Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia Zdjęcie: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Egzaminy Goethe-Institut w Polsce

Terminy i miejsca egzaminów
Ceny egzaminów

Zasady bezpieczeństwa w trakcie egzaminów

Tu znajdą Państwo informacje o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w trakcie egzaminów w Goethe-Institut w Warszawie.

Egzaminy w Goethe-Institut w Warszawie:

- Egzaminy dla dorosłych
- Egzaminy dla dzieci i młodzieży
- Goethe-Test Pro: Deutsch für den Beruf
 

Zgłoszenie na egzamin ważne jest pod warunkiem uiszczenia opłaty za egzamin do dnia, w którym upływa termin składania zgłoszeń.

Egzamin można opłacić:        
- przelewem na konto Goethe-Institut w Warszawie:
              mBank S.A. 14 1140 1010 0000 5464 2000 1004
W tytule przelewu należy wpisać: nazwę egzaminu oraz imię i nazwisko kandydata
 
Mail z potwierdzeniem zgłoszenia na egzamin zostanie wysłany tydzień przed terminem egzaminu.
  
Uwaga: Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu osób przystępujących do egzaminów Goethe-Institut mogą być składane do ostatniego dnia terminu zgłoszeń.
Termin: wrzesień 2020
Zgłoszenia od 4.8. do 24.08.2020
Ze względu na epidemię koronawirusa w  egzaminie może wziąć udział maksymalnie 20 osób.
O dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania egzaminu.
Zgłoszenie na egzamin dla dorosłych
 
  Część
pisemna
Część
ustna
 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

  10.09.2020
g. 10.00–11.05
10.09.2020
g. 11.30–14.00
 

Goethe-Zertifikat A2

  10.09.2020
g. 10.00–11.30
10.09.2020
g. 12.00–14.30
 

Goethe-Zertifikat B1

  14.09.2020
g. 10.00–13.25
14.09.2020
g. 15.00–17.30
 

Goethe-Zertifikat b2

  16.09.2020
g. 10.00–13.50
16.09.2020
g. 15.00–17.30
 

Goethe-Zertifikat C1

  17.09.2020
g. 10.00–13.50
17.09.2020
g. 15.00–17.30
 

Goethe-Zertifikat C2: GDS

  18.09.2020
g. 10.00–13.55
18.09.2020
g. 15.00–17.30
 

 

Informacje na temat egzaminów dla dzieci i młodzieży

Termin: wrzesień 2020

Zgloszenia od 4.8. do 15.09.2020

Zgłoszenie na egzamin dla dzieci i młodzieży
  Część
pisemna
Część
ustna
 

Goethe-Zertifikat A1 Fit in deutsch 1

  25.09.2020
g. 10.00–11.05
25.09.2020
g. 11.30–14.00
   
Terminy
Data Godzina Zgłoszenia do
15.01.2020 14.00-15.30 07.01.2020
12.02.2020 14.00-15.30 31.01.2020
11.03.2020 14.00-15.30 28.02.2020
22.04.2020 Test nie
odbędzie się.
 
13.05.2020 Test nie
odbędzie się.
 
17.06.2020 14.00-15.30 01.06.2020
08.07.2020 14.00-15.30 26.06.2020
16.09.2020 14.00-15.30 01.09.2020
14.10.2020 14.00-15.30 01.10.2020
18.11.2020 14.00-15.30 04.11.2020
09.12.2020 14.00-15.30 27.11.2020

Do testu Goethe-Test Pro można przystąpić po uprzednim zarezerwowaniu terminu testu pod numerem telefonu: +48 22 5059000.
Cena testu: 240 PLN
Płatność w dniu testu tylko kartą płatniczą w Biurze Kursów.
Szczegółowe informacje na temat testu i przykładowy test