Informacje do pobrania
Niemiecki zawodowy

Teczka dydaktyczna © Goethe-Institut

Zestawienie materiałów z kodami QR

Poniższe zestawienie materiałów dla szkół zawodowych i techników w Polsce zawiera, oprócz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, materiały dla uczniów do samodzielnej nauki, takie jak gry online, interaktywny komiks, tzw. Merge Cube, który można samodzielnie zbudować i zaprogramować. Podczas gry symulacyjnej uczniowie ubiegają się o praktykę w niemieckiej firmie rozwijając równocześnie kompetencje komunikacyjne i umiejętności miękkie. Przedstawione portrety uczniów, którzy dzięki znajomości języka obcego osiągnęli sukces zawodowy, oraz nagrane wywiady z przedstawicielami niemieckich przedsiębiorstw mają na celu zmotywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.