Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Goethe-Test PRO W życiu zawodowym Zdjęcie (fragment): Colourbox

Chcesz ...

  • w związku z własnym rozwojem: ocenić realistycznie swój poziom językowy / uzyskać sugestie dotyczące dalszego kształcenia i odpowiednich kursów
  • jako przedsiębiorca: sprawdzić znajomość języka osób ubiegających się o pracę i pracowników / dokonać oceny wyników szkoleń doskonalących / stworzyć wiarygodną podstawę na potrzeby planowania szkoleń

Goethe-Test PRO – Wszystko jasne w 60 min.!

Czy to własna kariera zawodowa, czy też konkurencyjność całego przedsiębiorstwa: Sukces nie bierze się znikąd. Jego podstawą jest zaufanie. A zaufanie rodzi się wtedy, kiedy mówimy tym samym językiem. Pytanie brzmi zatem: Jak dobrze mówisz po niemiecku? Jaka jest znajomość języka twoich teraźniejszych lub przyszłych pracowników?
 
Goethe-Test PRO: W życiu zawodowym daje odpowiedź na te pytania. Nasz komputerowy test z języka niemieckiego sprawdza szybko i  niezawodnie umiejętności w zakresie słuchania i czytania w kontekście zawodowym.

Indywidualny i miarodajny

Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii Goethe-Test PRO określa w ciągu 60 do 90 min. indywidualny poziom językowy. Wszyscy uczestnicy rozpoczynają od tego samego poziomu. W trakcie testu program wybiera kolejne zadanie w oparciu o poprzednią odpowiedź, przez co dopasowuje się optymalnie do stopnia znajomości języka danej osoby. Tym samym testu nie można nie zdać: Wynik wraz ze świadectwem i wyczerpującym opisem poziomu językowego dostępny jest bezpośrednio po zakończeniu testu – stanowiąc ewentualnie podstawę do decyzji odnośnie np. dalszych szkoleń.
 
Goethe-Test PRO może być przeprowadzany w zależności od potrzeb: na całym świecie w jednym z naszych Centrów Egzaminacyjnych lub bezpośrednio w firmie. Test nawiązuje do metod stosowanych w renomowanym Business Language Testing Service (BULATS) i bazuje na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Podatnik zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 28 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. Podatku od towarw i usług

**) Wyświetlona niższa cena obowiązuje w przypadku, kiedy odbyłeś(-łaś) już kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut nie dawniej niż sześć miesięcy temu. Okres sześciu miesięcy odnosi się do przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem kursu językowego a datą egzaminu z języka niemieckiego. W tym przypadku cena zmienia się automatycznie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim biurem kursów.

Faktura za egzamin

Jeżeli za egzamin płaci osoba trzecia, np. firma, prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej, a następnie o przesłanie w tym samym dniu maila do Biura kursów z danymi firmy.

Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana drogą elektroniczną.

Zapraszamy

Chcesz jednoznacznych informacji zamiast niejasnych przypuszczeń odnośnie własnej znajomości języka lub poziomu językowego swoich pracowników? Skontaktuj się z nami! Sporządzimy ofertę i będziemy Ci towarzyszyć podczas przygotowań do testu i w jego trakcie.
 
Służymy pomocą przy planowaniu odpowiednich szkoleń i kursów językowych w firmach.

CO JESZCZE JEST WAŻNE?


Wideo: Goethe-Test Pro

© Goethe-Institut

Wersja demonstracyjna

Zapoznaj się bezpłatnie z testem: 

Goethe-Test Pro w Goethe-Institut w Warszawie

Informacje na temat terminów i cen w Goethe-Institut w Warszawie.

Tutoriale wideo

Wprowadzenie: Goethe-Test PRO

Rejestracja i pierwsze zgłoszenie na platformie Moj Goethe.de

Wyświetlenie i pobranie świadectwa w wersji elektronicznej