Filmy i spotkania z twórcami Werner Schroeter – pierwszy przegląd twórczości w Polsce

Werner Schroeter; ©Thomas Aurin Werner Schroeter; ©Thomas Aurin

27.-31.10.2017:
Warszawa
07.-11.11.2017:
Gdańsk

Schroeter, reżyser filmowy i teatralny, gdy zmarł w 2010 roku w wieku 65 lat należał niewątpliwie do najważniejszych twórców niemieckiego kina. Zafascynowany operą i koncepcją performansu początkowo kręcił filmy pozbawione narracji, by później przejść do narracji fragmentarycznej, eksplorującej tematy miłości i śmierci oraz ich niebezpiecznych powiązań. Był wielbicielem śpiewaczki operowej Marii Callas, a teatr inspirował go. W 1980 roku jego film „Palermo czy Wolfsburg” otrzymał Złotego Niedźwiedzia na Berlinale, co przyniosło twórcy światową sławę. Pracował z wybitnymi aktorkami: Isabelle Huppert, Bulle Ogier czy Magdaleną Montezumą. W roku 2008 artysta otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Piękno ujęć filmowych Schroetera zachwyca do dziś.
 
Filmy Wernera Schroetera
Werner Schroeter - Retrospektywa w Polsce
Projekcje w Warszawie, NCK Nowy Teatr:
 
27.10., 19.00 MALINA, 1991, reż. Werner Schroeter, 125 min.
Prelegent: prof. Andrzej Gwóźdź
28.10., 19.00 PALERMO CZY WOLFSBURG (Palermo oder Wolfsburg), 1980, reż. Werner Schroeter, 180 min.
Prelegent: Thomas Mauch
29.10., 19.00 DWA (Deux), 2002, reż. Werner Schroeter, 121 min.
Prelegentka: Dr. Dobrochna Kałwa
30.10., 19.00 TA NOC (Diese Nacht), 2008, reż. Werner Schroeter, 121 min.
Prelegentka: prof. Urszula Jarecka
31.10., 19.00 MONDO LUX – filmowe światy Wernera Schroetera (Mondo Lux - Die Bilderwelten des Werner Schroeter), 2011, film dokumentalny, reż. Elfi Mikesch, 97 min.
Prelegentka: Elfi Mikesch
 

Prelegenci:

Thomas Mauch Foto: Bärbel Freund Thomas Mauch - operator, scenarzysta, reżyser i producent. Za pracę jako operator został trzykrotnie wyróżniony Niemiecką Nagrodą Filmową: w 1973 r. za film „Aguirre, gniew boży“ w reżyserii Wernera Herzoga, w 1979 r. za „Neapolitanische Geschichten“ [Neapolitańskie historie] w reżyserii Wernera Schroetera i w 1989 r. za „Wallers letzter Gang“ [Ostatnia podróż Wallera] w reż. Christiana Wagnera.

Elfi Mikesch © Elfi Mikesch Elfi Mikesch - fotografka, operatorka i reżyserka filmowa. Wielokrotnie pracowała jako operatorka z takimi  reżyserami: jak Rosa von Praunheim, Werner Schroeter, Peter Lilienthal czy Monika Treut.Dobrochna Kałwa © Dobrochna Kałwa dr Dobrochna Kałwa – historyczka, od 2012 pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka książek “Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej”, “Migration als Ressource”, “Obyczaje w Polsce”. Zajmuje się historią gender, metodologią badań historycznych, historią mówioną. 


Andrzej Gwóźdź © Andrzej Gwóźdź prof. Andrzej Gwóźdź – filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, niemcoznawca. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Filologicznym). Autor  wielu prac  dotyczących filmu niemieckiego jak: „Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933”, „Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego” , „Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Studia i szkice”.

Urszula Jarecka © Urszula Jarecka prof. Urszula Jarecka - Kierownik Zakładu Teorii Kultury Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie zajmuje się socjologią kultury. Wykłada również socjologię kultury, socjologię mediów i socjologię wojny na różnych uczelniach polskich. Jest specjalistką mediów i badań z dziedziny kultury wizualnej. Sferą jej zainteresowania jest propaganda wojenna, wizje historii w mediach, retoryka 

Wróć