Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia Zdjęcie: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

    

Terminy egzaminów w Goethe-Institut w Warszawie

 
Uwaga: Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu osób przystępujących do egzaminów Goethe-Institut mogą być składane do ostatniego dnia terminu zgłoszeń.

Płatność i zgłoszenia na egzamin

 
Egzamin  
Goethe-Zertifikat A1 zapisz się
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 zapisz się
Goethe-Zertifikat A2 zapisz się
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch zapisz się
Goethe-Zertifikat B1 zapisz się
Goethe-Zertifikat B2 zapisz się
Goethe-Zertifikat C1 zapisz się
Goethe-Zertifikat C2: GDS zapisz się
Goethe-Test Pro: Deutsch für den Beruf zapisz się
Potwierdzenie zgłoszenia na egzamin otrzymają Państwo na tydzień przed terminem egzaminu drogą mailową.
Prosimy o uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rejestracji na egzamin.
W przypadku braku terminowej wpłaty zgłoszenie na egzamin uważamy za nieważne, a rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
Prosimy o wnoszenie opłat egzaminacyjnych przelewem lub kartą płatniczą w Biurze Kursów Goethe-Institut w Warszawie.
Nie mamy możliwości przyjmowania płatności gotówkowych.
Egzamin można opłacić przelewem na konto Goethe-Institut w Warszawie:
              mBank S.A. 41 1140 1010 0000 5464 2000 1003
W tytule przelewu należy wpisać: nazwę egzaminu oraz imię i nazwisko kandydata
 
Mail z potwierdzeniem zgłoszenia na egzamin zostanie wysłany tydzień przed terminem egzaminu.
  
Jeśli za egzamin płaci osoba trzecia, np. firma, prosimy o zapisanie się na egzamin bezpośrednio w Biurze Kursów i podanie danych płatnika w tym samym dniu.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana drogą elektroniczną.

Wyniki egzaminów on-line

Każdy, kto przystąpił do egzaminu w Goethe-Institut, może sprawdzić wyniki po upływie ok. dwóch tygodni na swoim koncie w portalu Mein Goethe.de w sekcji Egzaminy. Jak to zrobić, pokazuje nasz tutorial.