Wskazówki dla nauczycieli
Niemiecki zawodowy

Walizka zawodowa © Goethe-Institut | Foto: Anna Krzemińska

W ramach programu „Materiały do wypożyczenia” zostanie przygotowany – w formie „Walizki zawodowej” – zestaw materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla szkół branżowych i techników wraz z materiałami dla nauczyciela i propozycjami zastosowania na lekcji w szkole. Zestaw będzie dostępny dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie całej Polski od nowego roku szkolnego.
 

Tutaj można wypożyczyć walizkę zawodową:

Polecane strony:

 

Deutsch für den Beruf - Tutorial 2 - Berufskoffer © Goethe-Institut

Tutorial - Walizka zawodowa