Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia Zdjęcie: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Egzaminy A1-C2 w Goethe-Institut w Warszawie

Najbliższa sesja egzaminacyjna: luty 2018.

W Warszawie egzaminy przeprowadza również centrum egzaminacyjne Goethe-Institut „LINGWISTA”.
 

Termin: luty 2018 (05-09.02.18)
Termin zgłoszeń upływa dnia 15.01.2018
Egzaminy dla osób od 16 roku życia.
Poniżej informacje na temat zgłoszeń oraz formularze zgłoszeniowe:
 

  Część
pisemna
Część
ustna
 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Zgłoszenia do 15.01.2018
  05.02.2018 (pon.)
godz. 15.00-16.15 
05.02.2018 (pon.)
od godz. 16.30
 

Goethe-Zertifikat A2

Zgłoszenia do 15.01.2018
  05.02.2018 (pon.)
godz. 15.00-16.20
05.02.2018 (pon.)
od godz. 16.30 

 

Goethe-Zertifikat B1 - całościowy

Zgłoszenia do 15.01.2018
  05.02.2018 (pon.)
godz. 15.00-18.25
08.02.2018 (czw.)
od godz. 15.00 
 

Goethe-Zertifikat B1 - poszczególne moduły

Zgłoszenia do 15.01.2018
  Słuchanie, czytanie, pisanie
05.02.2018 (pon.) godz. 15.00-18.25
Mówienie
08.02.2018 (czw.) od godz. 15.00
 

Goethe-Zertifikat B2

Zgłoszenia do 15.01.2018
  06.02.2018 (wt.)
godz. 15.00-18.50
08.02.2018 (czw.)
godz. 15.00

 

Goethe-Zertifikat C1

Zgłoszenia do 15.01.2018
  07.02.2018 (śr.)
godz. 15.00-18.50
09.02.2018 (pt.)
od godz. 15.00

 

Goethe-Zertifikat C2: GDS  - całościowy

Zgłoszenia do 15.01.2018
  07.02.2018 (śr.)
godz. 15.00-18.55
09.02.2018 (pt.)
od godz. 15.00
 

Goethe-Zertifikat C2: GDS  - poszczególne moduły

Zgłoszenia do 15.01.2018
  Słuchanie, czytanie, pisanie
07.02.2018 (śr.)
godz. 15.00-18.55
Mówienie
09.02.2018 (pt.)
od godz. 15.00

Formularze zgłoszeniowe do egzaminów dostępne są na stronie internetowej Goethe-Institut (poniżej) oraz w recepcji Goethe-Institut.

Zgłoszenie na egzamin ważne jest pod warunkiem wypełnienia pkt. 1 i 2  do dnia 15.01.2018:
 
1.       przekazanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
         mailem: egzamin@warschau.goethe.org
         lub osobiście do recepcji Goethe-Institut
2.       uiszczenie opłaty  za egzamin:
         - przelewem na konto Goethe-Institut w Warszawie:
                                         mBank S.A. 14 1140 1010 0000 5464 2000 1004
         w tytule przelewu należy wpisać:
  nazwę egzaminu oraz imię i nazwisko kandydata
 
         - kartą płatniczą w siedzibie Goethe-Institut (w godzinach pracy Biura Egzaminów)
 
Mail z potwierdzeniem zgłoszenia na egzamin zostanie wysłany tydzień przed terminem egzaminu.
 
Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu egzaminów.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Goethe-Institut.
 
Uwaga: Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu osób przystępujących do egzaminów Goethe-Institut mogą być składane do ostatniego dnia terminu zgłoszeń.
 

Goethe-Test Pro: Deutsch für den Beruf

Termin: 15.11.2017  godz. 14.00
Zgłoszenia do: 31.10.2017
Do testu Goethe-Test Pro można przystąpić tylko po uprzednim zarezerwowaniu terminu testu pod nr tel.: 22 505 90 00.