TestDaF

Dział nauki języka Goethe Berlin Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chcesz ...

  • studiować, prowadzić badania naukowe lub pracować w Niemczech.
  • przystąpić do egzaminu językowego, który uznawany jest przez wszystkie szkoły wyższe w Niemczech.
  • potwierdzić wobec placówek badawczych i pracodawcy swoje umiejętności językowe.

TestDaF jest egzaminem na poziomie zaawansowanym. Na sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) obejmuje poziomy B2 do C1.
 
Egzamin zdany w każdej części na poziomie 4 TestDaF jest akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech przy przyjęciu na studia na niemal wszystkich kierunkach.
Egzamin TestDaF jest również uznawany w międzynarodowych kontaktach naukowych i zawodach akademickich jako potwierdzenie znajomości języka niemieckiego.
 
Zdanie egzaminu nie wymaga posiadania wiedzy fachowej.

NA CAŁYM ŚWIECIE

TestDaF można zdawać w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych. W chwili obecnej egzamin TestDaF znajduje się w ofercie ok. 450 centrów. Centra egzaminacyjne przeprowadzające TestDaF:

Centra egzaminacyjne w Niemczech
Centra egzaminacyjne na świecie

Warunki

  • Egzamin TestDaF sprawdza kompetencje językowe na czwartym i piątym poziomie kompetencji według B2 i C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zatem znajomość języka przynajmniej na poziomie B2.
  • Ilość godzin nauki przed przystąpieniem do egzaminu wynosi 700 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 minut. Przy zgłaszaniu się na egzamin nie jest wymagane świadectwo znajomości języka.
Zgłoś się na TestDaF już teraz!

Jeśli władasz językiem niemieckim na odpowiednim poziomie, zgłoś się na TestDaF. Zachęcamy kandydatów do wcześniejszego zapoznania się z egzaminem, na przykład na kursie przygotowawczym Goethe-Institut lub w innych centrach egzaminacyjnych albo w trakcie kursów przygotowawczych Goethe-Institut prowadzonych online. Dzięki kursom można dowiedzieć się jaki jest format zadań i jak przebiega egzamin.

Na całym świecie można zdawać TestDaF w sześciu centralnie ustalonych terminach w roku. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem portalu pod adresem www.testdaf.de. W Chińskiej Republice Ludowej obowiązują specjalne terminy; zgłaszać można się do National Education Examination Authority.

Uczestników niepełnosprawnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie rodzaju swojej niepełnosprawności w centrum egzaminacyjnym oraz o przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. W takim przypadku egzamin zostanie dostosowany do specjalnych potrzeb danej osoby.