Zapisy na kursy A1.1 dla dzieci i młodzieży
Warszawa

Zapisy na kursy A1.1 dla dzieci i młodzieży

Jeśli nie mogą Państwo wysłać formularza, prosimy o wysłanie danych z formularza na adres biura kursów (dane adresowe w prawej szpalcie u góry).
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z realizacją usług lingwistycznych oraz na otrzymywanie materiałów informacyjnych o działalności Goethe-Institut (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie do wglądu w dane mojego dziecka gromadzone przez Goethe-Institut w Warszawie oraz prawie do ich poprawiania.


Dziękujemy za zgłoszenie. Po wysłaniu formularza otrzyma Pan/Pani w ciągu 2 dni e-mail z potwierdzeniem zapisu na test.

* wymagane
Po podaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym i kliknięciu na przycisk potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania względnie w celu dalszego kontaktu z Państwem. Mogą Państwo odwołać zgodę przesyłając e-mail na adres kurs-warszawa@goethe.de. W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną natychmiast skasowane. Dane Państwa zostaną również skasowane, gdy odpowiemy na Państwa zapytanie lub gdy powód przechowywania Państwa danych straci swoją ważność.

Privacy Policy