 przy ulicy Listopadowej w Złotej Górze nagle została bez sklepiku. Właśnie dotarła do wszystkich ta okropna wiadomość. W tej sytuacji uczniowie i uczennice postanawiają wyjść z inicjatywą. Niektórzy z nich od dawna marzą o własnej kawiarence szkolnej! Nie jest to jednak takie proste. Do pomysłu przekonać muszą nie tylko dyrekcję, ale też rodziców i nauczycieli. Sukces przedsięwzięcia zależy od tego, czy uda się wypracować wspólne rozwiązanie. Czy będzie to możliwe mimo nieprzychylnego nastawienia części dorosłych?

Gra dydaktyczna „Klasa z klasą” uwrażliwia młodzież na znaczenie partycypacji w życiu szkoły. Uczestnicy uczą się współpracować w celu dokonania zmian w swoim bezpośrednim otoczeniu. Poszukując rozwiązania muszą nie tylko wziąć pod uwagę potrzeby różnych grup, ale i przekonać, że ich głos też się liczy.

Gra przeznaczona jest dla uczniów i uczennic w wieku 11-18 lat. Jej przeprowadzenie możliwe jest w grupach od 15 do 35 osób.

Założenia: Głównym założeniem gry jest zapoznanie zespołu z metodami wspólnego podejmowania decyzji w sposób partycypacyjny oraz zachęcenie uczniów do współdziałania na rzecz społeczności szkolnej.

Metoda: „Klasa z klasą” to gra symulacyjna. Istotą takiej gry jest odtwarzanie kompleksowych procesów negocjacyjno-decyzyjnych w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków rzeczywistych. Będąc uczestnikami gry, uczniowie stają się aktorami i przez cały czas jej trwania odgrywają role przedstawicieli różnych grup interesu. Punktem wyjścia jest fikcyjna sytuacja, która wiernie naśladuje rzeczywistość – scenariusz.

Implikacje pedagogiczne: Uczniowie uczą się formułować własne zdanie, przedstawiać swoją opinię innym, dyskutować w sposób konstruktywny i podejmować wspólne decyzje. Gra ćwiczy społeczne, i komunikacyjne kompetencje uczestników, pobudzając jednocześnie ich kreatywność i wzbudzając chęć odniesienia sukcesu. Gra symulacyjna pozwala zrozumieć złożone procedury negocjacyjne i procesy decyzyjne w strukturach szkolnych. Elementy animacji językowych umożliwiają uczniom naukę języka niemieckiego przez działanie.

Temat: Społeczność Szkoły nr 99 staje przed problemem, który rozwiązać można tylko przez wspólne działanie. Uczestnicy wcielają się w przedstawicieli dyrekcji, rady nauczycieli, rodziców i uczniów, by razem zadecydować, jakie kroki podjąć w obliczu zaistniałej sytuacji.

Cele ogólne:
  • Rozwój kompetencji osobistych i społecznych,
  • Nauka języka niemieckiego w działaniu,
  • Zrozumienie procesu partycypacji w środowisku szkolnym.
Cel gry: Celem gry jest znalezienie rozwiązania konkretnego problemu. Aby możliwe było podjęcie ostatecznej decyzji na koniec gry, wszyscy uczestnicy muszą najpierw ustalić w grupach roboczych, jaką propozycję chcą przedłożyć, następnie – doprecyzować ją i uzasadnić.

Czas trwania: Gra trwa 4 godziny lekcyjne (180 minut) włączając przerwy.

Wymagania: Do przeprowadzenia gry potrzebna jest sala lekcyjna dostosowana do wielkości zespołu. W miarę możliwości w grze powinni uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu konkursowego. Wszystkie niezbędne materiały zostaną udostępnione przez Goethe-Institut.

Prowadzenie: Gra może zostać przeprowadzona przez trenera z Goethe-Institut. Podczas gry na sali obecny powinien być nauczyciel lub nauczycielka. Istnieje również możliwość samodzielnego przeprowadzenia gry przez nauczyciela.

Język: W zależności od poziomu językowego uczniów gra może zostać przeprowadzona po polsku z elementami języka niemieckiego lub całkowicie po niemiecku.
 

Logo CIVIC Autorzy: Holger-Michael Arndt, Dr. Alexander Burka, Georg Schwedt, Ryszard Wysocki

Pomysł: Ulrike Würz
 

W przygotowaniu uczniów do gry „Klasa z klasą” pomoże trening językowy – gra „Und du? Was meinst du dazu?”, w trakcie której młodzież może przećwiczyć wyrażanie własnego zdania i prowadzenie dyskusji w języku niemieckim.

Gra „Und du? Was meinst du dazu?“

Trening językowy przygotowujący do gry symulacyjnej „Klasa z klasą“

Uczniowie i uczennice zakładają lub odnawiają kawiarenkę szkolną. Z pomocą kart do gry wyrażają swoją opinię na temat wystroju kawiarenki i oferowanego w niej asortymentu oraz pytają innych o zdanie.