Gra symulacyjna
Niemiecki zawodowy

 Gra symulacyjna © Getty Images

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie znajomość języków obcych odgrywa coraz istotniejszą rolę. Szczególnie ceni się przy tym znajomość języka specjalistycznego w określonej branży. Umiejętność posługiwania się językiem fachowym w języku obcym sprzyja zatem rozwojowi osobistemu i zawodowemu, jak również umożliwia swobodną wymianę doświadczeń z fachowcami z zagranicy i pracę w wielojęzycznym środowisku.

Dzięki proponowanej przez nas grze symulacyjnej uczniowie szkół branżowych i techników mają okazję zapoznać się ze słownictwem fachowym związanym z wybranym zawodem, poszerzyć jego znajomość i przećwiczyć zastosowanie specjalistycznych form i zwrotów.

Gra ma na celu pomóc uczniom swobodnie odnaleźć się w sytuacjach zawodowych. Podczas gry uczniowie odgrywają rolę osób ubiegających się o praktyki w niemieckiej firmie. Uczą się przy tym, jak w języku niemieckim przedstawić swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe. W ramach przygotowania do gry uczniowie zapoznają się z niezbędnym słownictwem i poprzez serię ćwiczeń pogłębią swoje umiejętności leksykalne.

Gra składa się z trzech etapów: przygotowania, prezentacji i ewaluacji. Na każym etapie uczniowie mają do dyspozycji specjalnie opracowane materiały dydaktyczne.

 

Deutsch für den Beruf - Tutorial 3 - Didaktisches Spiel © Goethe-Institut

Tutorial - Gra symulacyjna